فصل پنجم: روابط با کشورهای جهان اسلام
عربستان
اجرای طرحهای امریکایی ـ اسرائیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اجرای طرحهای امریکایی ـ اسرائیلی

‏ ‏

‏ ‏

تفاوت رژیم ایران‎ ‎با عربستان

سوال: ‏[‏‏آیا ایران، یک عربستان سعودی یا لیبی دیگر خواهد شد؟...‏‏]‏

جواب:‏ ... حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما، با هیچ یک از رژیمهای‏‎ ‎‏مزبور (عربستان سعودی و لیبی) منطبق نخواهد بود.(379)‏

10 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایران تهدیدی برای‎ ‎رژیمهای ارتجاعی

سوال: ‏[‏‏موضع فعالیتهای ارتجاعی و در پیشاپیش آن سعودی، بر ضد‏‎ ‎‏انقلاب چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏بدیهی است که نهضت مقدس اسلامی همچنان که رژیم شاه را در‏‎ ‎‏ایران به خطر انداخته و به نابودی می کشاند، همچنین رژیمهای‏‎ ‎‏ارتجاعی در سایر کشورهای اسلامی را نیز تهدید می کند. از این رو‏‎ ‎‏طبیعی است که آنها از شاه حمایت می کنند.(380)‏

2 / 9 / 57

*  *  *

بهرۀ امریکا از‎ ‎عربستان

‏می دانیم که امریکا این هواپیماها را از آن جهت در اختیار عربستان قرار‏‎ ‎‏داده است تا به نفع خود و اسرائیل از آنها استفاده نماید. چنانکه دیدیم‏‎ ‎‏که آواکسهای امریکایی برای تفرقه بین ایران و سایر مسلمانان عرب‏‎ ‎‏گزارشی سرتاسر دروغ داد مبنی بر بمباران مراکز نفتی کویت توسط‏‎ ‎‏ایران. مع الاسف این سهل انگاری در عموم دولتهای کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏شیوع دارد، تا آنجا که مسلمانان و خصوص دولتمردان آنان را دست‏‎ ‎‏خیانتکار و جنایتکار ابرقدرتها از دخالت در سیاست و اهتمام به امر‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 211

‏مسلمین برکنار زده است؛ و تا جایی که در مرکز سیاست اسلام، مسلمین‏‎ ‎‏به حکم وعّاظ السلاطین با دخالت در سیاست، بلکه با شعار علیه‏‎ ‎‏دشمنان خونخوار قرآن کریم و اسلام عزیز، مجرم شناخته می شوند و به‏‎ ‎‏حبس و شکنجه کشیده می گردند.‏

‏     ... امید آن است که دولتهای اسلامی و خصوص دولت‏‎ ‎‏عربستان سعودی، که در مرکز سیاست اسلامی واقع است، با ما هم صدا و‏‎ ‎‏همفکر شوند؛ و هر یک در کشورهای خود شیرینی حمایت بیدریغ ملتها‏‎ ‎‏را بچشند، و همچون دولت مردمی ایران از این نعمت بزرگ الهی‏‎ ‎‏بهره مند شوند.(381)‏

18 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مجریان طرحهای‎ ‎امریکایی

‏اگر نبود این طرح امریکا و طرح دوم امریکا به دست فهد و طرحهایی هم‏‎ ‎‏که بعدها خواهند درست کرد، اسرائیل به خودش حق نمی داد که بیاید و‏‎ ‎‏ارتفاعات جولان را به خاک خودش ملحق کند. این طرحها موجب‏‎ ‎‏اختلاف شد و راه را باز کرد برای اسرائیل.(382)‏

25 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عربستان علیه‎ ‎وحدت اسلامی

‏درست در زمانی که جمهوری اسلامی برای حفظ سرزمینهای اسلامی و‏‎ ‎‏حراست از حرمین شریفین، مسلمانان را به وحدت اسلامی دعوت‏‎ ‎‏می کند و «یا للمسلمین» می گوید، از مرکز وحی برای خنثی‏‎ ‎‏نمودن این فریاد، پیشنهاد جهاد علیه این دعوت را کرده و به‏‎ ‎‏نفع امریکا دشمن اسلام، و اسرائیل ـ که برای گرفتن از فرات‏‎ ‎‏تا نیل و سلطه بر حرمین شریفین کوشش می نماید ـ‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 212

‏سینه چاک می زنند.(383)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرح فهد، فاجعۀ‎ ‎جهان اسلام

