فصل پنجم: روابط با کشورهای جهان اسلام
لبنان
وضعیت اسفبار لبنان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وضعیت اسفبار لبنان

خسارات جانی و‎ ‎مالی مردم لبنان

‏بسیار‏‏[‏‏ی‏‎ ‎‏]‏‏دیگر از ممالک مسلمین نیز گرفتاریهای بی حد دارند؛ آن‏‎ ‎‏لبنان که به مشتی خاک تبدیل شده است، چه خساراتی جانی و مالی که‏‎ ‎‏به مسلمین و خصوص شیعیان وارد نشده است؛ اجانب و عمال خائن آنها‏‎ ‎‏به جنگهای خانمانسوز دامن می زنند و مردم را از هستی ساقط کرده اند؛‏‎ ‎‏و آن حال فلسطین و گرفتاریهای روزافزون آنجا. آنچه مورد کمال تاسف‏‎ ‎‏است، عدم رشد حکومتها و سران قوم است که با دست اجانب به مخالفت‏‎ ‎‏با هم برمی خیزند.(416)‏

4 / 7 / 55

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نجات فرزندان‎ ‎اسلام

‏فاجعۀ لبنان و مصیبات وارده بر برادران ایمانی ما به حدی نیست که‏‎ ‎‏بتوان تحریر کرد. اکنون جنگی که دستهای مرموز دشمن انسانیت به‏‎ ‎‏نفع استعمار و اسرائیل بر پا نمود و لبنان را به صورت مخروبه ای‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 243

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نجات فرزندان‎ ‎اسلام

‏وحشتناک درآورد. قدری آرامش صوری پیدا کرده لکن هزارها خانوادۀ‏‎ ‎‏محترم که دیروز با عزت و نعمت و رفاه به سر می بردند، با از دست دادن‏‎ ‎‏عزیزان خود و خراب شدن خانمان و فقدان اموال، بی سرپرست و بی پناه‏‎ ‎‏در این فصل سرما با آلام و دردهای ناگفتنی دست به گریبان هستند.‏‎ ‎‏کمکهایی که از اهل خیر خصوصاً ایران شده است گرچه موجب تقدیر و‏‎ ‎‏تشکر است لکن جبران گرفتاریهای نامحدود برادران عزیز ما را نمی کند.‏‎ ‎‏عزیزانی که سَلَف آنها مردانه برای عظمت و عزت و شعائر خود با‏‎ ‎‏جناحهای مختلف وحشیهای قرون وسطایی و آدمکهای استعمار زده‏‎ ‎‏جنگیدند، و خون خود را در راه شرافت و عزت خود ریخته جانبازی‏‎ ‎‏شجاعانه کردند؛ «شَکَّرالله سَعیَهم و جَزاهُمُ الله ُ خَیراً». اکنون بازماندگان‏‎ ‎‏آنها ـ طفلهای عزیز بی پدر و سرپرست، پدر و مادرهای فرزند از دست‏‎ ‎‏داده، و هزاران مجروح و ناقص الاعضاء به جا ماندند با مصیبتهای‏‎ ‎‏گوناگون و آه و ناله های روزافزون. بر انسانهای شرافتمند است، بر‏‎ ‎‏مسلمین پاکروان است، بر پیروان رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم و‏‎ ‎‏امیرمومنان ـ علیه الصلوة والسلام است که برای نجات فرزندان اسلام به‏‎ ‎‏پا خیزند. بر ثروتمندان غیرتمند است که به پاس نعمتهای الهی از‏‎ ‎‏فرزندان قرآن محافظت نمایند و به خدمت آنها بشتابند، خدمتهای‏‎ ‎‏انسانی و محترمانه، بازماندگان فرزندان اسلام را چون اطفال خود بلکه‏‎ ‎‏بالاتر بدانند.‏

‏     ‏‏سرپرستان محترم آنها شرافتمندانه از دین و عظمت خود دفاع کرده‏‎ ‎‏و مردانه جان دادند و نام خود را برای همیشه پایدار گذاشتند و اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین را سرافراز نمودند؛ «جزاهم الله عن الاسلام خیراً». ما باید به‏‎ ‎‏جبران خدمت آنها، به بازماندگان و عزیزان آنها خدمت کنیم؛ خدمتی‏‎ ‎‏محترمانه و شرافتمندانه. ملت اسلام خصوصاً ملت شریف ایران‏‎ ‎‏ـ ایّدهم الله تعالی به آسانی می تواند جبران خساراتی که قابل جبران‏‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 244

