فهارس
فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ردیف‏

‏تاریخ‏

‏عنوان‏

‏عنوان کتاب‏

‏جلد‏

‏صفحه‏

‏1‏

‏23 / 8 / 44‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏34ـ35‏

‏2‏

‏29 / 11 / 56‏

‏ سخنرانی در جمع روحانیون‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏345‏

‏3‏

‏21 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏518‏

‏4‏

‏24 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ آلمانی «دنیای سوم»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏509‏

‏5‏

‏5 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر تونس در ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏124‏

‏6‏

‏23 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع قضات استان اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏272‏

‏7‏

‏28 / 7 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏279‏

‏8‏

‏3 / 2 / 60‏

‏سخنرانی در جمع معاونان فنی وزارت آموزش و پرورش‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏314‏

‏9‏

‏24 / 12 / 51‏

‏ پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏487‏

‏10‏

‏20 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ لبنانی «النهار»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏444‏

‏11‏

‏19 / 10 / 57‏

‏ مصاحبه با تلویزیون «بی. بی. سی»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏405ـ406‏

‏ 12‏

‏6 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع علاقه مندان انقلاب اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏234‏

‏13‏

‏4 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیاتی از لیبی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏118‏

‏14‏

‏30 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین و پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏392ـ393‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 293

‏15‏

‏30 / 2 / 59‏

‏سخنرانی درجمع اعضای کادر مرکزی جنبش امل لبنان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏318ـ319‏

‏ 16‏

‏29 / 10 / 59‏

‏ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏532‏

‏17‏

‏1 / 1 / 60‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏226ـ227‏

‏ 18‏

‏21 / 11 / 60‏

‏  سخنرانی در جمع میهمانان خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏35ـ36‏

‏19‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏293‏

‏20‏

‏31 / 6 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏146‏

‏21‏

‏16 / 9 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت بهداری‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏240‏

‏22‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏373ـ374‏

‏ 23‏

‏23 / 8 / 44‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏30‏

‏24‏

‏23 / 8 / 44‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏32ـ35‏

‏25‏

‏16 / 7 / 52‏

‏پیام به سران دولتهای اسلامی و ملل مسلمان‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏1ـ2‏

‏26‏

‏4 / 7 / 55‏

‏پیام به عموم مسلمین و دانشجویان‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏172‏

‏27‏

‏2 / 1 / 57‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏358‏

‏28‏

‏10 / 2 / 58‏

‏پیام به آقای معمر قذافی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏170‏

‏29‏

‏15 / 10 / 58‏

‏ سخنرانی در جمع نمایندگان ارامنه‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏38‏

‏30‏

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏73ـ74‏

‏31‏

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگرۀ آزادی قدس‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏89‏

‏32‏

‏27 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏136‏

‏33‏

‏28 / 7 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏275ـ276‏

‏ 34‏

‏29 / 11 / 59‏

‏ سخنرانی در جمع خانواده های شهدای کشورهای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏136ـ137 ‏

‏35‏

‏10 / 12 / 59‏

‏ سخنرانی در جمع هیات بررسی جنگ تحمیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏161‏

‏36‏

‏13 / 12 / 59‏

‏ سخنرانی در جمع هیات بررسی جنگ تحمیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏180‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 294

‏37‏

‏10 / 5 / 60‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏60‏

‏38‏

‏10 / 5 / 60‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏59ـ60‏

‏39‏

‏15 / 6 / 60‏

‏پیام به مسلمین جهان و زائرین بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏172‏

‏40‏

‏17 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏286‏

‏41‏

‏25 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏372‏

‏42‏

‏25 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏438‏

‏43‏

‏10 / 12 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته ها‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏77‏

‏44‏

‏15 / 3 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏482ـ483‏

‏ 45‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏328ـ329 ‏

‏46‏

‏28 / 8 / 48‏

‏نامه به آقای محمدرضا حکیمی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏253‏

‏47‏

‏15 / 3 / 43‏

‏اعلامیه مشترک آیات عظام‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏336‏

‏48‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏381‏

‏49‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏384‏

‏50‏

‏23 / 8 / 44‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏33‏

‏51‏

‏23 / 8 / 44‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏35‏

‏52‏

‏17 / 3 / 46‏

‏پیام به سران دولتهای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏139‏

‏53‏

‏19 / 7 / 47‏

‏مصاحبه با نمایندۀ «الفتح»‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏201‏