‏امروز از خطرناکترین امور، «طرح کمپ دیوید» و «طرح فهد» است که‏‎ ‎‏اسرائیل و جنایات او را تحکیم می کند. همۀ ما بویژه دولت عربستان در‏‎ ‎‏مقابل اسلام و قرآن کریم و نسلهای آینده مسئول می باشیم. و من خوف‏‎ ‎‏آن دارم که خدای نخواسته یک روز ملتها و دولتهای اسلامی به خود‏‎ ‎‏آیند که با دست امریکای جنایتکار، اسرائیل به خواستهای ظالمانه و‏‎ ‎‏جنایتکارانۀ خود برسد و از مسلمین کاری ساخته نشود. من طرفداری از‏‎ ‎‏طرح استقلال اسرائیل و شناسایی او را برای مسلمانان یک فاجعه و برای‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی یک انفجار می دانم و مخالفت با آن را یک فریضۀ بزرگ‏‎ ‎‏اسلام می شمارم، و به خداوند بزرگ از این نقشه ها که به دست‏‎ ‎‏مسلمان نماها برای اسلام کشیده می شود پناه می برم.(384)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

امریکا،

طالب نفت حجاز

‏امریکا از شما نفت می خواهد. امریکا از حکومت حجاز، نفت حجاز را‏‎ ‎‏می خواهد او نفعی به شما نمی رساند. او از شما می گیرد و می دوشد شما‏‎ ‎‏را. برای چه برای او خودتان را به زحمت می اندازید و ما را هم به زحمت‏‎ ‎‏می اندازید؟(385)‏

27 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

مراکز وهابیت،‎ ‎کانونهای فتنه

‏مگر مسلمانان جهان فاجعۀ قتل عام صدها عالم و هزاران زن و مرد‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 213

‏فرقه های مسلمین را در طول حیات ننگین آل سعود و نیز جنایت‏‎ ‎‏قتل عام زائران خانۀ خدا را فراموش می کنند؟ مگر مسلمانان نمی بینند‏‎ ‎‏که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل‏‎ ‎‏شده اند، که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملاّهای‏‎ ‎‏کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بیشعور حوزه های علمی و‏‎ ‎‏دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و‏‎ ‎‏اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ها،‏‎ ‎‏و در یک کلمه «اسلام امریکایی» را ترویج می کنند؛ و از طرف دیگر، سر بر‏‎ ‎‏آستان سرور خویش، امریکای جهانخوار، می گذارند. ‏

‏     ‏‏مسلمانان نمی دانند این درد را به کجا ببرند که آل سعود و‏‎ ‎‏«خادم الحرمین» به اسرائیل اطمینان می دهد که ما اسلحۀ خودمان را‏‎ ‎‏علیه شما به کار نمی بریم! و برای اثبات حرف خود با ایران قطع رابطه‏‎ ‎‏می کنند. واقعاً چقدر باید رابطۀ سران کشورهای اسلامی با صهیونیستها‏‎ ‎‏گرم و صمیمی شود تا در کنفرانس سران کشورهای اسلامی مبارزۀ‏‎ ‎‏صوری و ظاهری هم با اسرائیل از دستور کار آنان و جلسات آنان خارج‏‎ ‎‏شود. اگر اینها یک جو غیرت و حمیت اسلامی و عربی داشتند، حاضر به‏‎ ‎‏یک چنین معاملۀ کثیف سیاسی و خودفروشی و وطن فروشی‏‎ ‎‏نمی شدند.‏

‏     آیا این حرکات برای جهان اسلام شرم آور نیست؟ و تماشاچی شدن‏‎ ‎‏گناه و جرم نمی باشد؟ آیا از مسلمانان کسی نیست تا به پاخیزد و اینهمه‏‎ ‎‏ننگ و عار را تحمل نکند؟ راستی ما باید بنشینیم تا سران کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی احساسات یک میلیارد مسلمان را نادیده بگیرند و صحه بر‏‎ ‎‏آنهمه فجایع صهیونیستها بگذارند، و دوباره مصر و امثال آن را به صحنه‏‎ ‎‏بیاورند؟ حال، مسلمانان باور می کنند که زائران ایرانی برای اشغال خانۀ‏‎ ‎‏خدا و حرم پیامبر قیام کرده اند و می خواهند کعبه را دزدیده به قم ببرند!‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 214

‏اگر مسلمانان جهان باور کرده اند که سران آنها دشمنان واقعی امریکا و‏‎ ‎‏شوروی و اسرائیل هستند، تبلیغات آنان هم در مورد ما را باور‏‎ ‎‏می کنند.(386)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 215