فصل پنجم: روابط با کشورهای جهان اسلام
مصر
قطع رابطه سیاسی با مصر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قطع رابطه سیاسی با مصر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قطع روابط‎ ‎دیپلماتیک با مصر

‏جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه‏

‏     با در نظر گرفتن پیمان خائنانۀ مصر و اسرائیل و اطاعت بی چون و‏‎ ‎‏چرای دولت مصر از امریکا و صهیونیسم، دولت موقت جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بنماید.(460)‏

10 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دولتهای اسلامی و‎ ‎قطع رابطه با مصر

‏این شما سران دولتها هستید که باید این فکر اسلامی را تعقیب کنید و‏‎ ‎‏دست از دشمنی و مخالفت با برادران خود بردارید. مسئولیتهای‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی در پیشگاه خدای توانا و در پیشگاه ملتها بسیار بزرگ‏‎ ‎‏است. دولتهای اسلامی باید دولت مصر را در این خیانت بزرگ که به‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین نموده است به جای خود بنشانند و با آن قطع رابطه‏‎ ‎‏کنند.(461)‏

10 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرنگونی سادات

‏ملت مصر باید دست این خیانتکار را از کشور خود قطع کند و ننگ‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 265

‏سرسپردگی به امریکا و صهیونیزم را از ملت بزدایند. من به دولت دستور‏‎ ‎‏دادم که با مصر قطع رابطه نماید.(462)‏

‏ ‏

10 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عضویت مجدد‎ ‎مصر در جامعه‎ ‎عرب

‏دولت مصر و اردن اگر عرضه داشتند و در فکر شرف انسانی و عربی بودند‏‎ ‎‏خود را از اسارت رژیم صهیونیستی اسرائیل رهایی می بخشیدند، نه‏‎ ‎‏آنکه در شناسایی اسرائیل کوشش می کردند و با طرح اسارت بار «کمپ‏‎ ‎‏دیوید» رشته های اسارت و ذلت خویش را محکمتر می نمودند. و آنان که‏‎ ‎‏به خیال خام خود برای مقابله با جمهوری اسلامی در بازگرداندن مصر به‏‎ ‎‏جامعۀ عرب کوشش می کنند، سخت در اشتباه هستند و گور خود را با‏‎ ‎‏دست خود که دست جنایتکار امریکاست می کَنند.(463)‏

6 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد مصر و‎ ‎اسرائیل علیه ایران

‏دولت مصر با صراحت می گوید که این جمهوری اسلامی نباید باشد.‏‎ ‎‏رئیس جمهور مصر با رئیس جمهور اسرائیل با هم مقابله کردند و اتحاد‏‎ ‎‏کردند به اینکه اسلام را بکوبند. آن ادعا می کند که من رئیس جمهور یک‏‎ ‎‏کشور مسلمان هستم و عراق ادعا می کند که ایران با اسرائیل مربوط‏‎ ‎‏است و لیکن اسرائیل و مصر با هم پیمان می بندند که کمک عراق بدهند‏‎ ‎‏به ضد ایران. ...‏

‏     ولیکن آخر چرا باید کشورهای اسلامی اینطور باشند؟ چرا باید این‏‎ ‎‏وضع را داشته باشند که اسرائیل طمع کند به اینکه حمله کند به یک‏‎ ‎‏کشور اسلامی، به لبنان حمله بکند؟ همه اش برای همین است که به‏‎ ‎‏اسرائیل مهلت دادند، با او دوستی دارند، شاید کمک به او می کنند و‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 266

‏امثال اینها. ما باید مقاومت کنیم.(464)‏

16 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خیانت مصر به‎ ‎آرمان فلسطین

‏عجب نیست که امریکا و سرسپردگان او برای برگشتن مصر به جرگۀ‏‎ ‎‏اعراب به هر دری می زنند؛ تاسف آور و عجیب وضعیت سران اعراب است‏‎ ‎‏که پس از آن مقدمات طولانی و تبلیغات و رفت و آمدهای پشت پرده و‏‎ ‎‏روی پرده و هیاهوهای عجیب و غریب و صحبت از طرحهایی که در‏‎ ‎‏اجتماع ملوک و روسای جمهور و سران بلندپایۀ کشورهای عربی و غیر‏‎ ‎‏عربی می شد شاید کسانی که آنان را نمی شناختند منتظر بودند که در‏‎ ‎‏این گردهمایی از مشکلاتی که برای اسلام و مسلمانان و ملتهای مظلوم‏‎ ‎‏جهان از دست ابرقدرتها پیش آمده بحث و گفتگو شود، و طرحهایی‏‎ ‎‏برای اصلاح حال ملتهای دربند ریخته شود و راه حل مشکلات جهانی‏‎ ‎‏آنها را پیدا کنند با آن همه تشریفات نشستند و برخاستند و تمام‏‎ ‎‏مشکلات اسلام و مسلمین را خلاصه کردند در برگشت مصرِ معاهد با‏‎ ‎‏اسرائیل به حوزۀ اعراب! آن روز مصر را برای قرارداد با صهیونیست خارج‏‎ ‎‏کردند؛ و امروز به خاطر تثبیت و شناسائی اسرائیل برگرداندند! آن روز‏‎ ‎‏مصر را برای پشت کردن به خواست اعراب خارج کردند؛ و امروز آن را به‏‎ ‎‏خاطر بوسیدن دست امریکا برگرداندند. آن روز مصر را برای خیانت به‏‎ ‎‏آرمان فلسطین خارج کردند؛ و امروز برای امضای دسته جمعی آن‏‎ ‎‏خیانت آن را برگرداندند. و تاسف آورتر و ننگین تر آنکه مصر با کمال‏‎ ‎‏بی اعتنایی هیچ شرطی را قبول نکرد. و یکی از مقامات بالای قاهره گفت‏‎ ‎‏سران عرب باید به اشتباه خود اقرار کنند! مساله لبنان، مساله‏‎ ‎‏افغانستان، و مسائل دیگر ملتهای عرب مشکلی نبود که به اصطلاح سران‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی وقت عزیز خود را صرف امثال آن کنند! ملتهای‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 267

‏مظلوم و محترم غیر عرب و عرب و مسلمانان این ننگ را چگونه تحمل‏‎ ‎‏کنند که اینان فرمانروایان آنها هستند. آیا وقت آن نرسیده است که‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی از جای خود برخیزند و سردمداران خود را یا در مقابل‏‎ ‎‏شرف اسلام خاضع کنند، و یا با آنان همچون ایران عمل کنند؟(465)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 268