‏54‏

‏13 / 8 / 56‏

‏نامه تشکر به آقای یاسر عرفات‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏256‏

‏55‏

‏2 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «السفیر»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏82‏

‏56‏

‏17 / 11 / 57‏

‏ سخنرانی در جمع طلاب و کارکنان شرکت نفت‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏83‏

‏57‏

‏16 / 12 / 57‏

‏ سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس قطر‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏339‏

‏58‏

‏31 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیات نمایندگی عربستان سعودی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏66‏

‏59‏

‏31 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیات نمایندگی عربستان سعودی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏66‏

‏60‏

‏2 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نیروهای نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏84‏

‏61‏

‏7 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان سنندج‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏150‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 295

‏62‏

‏17 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر سومالی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏199‏

‏63‏

‏26 / 4 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر یمن شمالی‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏129 ‏

‏64‏

‏13 / 5 / 58‏

‏تلگراف به رئیس جمهور سودان‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏260‏

‏65‏

‏24 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیات فلسطینی‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏546ـ547‏

‏ 66‏

‏7 / 7 / 58‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏160‏

‏67‏

‏22 / 7 / 58‏

‏بیانات خطاب به هیات فلسطینی‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏284‏

‏68‏

‏28 / 7 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر الجزایر و هیات همراه‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏287‏

‏69‏

‏8 / 8 / 58‏

‏پیام به ملت الجزایر‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏395‏

‏70‏

‏3 / 8 / 58‏

‏پیام به مسلمین و حجاج‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏339‏

‏71‏

‏1 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏105‏

‏72‏

‏9 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «لوموند»‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏163‏

‏73‏

‏27 / 11 / 58 ‏

‏پیام تشکر به آقای معمر قذافی‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏154‏

‏74‏

‏17 / 1 / 59‏

‏پیام تشکر به آقای حافظ اسد‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏229‏

‏75‏

‏21 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏98‏

‏76‏

‏15 / 6 / 60‏

‏پیام به مسلمین جهان و زائرین بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏171‏

‏77‏

‏7 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏451ـ452‏

‏ 78‏

‏21 / 11 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع میهمانان خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏35‏

‏79‏

‏13 / 7 / 62‏

‏سخنرانی در جمع خطبا و وعاظ‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏176ـ177‏

‏ 80‏

‏15 / 6 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مردم و مسئولان‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏52‏

‏81‏

‏1 / 1 / 64‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏194‏

‏82‏

‏28 / 4 / 64‏

‏حکم انتصاب آقای مهدی کروبی به سمت سرپرست حجاج بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏321‏

‏83‏

‏ـ‏

‏نامه به رئیس جمهور لیبی‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏259‏

‏84‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏ ‏

‏2‏

‏85‏

‏15 / 2 / 23‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏22‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 296

‏86‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏379‏

‏87‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏393‏

‏88‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏381ـ382‏

‏ 89‏

‏28 / 8 / 48‏

‏نامه به آقای محمدرضا حکیمی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏253‏

‏90‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏74‏

‏91‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏74‏

‏92‏

‏28 / 2 / 50‏

‏نامه به آقای صادق طباطبایی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏346‏

‏93‏

‏17 / 5 / 51‏

‏پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏437ـ438‏

‏ 94‏

‏17 / 5 / 51‏

‏پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏438ـ439‏

‏ 95‏

‏24 / 12 / 51 ‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏488‏

‏96‏

‏23 / 12 / 51 ‏

‏پیام به علما و امت مسلمان ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏482‏

‏97‏

‏29 / 11 / 56‏

‏ سخنرانی در جمع روحانیون‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏341ـ343‏

‏ 98‏

‏17 / 1 / 58‏

‏بیاناتی به نمایندۀ سازمان آزادیبخش صحرا‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏499‏

‏99‏

‏5 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر تونس در ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏124‏

‏100‏

‏16 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان احزاب آزادیبخش اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏185‏

‏101‏

‏16 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان احزاب آزادیبخش اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏187‏

‏102‏

‏19 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اردن و سودان‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏42‏

‏103‏

‏24 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیاتی از مقامات سوریه‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏274‏

‏104‏

‏26 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏280‏

‏105‏

‏2 / 6 / 58‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت مسلمان ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏339‏

‏106‏

‏7 / 7 / 58‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏160‏

‏107‏

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگرۀ آزادی قدس‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏83ـ84‏