‏است بکند و با همت عالی به زندگی بازماندگان برادران ایمانی خود سر و‏‎ ‎‏سامان بدهد و روی خود را در پیشگاه خدای تعالی و انسانیت سفید کند.‏

‏     اینجانب با حال ضعف و نقاهت از دوستان اسلامی خود با کمال‏‎ ‎‏تواضع امید دارم که به اسرع وقت ـ بی درنگ ـ قبل از آنکه فرصت از دست‏‎ ‎‏برود، در این امر اسلامی الهی بکوشند و ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ هم سبقت گیرند، و به‏‎ ‎‏مصایب بزرگ برادران خود تخفیف بخشند. و امید آن دارم که خداوند‏‎ ‎‏کریم در مقابل این خدمت، آنها را سربلند و عزیز فرماید؛ و اگر بخواهند از‏‎ ‎‏وجوهی که محتاج به اذن فقیه است بدهند، در ربع اینجانب اجازه‏‎ ‎‏می دهم. از خداوند تعالی قطع ایادی دشمنان انسانیت و اذناب آنها را‏‎ ‎‏خواستار، و توفیق و تایید برادران ایمانی را خواهانم.(417)‏

2 / 11 / 55

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقشۀ اسرائیل در‎ ‎لبنان

‏و من چون مسائل لبنان را با اهمیت تلقی می کنم خوف آن دارم که‏‎ ‎‏همان طور که ایران را به شکل مستعمره برای امریکا در آورده است، با‏‎ ‎‏حیله های عمال خبیث سفارت در لبنان نیز چون ایران عمل شود و‏‎ ‎‏اسرائیل با خیال راحت نقشه هایش را در منطقه پیاده کند و شما باید با‏‎ ‎‏کمال هوشیاری اعمال سفارت ایران را تحت نظر بگیرید و از نیرنگهای‏‎ ‎‏آن جلوگیری کنید.(418)‏

13 / 8 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت جهت کمک‎ ‎به لبنان

سوال: ‏[‏‏آخرین رشتۀ عملیات نظامی اسرائیل منجر به اشغال یک‏‎ ‎‏سرزمین عربی دیگر یعنی جنوب لبنان شده است که مردمانش‏‎ ‎‏شیعه اند. در این باره چه فکر می کنید؟‏‏]‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 245

جواب: ‏مردم جنوب لبنان باید به هر وسیله ای که شده به خانه های خود‏‎ ‎‏باز گردند و وظیفه دارند که برای باز پس گرفتن سرزمین خود مبارزه‏‎ ‎‏کنند، پیش از آنکه اسرائیلی ها مردم خودشان را در آنجا مستقر سازند.‏‎ ‎‏شخص من از مردم ایران و شیعیان جهان درخواست کرده ام که به کمک‏‎ ‎‏برادران خود در جنوب لبنان بشتابند. این دعوت نتایجی داشته است اما‏‎ ‎‏تنها حکومتها هستند که با توجه به احتیاجات این مردم، وسایل لازم را‏‎ ‎‏در اختیار دارند؛ تنها حکومتها هستند که امکان دارند به اسرائیل فشار‏‎ ‎‏بیاورند که مجبور به تخلیۀ این سرزمین بشود.(419)‏

4 / 2 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توجه به اوضاع‎ ‎لبنان

‏برادران ما!‏

‏     بعد از سلام و تحیات؛ توجه ما به اوضاع لبنان و مصیبتهایی که به‏‎ ‎‏برادران ما وارد می شود، هست. و با کمال تاسف، از این اقدامات ضد‏‎ ‎‏انسانی، که از جانب صهیونیستها ـ به کمک امریکا ـ به بلاد مسلمین و‏‎ ‎‏مخصوصاً مردم لبنان و برادران ما وارد می شود بسیار متاسف هستیم. و‏‎ ‎‏امیدواریم خداوند تبارک و تعالی، که پشتیبان مستضعفین و مظلومین‏‎ ‎‏است، در این موقع هم به مددهای خود به شما و همۀ برادران ما کمک‏‎ ‎‏کند. ما در کنار شما با اسرائیل و امریکا در حال مبارزه هستیم. و‏‎ ‎‏امیدواریم که لشکر حق بر لشکرهای طاغوتی و شیطانی غلبه کند.(420)‏

