فصل پنجم: روابط با کشورهای جهان اسلام
ترکیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ترکیه

آتاتورک و‎ ‎ریشه کنی دین در‎ ‎ترکیه

‏آتاتورک‏‎[1]‎‏ که می گوید دین در مملکت رسمیت ندارد و همه می دانند که با‏‎ ‎‏دینداران چه کارها کرد و با مردم چه ستمکاریها نمود؛ چه بی عفتیها در‏‎ ‎‏ترکیه به جریان انداخت و چه مخالفتها با دین خدا کرد؛ یا بگوید باید از‏‎ ‎‏پهلوی اطاعت کنید که همه دیدید چه کرد و برای ریشه کن نمودن دین‏‎ ‎‏اسلام چه کوششها کرد که اگر کسی بخواهد مخالفتهای صریح او را با‏‎ ‎‏قرآن خدا بشمارد، نیازمند به یک کتاب شاید گردد.(332)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غربزدگی در ترکیه

‏آتاتورک ـ من گمان می کنم دیده باشم این مجسمه را ـ به من هم گفتند‏‎ ‎‏که اینکه ایستاده دستش را اینطور کرده و یک مجسمه ای هست رو به‏‎ ‎‏غرب ـ یعنی همه چیز از آنجا است.(333)‏

10 / 6 / 58

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 174

حکومت نظامی و‎ ‎جدایی از ملت

‏همین ترکیۀ نزدیک به ما، شهرهای بسیاری از ترکیه حکومت نظامی‏‎ ‎‏است و چندین ماه است باز هم تجدید کردند حکومت نظامی را؛ برای‏‎ ‎‏اینکه ملت با دولت نیست. چرا نیست؟ برای اینکه ملت مسلمان است و‏‎ ‎‏دولت روی ترتیب اسلامی عمل نمی کند.(334)‏

28 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سکوت دربارۀ‎ ‎کردهای ترکیه

‏از مسائل مهمی که هست و من از یک جنبه اش می خواهم صحبت کنم،‏‎ ‎‏جنبه های دیگرش حالا صحبت از آن نمی شود، من فقط یک جنبه اش‏‎ ‎‏را می خواهم صحبت کنم، آن قضیۀ ورود ترکیه در عراق است برای‏‎ ‎‏سرکوبی کردها. آنی که من می خواهم صحبت کنم این است که کرد ایران‏‎ ‎‏و کرد عراق و کرد ترکیه همه کرد هستند. تفاوت این است که در کردهای‏‎ ‎‏ایران اکثریتشان با جمهوری اسلامی موافقند و با این، چند دسته‏‎ ‎‏فاسدشان مخالفند. الآن سرتاسر کردستان ائمۀ جمعه شان، علمای‏‎ ‎‏آنجا، مردمشان با جمهوری اسلامی موافقند، آنی که فساد می کند‏‎ ‎‏عبارت از یک دوتا دسته ای است که بعضشان کمونیستند و بعض شان‏‎ ‎‏بدتر از کمونیست. چی شد که تمام رسانه های گروهی عالم راجع به‏‎ ‎‏کردهای ایران اینقدر حساس هستند که از خود کردها هم حساسترند.‏‎ ‎‏خود کردها می گویند که ما می خواهیم که این فاسدها از بین بروند، لکن‏‎ ‎‏رسانه های گروهی همیشه ایران را محکوم می کنند و لحنشان نسبت به‏‎ ‎‏ورود ترکیه در عراق برای سرکوبی کردها یا همفکری عراق با آنها اگر‏‎ ‎‏راست باشد، این دیگر مساله ای نیست، خوب آنها آمده اند می خواهند‏‎ ‎‏مملکتشان را نگذارند که چیز بشود، آنی که مساله است این است که کرد‏‎ ‎‏ایران چرا؟ اگر مساله ای است که آنها می گویند تجزیه طلبند، خوب‏‎ ‎‏کردهای فاسد ما بیشتر هستند، چی شد که همۀ عالم سنگینی شان را‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 175

‏انداخته اند روی ایران که این ایران است که کردها را چه می کند و چه،‏‎ ‎‏چقدر می کشد. و این فاسدهایی که در خارج نشسته اند و نسبت به‏‎ ‎‏کردهای ایران سینه چاک می کنند، اینها چطور شد که راجع به قضیۀ‏‎ ‎‏کردهای عراق و کردهای ترکیه صحبتی اینقدرها ندارند، اگر باشد هم‏‎ ‎‏یک کلمه ای می گویند و می گذرند. این گرفتاریهایی که بشر به آن‏‎ ‎‏مبتلاست این نحو گرفتاریهاست.(335)‏

14 / 3 / 62

*  *  *

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 176

  • )) مصطفی کمال پاشا (1299 ـ 1357 ه . ق.) ملقب به آتاتورک، به دستور انگلستان از اطاعت دولت عثمانی سرپیچی کرد و سلطنت مشروطه عثمانی را به جمهوری تبدیل نموده و کشور عثمانی را ترکیه نامید.