‏108‏

‏28 / 7 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏274ـ275‏

‏ 109‏

‏16 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏344‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 297

‏110‏

‏25 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏438ـ439‏

‏ 111‏

‏4 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏518‏

‏112‏

‏21 / 11 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع میهمانان خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏36‏

‏113‏

‏21 / 2 / 61‏

‏نامه تشکر به آقای مرعشی نجفی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏249‏

‏114‏

‏23 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی دریایی ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏324‏

‏115‏

‏12 / 10 / 61‏

‏ سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏203‏

‏116‏

‏12 / 10 / 61 ‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏207ـ208‏

‏ 117‏

‏12 / 10 / 61‏

‏ سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏208‏

‏118‏

‏12 / 10 / 61‏

‏ سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏209ـ210‏

‏ 119‏

‏27 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏127‏

‏120‏

‏30 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع متخصصان وکارگران مهارکننده چاه نفت نوروز‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏140‏

‏121‏

‏4 / 7 / 62‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏156‏

‏122‏

‏4 / 7 / 62‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏157‏

‏123‏

‏10 / 4 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولین نظام جمهوری اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏498‏

‏124‏

‏25 / 5 / 64‏

‏پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏342ـ345‏

‏ 125‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏317‏

‏126‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏340‏

‏127‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏76‏

‏128‏

‏15 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجله «المستقبل»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏337‏

‏129‏

‏20 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجلۀ «القومی العربی»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏440ـ441‏

‏ 130‏

‏21 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خبرنگار مصری‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏458‏

‏131‏

‏24 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ آلمانی «دنیای سوم»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏509ـ510‏

‏ 132‏

‏2 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «السفیر»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏82‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 298

‏133‏

‏9 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «الهدف» و رادیو اتریش‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏145‏

‏134‏

‏15 / 10 / 57‏

‏ مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان، کانال 2‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏346‏

‏135‏

‏11 / 2 / 58‏

‏پیام تشکر به رئیس جمهور بنگلادش‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏180‏

‏136‏

‏17 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر سومالی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏199‏

‏137‏

‏5 / 3 / 58‏

‏پیام خطاب به آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏495‏

‏138‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزرای امور خارجۀ ایران و ترکیه‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏89‏

‏139‏

‏23 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیات اقتصادی از یوگسلاوی‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏73‏

‏140‏

‏24 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیاتی از مقامات سوریه‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏273‏

‏141‏

‏8 / 8 / 58‏

‏پیام به ملت الجزایر‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏396‏

‏142‏

‏17 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان شهرداری اهواز‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏14ـ16‏

‏143‏

‏1 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏104‏

‏144‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏304‏

‏145‏

‏21 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏93‏

‏146‏

‏5 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع عشایر عرب زبان جنوب‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏445‏

‏147‏

‏20 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون مبارز عراق و مسلمانان رانده شده‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏277ـ278 ‏

‏148‏

‏15 / 6 / 60‏

‏پیام به مسلمین جهان و زائرین بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏171‏

‏149‏

‏18 / 7 / 60‏

‏پیام به پادشاه عربستان سعودی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏292‏

‏150‏

‏25 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏370‏

‏151‏

‏20 / 10 / 60 ‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏474‏

‏152‏

‏22 / 11 / 60‏

‏ پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏43‏

‏153‏

‏22 / 11 / 60‏

‏ پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏47‏

‏154‏

‏12 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏158ـ159‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 299

‏ 155‏

‏12 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏158ـ159‏

‏156‏

‏26 / 2 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏252‏

‏157‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏355ـ356 ‏

‏158‏

‏3 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وکارکنان آستان قدس رضوی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏390ـ393 ‏

‏159‏

‏22 / 11 / 61‏

‏ پیام به ملت ایران و مسئولین نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏323‏

‏160‏

‏22 / 11 / 61‏

‏ پیام به ملت ایران و مسئولین نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏323‏

‏161‏

‏12 / 1 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏396‏

‏162‏

‏11 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه های راه، نیرو‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏34ـ35‏

‏163‏

‏25 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون کاروانهای حج و مسئولان وزارت ارشاد‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏59‏

‏164‏

‏18 / 11 / 62 ‏

‏سخنرانی در جمع سفرا و کارداران کشورهای خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏323‏