19 / 3 / 58

*  *  *

گسترش دامنۀ‎ ‎تجاوزات اسرائیل

‏اکنون عموم مسلمین و مستضعفان و خصوص کشور عزیز ایران و لبنان‏‎ ‎‏مواضع حساسی را در پیش دارند. ایران با اخلالگران وابسته به رژیم‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 246

‏سابق و مکتبهای انحرافی و صهیونیسم جهانی، و لبنان و فلسطین با‏‎ ‎‏اسرائیل، دشمن اسلام و مسلمین، و مفسد آدمخوار روبه رو هستند.‏

‏     ‏‏اکنون برادران مسلمان ما در فلسطین و لبنان گرفتار تجاوزات‏‎ ‎‏غیر انسانی اسرائیلند. و اگر خدای نکرده اسرائیل در آن میدان پیروز‏‎ ‎‏شود، دامنۀ تجاوزاتش را به سایر کشورها نیز خواهد کشید. مقتضی است‏‎ ‎‏در اجتماعات ماه مبارک به برادران فلسطینی و لبنانی دسته جمعی دعا‏‎ ‎‏شود.(421)‏

3 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از لبنان

‏ما از مردم بی پناه لبنان و فلسطین در مقابل اسرائیل دفاع می کنیم.‏

‏     و اسرائیل این جرثومۀ فساد همیشه پایگاه امریکا بوده است. من در‏‎ ‎‏طول نزدیک به بیست سال خطر اسرائیل را گوشزد نموده ام. باید همه‏‎ ‎‏به پا خیزیم و اسرائیل را نابود کنیم، و ملت قهرمان فلسطین را جایگزین‏‎ ‎‏آن گردانیم.(422)‏

22 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مظلومیت لبنان و‎ ‎سکوت مسلمین

‏شما ملاحظه کنید این کودکهایی که از لبنان و جنوب لبنان آمده اند و‏‎ ‎‏این کودکهایی که وارث شهدای اسلام هستند، ما در مقابل اینها چه‏‎ ‎‏جواب داریم؟ وجدان زندۀ انسان در مقابل این کودکهایی که با دلهای‏‎ ‎‏کوچک خودشان اینجا آمده اند و از اسلام می خواهند پشتیبانی کنند و‏‎ ‎‏در محلهای خودشان مورد ظلم و تعدی اسرائیل هستند، مسلمانها در‏‎ ‎‏مقابل اینها چه جواب دارند؟ در حدیث شریف رسول اکرم ـ صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله هست که «اگر مسلمی فریادی بزند «یا لَلمُسلِمین» و اجابت نکنند از‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 247

‏او، مسلم نیستند آنها» و من از اینجا فریاد می کنم: یا لَلمُسلِمین! ای‏‎ ‎‏مسلمانهای جهان! ای دولتهای مدعی اسلام! ای ملتهای مسلمان‏‎ ‎‏جهان! به داد اسلام برسید، به داد مظلومینی که در فشار قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏هستند برسید، به داد این بچه های کوچکی که مادرها و پدرهای‏‎ ‎‏خودشان را از دست داده اند برسید.(423)‏

21 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدمات اسرائیل‎ ‎به لبنان

‏شما ملاحظه کنید که چقدر اسفبار است این مطلب که اسرائیل در‏‎ ‎‏محضر این دولتهای ـ به اصطلاح ـ اسلامی آنقدر به این زن و بچه و پیر و‏‎ ‎‏بزرگ لبنان صدمه وارد آورد. آنقدر افراد را کشت و آنقدر افراد را آواره‏‎ ‎‏کرد. و الآن هم در آنجا مشغول به فعالیت است.(424)‏

14 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برپاکردن حمام‎ ‎خون در لبنان

