فصل پنجم: روابط با کشورهای جهان اسلام
اردن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اردن

عدم پذیرش‎ ‎ملک حسین

سوال: ‏[‏‏اینجا شایع است که ملک حسین به پاریس می آید تا بین شما و‏‎ ‎‏شاه مصالحه ای بکند. آیا اگر به پاریس بیاید، شما او را خواهید پذیرفت؟‏‏]‏

جواب: ‏نه، نخواهم پذیرفت.(296)‏

16 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حسین اردنی

و انتحار جنگی

‏مضحک این است که در عین حالی که مساله را دارد دنیا می بیند که‏‎ ‎‏چطوری هست، باز هم آن «حسین اردنی» خودش را می خواهد متصل‏‎ ‎‏کند به این، خودش را می خواهد انتحار کند، این از باب این است که این‏‎ ‎‏نمی فهمد. وجه صحیحش این است که اینها نه اسلام را از او اطلاع دارند‏‎ ‎‏که قدرت اسلام چی است و نه مردم ایران را و نه آن تعهدی که مردم ایران‏‎ ‎‏به اسلام پیدا کرده اند می دانند. آنها خیال می کنند که اینها هم مثل‏‎ ‎‏خودشان می مانند و مثل اتباع خودشان می مانند، نمی دانند که اگر یک‏‎ ‎‏روز اینها از همان شهرهای خودشان، از همان بلاد خودشان سرنیزه را‏‎ ‎‏بردارند مردم آنها را از بین می برند؛ به خلاف ایران.(297)‏

14 / 11 / 60


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 159

همسویی اردن با‎ ‎عراق در جنگ 

‏شما ثابت کردید که امثال صدام و حسین برادر صدام، حسین اردنی‏‎ ‎‏همچه عرضه ای ندارند. آنها که با سرنیزه می خواهند حکومت کنند و با‏‎ ‎‏سرنیزه در جبهه ها ارتش بفرستند، آنها عرضۀ این را که با یک ملتی که با‏‎ ‎‏شجاعت خود و تعهد خود به اسلام و روی گشاده به طرف مرگ می رود،‏‎ ‎‏به طرف شهادت می رود، تا مرز شهادت می رود، نمی توانند مقابله کنند.‏‎ ‎‏صدام خودش را با دست خودش برای حماقتی که داشت به هلاکت‏‎ ‎‏رساند و حالا نوبت حسین اردنی است. اینها در کشورهای خودشان و در‏‎ ‎‏بین ملت خودشان رسوا هستند و داوطلبی که حسین ادعا کرده است ـ از‏‎ ‎‏قراری که بعض اشخاص مطلع می گویند قضیۀ داوطلبی نیست، بله،‏‎ ‎‏خودش تنها داوطلب است، اما او به جبهه ها نمی رود و ترسوتر از آن است‏‎ ‎‏که وارد بشود در جبهه ها. او در همان محل خودش می نشیند و یک‏‎ ‎‏دسته ای را با سرنیزه به عنوان داوطلب می فرستد به هلاکت برسند.(298)‏

15 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

یکسانی سرنوشت‎ ‎شاه و ملک حسین

‏از صدام بیخبرتر و وابسته تر حسین اردنی است که پس از تجربۀ برادر‏‎ ‎‏جنایتکارش، از خواب خرگوشی بر نخواسته و داوطلب جنگ با اسلام و‏‎ ‎‏قرآن کریم شده و پیش قدم برای نام نویسی در این جنایت و خیانت بر‏‎ ‎‏ملت و ارتش خود گردیده است. غافل از آنکه علاوه بر آنکه ملت اردن‏‎ ‎‏مسلمان است و هرگز با اسلام به جنگ برنخواهد خواست و در این‏‎ ‎‏اسم نویسی توفیقی پیدا نخواهد کرد، سرنوشت او همان سرنوشت شاه‏‎ ‎‏مخلوع با آن قدرت بزرگ شیطانی و پشتیبانی قدرتهای بزرگ و کوچک‏‎ ‎‏خواهد بود، چنانچه سرنوشت صدام به خواست خداوند قادر همان است.‏‎ ‎‏اینان نمی دانند قیام یک ملت منسجم از مرد و زن، کوچک و بزرگ،‏‎ ‎‏یعنی چه. و نمی دانند ملتی که برای خدا و نصرت احکام آسمانی او و‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 160

‏نجات مظلومان و محرومان قیام نموده نصرت خداوند قادر را با خود‏‎ ‎‏دارد. من به حسب وظیفۀ اسلامی و انسانی او را نصیحت می کنم که گول‏‎ ‎‏وعده های شیطان بزرگ را نخورد، و خود را با جنود خداوند قهّار درگیر‏‎ ‎‏نسازد؛ و به جای این حرکت سفیهانۀ غیر اسلامی، ارتش خود را برای‏‎ ‎‏نجات بیت المقدس مجهز کند که نفع خود و ملت عرب و اسلام در آن‏‎ ‎‏است؛ والاّ بازی کردن با آتش و مقابله با قدرت اسلام عواقبی دردناک‏‎ ‎‏دارد.(299)‏

22 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اردن و به رسمیت‎ ‎شناختن اسرائیل

‏دولت مصر و اردن اگر عرضه داشتند و در فکر شرف انسانی و عربی بودند‏‎ ‎‏خود را از اسارت رژیم صهیونیستی اسرائیل رهایی می بخشیدند، نه‏‎ ‎‏آنکه در شناسایی اسرائیل کوشش می کردند و با طرح اسارت بار «کمپ‏‎ ‎‏دیوید» رشته های اسارت و ذلت خویش را محکمتر می نمودند.(300)‏

6 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شاه اردن، دلال‎ ‎دوره گرد

‏حسین اردنی، این دلال دوره گرد خیانتکار که تا دولتهای منطقه را به‏‎ ‎‏دام شیطان بزرگ نیندازد از پای نخواهد نشست.(301)‏

16 / 5 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حسین اردنی،‎ ‎دشمن دولتهای‎ ‎مسلمان

‏ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند که دشمنان آنها حسین‏‎ ‎‏اردنی این جنایت پیشۀ دوره گرد، و حسن و حسنی مبارک هم آخور با‏‎ ‎‏اسرائیل جنایتکارند و در راه خدمت به امریکا و اسرائیل از هیچ خیانتی‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 161

‏به ملتهای خود رویگردان نیستند.(302)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 162