‏165‏

‏18 / 11 / 62 ‏

‏سخنرانی در جمع سفرا و کارداران کشورهای خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏322‏

‏166‏

‏15 / 1 / 65‏

‏پیام به اعضای سمینار «لبیک یا امام»‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏32‏

‏167‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏99‏

‏168‏

‏11 / 10 / 67‏

‏ پیام به آقای میخائیل گورباچف‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏226‏

‏169‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏387ـ388‏

‏ 170‏

‏17 / 5 / 51‏

‏پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏438‏

‏171‏

‏19 / 7 / 51‏

‏پیام به عموم مسلمین و دولتهای اسلامی و عربی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏461‏

‏172‏

‏19 / 7 / 51‏

‏پیام به عموم مسلمین و دولتهای اسلامی و عربی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏461ـ462 ‏

‏173‏

‏24 / 12 / 51‏

‏ پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏488‏

‏174‏

‏16 / 7 / 52‏

‏پیام به سران دولتهای اسلامی و ملل مسلمان‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏1ـ2‏

‏175‏

‏16 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏356‏

‏176‏

‏26 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خبرگزاری لیبی‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏1ـ2‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 300

‏177‏

‏31 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیات نمایندگی عربستان سعودی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏66‏

‏178‏

‏8 / 8 / 58‏

‏پیام به ملت الجزایر‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏396‏

‏179‏

‏29 / 11 / 59‏

‏ سخنرانی در جمع خانوادۀ شهدای کشورهای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏136‏

‏180‏

‏15 / 6 / 60‏

‏پیام به مسلمین جهان و زائرین بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏172‏

‏181‏

‏14 / 11 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏518ـ519‏

‏ 182‏

‏25 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت فلسطین و امت اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏190ـ191‏

‏ 183‏

‏23 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی دریایی ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏324ـ325 ‏

‏184‏

‏6 / 4 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏363ـ364‏

‏ 185‏

‏31 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کاروانهای حج‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏432‏

‏186‏

‏29 / 6 / 61‏

‏پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏514‏

‏187‏

‏27 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏126ـ127 ‏

‏188‏

‏31 / 6 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏145ـ146 ‏

‏189‏

‏9 / 12 / 66‏

‏سخنرانی در جمع شورای مرکزی حزب الله لبنان‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏485ـ486 ‏

‏190‏

‏19 / 7 / 47‏

‏مصاحبه با نمایندۀ «الفتح»‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏201‏

‏191‏

‏بهمن 1349‏

‏پیام به زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏322ـ323 ‏

‏192‏

‏20 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ لبنانی «النهار»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏443ـ444 ‏

‏193‏

‏24 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با خبرگزاری وفا‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏240‏

‏194‏

‏7 / 11 / 57‏

‏مصاحبه با خبرنگار فرانسوی‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏539‏

‏195‏

‏7 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با کر ککروفت‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏295‏

‏196‏

‏5 / 1 / 58‏

‏پیام به مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏410‏

‏197‏

‏31 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیات نمایندگی عربستان سعودی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏66‏

‏198‏

‏16 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان احزاب آزادیبخش اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏187‏

‏199‏

‏17 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر سومالی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏198‏

‏200‏

‏25 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏277‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 301

‏201‏

‏22 / 11 / 58‏

‏ پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏148‏

‏202‏

‏2 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی و دانشجویان خارج از کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏129ـ130 ‏

‏203‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏293ـ294 ‏

‏204‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏320ـ321 ‏

‏205‏

‏19 / 7 / 47‏

‏مصاحبه با نمایندۀ «الفتح»‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏199ـ201 ‏

‏206‏

‏19 / 7 / 51‏

‏پیام به عموم مسلمین و دولتهای اسلامی و عربی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏462‏

‏207‏

‏10 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اس»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏148‏

‏208‏

‏آذر 1357‏

‏نامه به آقای ابوجهاد واعلام همبستگی جمهوری اسلامی با ملت فلسطین‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏74‏

‏209‏

‏23 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با نشریۀ «اونیتا»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏231‏

‏210‏

‏8 / 8 / 58‏

‏پیام به ملت الجزایر‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏396‏

‏211‏

‏4 / 9 / 58‏

‏پیام به جنبشهای آزادیبخش جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏110ـ111 ‏