‏شما ببینید امروز لبنان چه خبر است. الآن که من و شما اینجا نشسته ایم‏‎ ‎‏[‏‏در‏‏]‏‏ لبنان چه حمام خونی دارند ‏‏[‏‏راه می اندازند‏‏]‏‏. این حکومت غاصـب و‏‎ ‎‏جائر لبنان، این امین خائن چه بساطی در سر این جمعیت مردم لبنان‏‎ ‎‏در آورده است. اسرائیل چه بساطی در آنجا درآورده بود. حالا به جای او‏‎ ‎‏اینها دارند در می آورند. لکن امریکا ندیدیم که یک کلمه بگوید. خودش‏‎ ‎‏فرستاده آنجا و تفنگدارهایش را فرستاده آنجا کمکش برای این‏‎ ‎‏جنایات، یک اسمی رویش می گذارند. شاید هم خودشان درست‏‎ ‎‏می کنند صحنه را. دوتا فرض کنید ترقه می اندازند به یک جایی و یکی‏‎ ‎‏دوتا را زخمی می کنند، یا فرض کنید آنها کرده باشند، آن وقت اینها‏‎ ‎‏می ریزند خانه به خانه می گردند جوانها را می گیرند، جوانها را حبس‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 248

‏می کنند، جوانها را می کشند. این فجایع در دنیا دارد واقع‏‎ ‎‏می شود.(425)‏

15 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنایات امریکا در‎ ‎لبنان

‏امروز شما ملاحظه می کنید که لبنان آن گرفتاری را دارد، آنقدر در آن‏‎ ‎‏الآن دارد جنایات واقع می شود. دیروز توسط صهیونیستها مستقیماً و‏‎ ‎‏حالا توسط جُمَیِّل، «اَمین جُمَیِّل»، یعنی امریکاست که این کارها را دارد‏‎ ‎‏انجام می دهد.(426)‏

27 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لبنان در چنگال‎ ‎اسرائیل

‏اکنون برادران مسلمان لبنانی ما در چنگال اسرائیل و دولت خونریز‏‎ ‎‏لبنان و از آن بدتر امریکای تجاوزگر گرفتارند و هر روز گروهی از آنان‏‎ ‎‏شهید یا آواره می شوند؛ و اکثر دولتهای منطقه سرگرم سازش با اسرائیل‏‎ ‎‏یا تایید دولت لبنان هستند.(427)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وضعیت اسفبار‎ ‎لبنان

‏الآن وضع لبنان چه وضعی است؟ این شیعیان لبنان، این مسلمانهای‏‎ ‎‏لبنان الآن در چه حالی هستند؟ و این دولتها می خواهند باز بسازند با‏‎ ‎‏امریکا، از امریکا تبعیت کنند و با اسرائیل بسازند و با امین جُمَیِّل‏‎[1]‎‎ ‎‏بسازند. این سازش چه معنی دارد؟ شمایی که قدرت دارید که اینها را‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 249

‏سرجایشان بنشانید و نجات بدهید یک دسته مظلومین را، و اسلام هم‏‎ ‎‏تکلیف دارد بر شما که مظلومین را نجات بدهید از دست کفار، آن وقت‏‎ ‎‏همۀ کار شما این است که عید نداشتید!(428)‏

4 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسلمانان و تحمل‎ ‎مصایب

‏مصیبتهای وارده به ملت مسلمان لبنان را خصوصاً مصیبتهای‏‎ ‎‏انفجارهای اخیر را که موجب شهادت و جراحت جمع کثیری از برادران و‏‎ ‎‏خواهران عزیز ما گردید، به ملت لبنان خصوصاً علمای اعلام تسلیت‏‎ ‎‏می گویم و از خداوند تبارک و تعالی برای همۀ شهدای در راه حق خصوصاً‏‎ ‎‏شهدای اخیر عراق و لبنان طلب رحمت می نمایم.(429)‏

18 / 12 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان سرفراز‎ ‎لبنان

‏از جوانان عزیز لبنان که موجب سرافرازی امت اسلام در خواری و ذلت‏‎ ‎‏جهانخواران گردیده اند، تشکر می کنم.(430)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 250

  • )) امین جمیّل فرزند پیر جمیّل بنیانگذار حزب فالانژ در لبنان؛ وی در سال 1982 میلادی پس از قتل برادرش بشیر جمیّل به ریاست جمهوری لبنان رسید و در دوران حکومت 2 ساله او قتل عام وسیعی از شیعیان لبنان و آوارگان فلسطینی صورت گرفت و لبنان را عرصه تاخت و تاز نظامیان امریکایی و فرانسوی نمود.