فصل پنجم: روابط با کشورهای جهان اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل پنجم: روابط با کشورهای جهان اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ اردن کویت                             ‏

‏ افغانستان لبنان                                ‏

‏ پاکستان لیبی                                 ‏

‏ ترکیه مراکش                          ‏

‏ عراق مصر                                 ‏

‏ عربستان                                ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 157

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 158