‏212‏

‏15 / 11 / 58‏

‏ پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏138‏

‏213‏

‏20 / 12 / 58‏

‏ پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏175‏

‏214‏

‏1 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏203‏

‏215‏

‏22 / 11 / 59‏

‏ پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏77‏

‏216‏

‏10 / 5 / 60‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏62‏

‏217‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏345‏

‏218‏

‏9 / 12 / 66‏

‏سخنرانی در جمع شورای مرکزی حزب الله لبنان‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏486‏

‏219‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏91ـ92‏

‏220‏

‏بهمن 1349‏

‏پیام به زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏323ـ324 ‏

‏221‏

‏31 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیات نمایندگی عربستان سعودی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏67‏

‏222‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏292‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 302

‏223‏

‏14 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏484‏

‏224‏

‏28 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏504ـ505 ‏

‏225‏

‏11 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه های راه، نیرو‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏33ـ34‏

‏226‏

‏11 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه های راه، نیرو‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏34ـ35‏

‏227‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏92‏

‏228‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏97ـ98‏

‏229‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏92‏

‏230‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏90‏

‏231‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏317ـ318 ‏

‏232‏

‏18 / 6 / 66‏

‏حکم انتصاب مجدد آقای مهدی کروبی به سمت سرپرست حجاج ایرانی‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏378‏

‏233‏

‏24 / 12 / 51 ‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏487ـ488 ‏

‏234‏

‏16 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجله آلمانی «اشپیگل»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏360‏

‏235‏

‏15 / 11 / 59‏

‏ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏50‏

‏236‏

‏9 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏31‏

‏237‏

‏29 / 11 / 59 ‏

‏سخنرانی در جمع خانوادۀ شهدای کشورهای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏136‏

‏238‏

‏29 / 11 / 59 ‏

‏سخنرانی در جمع خانوادۀ شهدای کشورهای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏137‏

‏239‏

‏10 / 12 / 59‏

‏ سخنرانی در جمع هیات بررسی جنگ تحمیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏163ـ165 ‏

‏240‏

‏24 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اهالی گرگان، گنبد و ترکمن صحرا‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏289‏

‏241‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏293ـ294 ‏

‏242‏

‏22 / 11 / 62 ‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏330ـ331 ‏

‏243‏

‏22 / 11 / 62‏

‏ پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏341ـ342 ‏

‏244‏

‏23 / 9 / 44‏

‏نامه تشکر به علما و طلاب حوزۀ علمیه اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏58‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 303

‏245‏

‏2 / 10 / 50‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و ایرانیان مقیم عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏405‏

‏246‏

‏10 / 10 / 50‏

‏ سخنرانی در جمع روحانیون و ایرانیان مقیم عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏410ـ411 ‏

‏247‏

‏10 / 10 / 50‏

‏ سخنرانی در جمع روحانیون و ایرانیان مقیم عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏411ـ412 ‏

‏248‏

‏23 / 2 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏393ـ394 ‏

‏249‏

‏24 / 3 / 58‏

‏پیام به آقای سید محمدباقر صدر‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏150‏

‏250‏

‏8 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه نگاران‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏142‏

‏251‏

‏31 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیات نمایندگی عربستان سعودی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏68‏

‏252‏

‏4 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیاتی از لیبی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏119ـ120‏

‏ 253‏

‏7 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صنعت نفت‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏158‏

‏254‏

‏29 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏95‏

‏255‏

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏81‏

‏256‏

‏6 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مردم و دانشجویان ایرانی مقیم هندوستان‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏164‏

‏257‏

‏16 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏337ـ339 ‏

‏258‏

‏13 / 12 / 59‏

‏ سخنرانی در جمع هیات بررسی جنگ تحمیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏181‏

‏259‏

‏1 / 1 / 60‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏227‏

‏260‏

‏22 / 10 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع ائمۀ جمعۀ استان گیلان‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏482ـ483 ‏

‏261‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏94‏

‏262‏

‏15 / 3 / 43‏

‏اعلامیه مشترک آیات عظام‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏336‏

‏263‏

‏4 / 7 / 55‏

‏پیام به عموم مسلمین و دانشجویان‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏172‏

‏264‏

‏30 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏97ـ98‏

‏265‏

‏14 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏317ـ318 ‏

‏266‏

‏14 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏321ـ323 ‏

‏267‏

‏15 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه یونانی «توویما»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏333‏

‏268‏

‏31 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیات نمایندگی عربستان سعودی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏66ـ67‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 304

‏269‏

‏5 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر تونس در ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏124‏

‏270‏

‏7 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صنعت نفت‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏156‏

‏271‏

‏17 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان شهرداری اهواز‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏14‏

‏272‏

‏20 / 10 / 58‏

‏ سخنرانی در جمع نمایندگان سازمانهای آزادیبخش جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏111ـ112 ‏

‏273‏

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏91ـ92‏

‏274‏

‏10 / 12 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته ها‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏74ـ75‏

‏275‏

‏3 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏392‏

‏276‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏95‏

‏277‏

‏29 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏230‏

‏278‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏337ـ338 ‏

‏279‏

‏17 / 5 / 51‏

‏پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏437ـ439 ‏

‏280‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزرای امور خارجۀ ایران و ترکیه‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏88‏

‏281‏

‏9 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏491‏

‏282‏

‏19 / 11 / 58‏

‏ سخنرانی در جمع میهمانان خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏143‏

‏283‏

‏19 / 11 / 58‏

‏ پیام به خانواده های شهدا‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏144ـ145 ‏

‏284‏

‏12 / 7 / 59‏

‏پیام به ملت و ارتش عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏255‏

‏285‏

‏16 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏338ـ339‏

‏ 286‏

‏5 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع عشایر عرب زبان جنوب‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏445‏

‏287‏

‏21 / 11 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع میهمانان خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏38ـ39‏

‏288‏

‏21 / 11 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع میهمانان خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏34‏

‏289‏

‏22 / 11 / 60‏

‏ پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏47‏

‏290‏

‏23 / 1 / 42‏

‏تلگراف تشکر از همدردی آقای حکیم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏182ـ183 ‏

‏291‏

‏15 / 3 / 43‏

‏اعلامیه مشترک آیات عظام‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏337‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 305

‏292‏

‏23 / 9 / 44‏

‏نامه تشکر به علما و روحانیون شیرازی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏59‏

‏293‏

‏22 / 7 / 52‏

‏پیام به ملت مسلمان ایرا‏

‏نصحیفه امام‏

‏3‏

‏7‏

‏294‏

‏10 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏10ـ11‏

‏295‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏428‏

‏296‏

‏16 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با مجله «نیوزویک»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏180‏

‏297‏

‏14 / 11 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع ائمۀ جمعۀ خوزستان‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏12‏

‏298‏

‏15 / 11 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏14ـ15‏

‏299‏

‏22 / 11 / 60‏

‏ پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏42ـ43‏

‏300‏

‏6 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏266‏

‏301‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏ 98‏

‏302‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏398‏

‏303‏

‏2 / 10 / 50‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و ایرانیان مقیم عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏405‏

‏304‏

‏16 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجلۀ آلمانی «اشپیگل»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏360‏

‏305‏

‏18 / 10 / 57‏

‏ مصاحبه با روزنامه «اکونومیست»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏386‏

‏306‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده پلیس‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏95‏

‏307‏

‏22 / 3 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر شوروی در ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏113‏

‏308‏

‏22 / 3 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر شوروی در ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏114‏

‏309‏

‏26 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏284‏

‏310‏

‏13 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏411‏

‏311‏

‏11 / 10 / 58‏

‏ سخنرانی در جمع خانواده شهدا و امدادگران‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏516‏

‏312‏

‏14 / 10 / 58‏

‏ سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏13ـ15‏

‏313‏

‏15 / 11 / 58‏

‏ پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏138‏

‏314‏

‏22 / 11 / 58‏

‏ پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏148‏

‏315‏

‏1 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏203‏

‏316‏

‏10 / 1 / 59‏

‏سخنرانی در جمع جامعۀ قضات‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏215‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 306

‏317‏

‏20 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و ائمۀ جماعات‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏18‏

‏318‏

‏21 / 11 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع میهمانان خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏36‏

‏319‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏156‏

‏320‏

‏15 / 3 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏483‏

‏321‏

‏25 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون کاروانهای حج و مسئولان وزارت ارشاد‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏50ـ51‏

‏322‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏93‏

‏323‏

‏15 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏107ـ108 ‏

‏324‏

‏18 / 1 / 66‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏243‏

‏325‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏317‏

‏326‏

‏1 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏105‏

‏327‏

‏1 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏108‏

‏328‏

‏11 / 7 / 61‏

‏اجازه نامه به آقای سید حسن طاهری خرم آبادی‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏20ـ21‏

‏329‏

‏14 / 6 / 67‏

‏پیام به ملت مسلمان و علمای پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏119‏

‏330‏

‏14 / 6 / 67‏

‏پیام به ملت مسلمان و علمای پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏121ـ122 ‏

‏331‏

‏14 / 6 / 67‏

‏پیام به ملت مسلمان و علمای پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏120‏

‏332‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏ ‏

‏110‏

‏333‏

‏10 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏377ـ378 ‏

‏334‏

‏28 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم باختران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏140ـ141 ‏

‏335‏

‏14 / 3 / 62‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏474ـ475 ‏

‏336‏

‏28 / 7 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏275ـ277 ‏

‏337‏

‏28 / 7 / 59‏

‏بیانات خطاب به دبیرکل کنفرانس اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏282‏

‏338‏

‏16 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏340ـ341 ‏

‏339‏

‏18 / 10 / 59‏

‏ سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏512‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 307

‏340‏

‏10 / 12 / 59 ‏

‏سخنرانی در جمع هیات بررسی جنگ تحمیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏162ـ163 ‏

‏341‏

‏5 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏143‏

‏422‏

‏1 / 2 / 61‏

‏نامه تشکر به آقای مرعشی نجفی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏249‏

‏343‏

‏6 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏265ـ266 ‏

‏344‏

‏3 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏390‏

‏345‏

‏3 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏392‏

‏346‏

‏14 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏481ـ482 ‏

‏347‏

‏14 / 3 / 62‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏477ـ478 ‏

‏348‏

‏15 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل سپاه و خانواده شهدا‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏208ـ209‏

‏ 349‏

‏14 / 12 / 62‏

‏ سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏385‏

‏350‏

‏15 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ارتش و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏214‏

‏351‏

‏29 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏229‏

‏352‏

‏15 / 1 / 65‏

‏پیام به اعضای سمینار «لبیک یا امام»‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏32‏

‏353‏

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏74‏

‏354‏

‏21 / 6 / 59‏

‏پیام به مسلمین جهان و حجاج‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏212ـ213 ‏

‏355‏

‏11 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری و پرسنل هوانیروز‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏405‏

‏356‏

‏26 / 2 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏250ـ251 ‏

‏357‏

‏6 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏264ـ265 ‏

‏358‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏292ـ293 ‏

‏359‏

‏16 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جمعۀ استان زنجان‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏302‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 308

‏360‏

‏28 / 3 / 62‏

‏پیام به ملت ایران و عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏502‏

‏361‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏95ـ96‏

‏362‏

‏9 / 12 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏370‏

‏363‏

‏25 / 1 / 66‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از مسئولین نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏250‏

‏364‏

‏28 / 7 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏280‏

‏365‏

‏28 / 7 / 59‏

‏بیانات خطاب به دبیرکل کنفرانس اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏282ـ283 ‏

‏366‏

‏10 / 12 / 59‏

‏ سخنرانی در جمع هیات بررسی جنگ تحمیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏166‏

‏367‏

‏24 / 12 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امورخارجه وپرسنل هوانیروز‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏111‏

‏368‏

‏22 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏316ـ317 ‏

‏369‏

‏22 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏317ـ322 ‏

‏370‏

‏23 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی دریایی ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏328ـ329 ‏

‏371‏

‏16 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان صدا و سیما‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏406‏

‏372‏

‏14 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏482‏

‏373‏

‏17 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رهبران مسلمان بنگلادش‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏489ـ490 ‏

‏374‏

‏11 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏26ـ28‏

‏375‏

‏11 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏28ـ29‏

‏376‏

‏16 / 9 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت بهداری‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏238ـ239 ‏

‏377‏

‏18 / 11 / 62‏

‏ سخنرانی در جمع سفرا و کارداران کشورهای خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏322‏

‏378‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏330ـ331 ‏

‏379‏

‏10 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خانم الیزابت تارگود‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏247‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 309

‏380‏

‏2 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «السفیر»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏80‏

‏381‏

‏18 / 7 / 60‏

‏پیام به پادشاه عربستان سعودی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏291ـ292 ‏

‏382‏

‏25 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏438‏

‏383‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏292‏

‏384‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏293ـ294 ‏

‏385‏

‏27 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏127ـ128 ‏

‏386‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏80ـ81‏

‏387‏

‏31 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیات نمایندگی عربستان سعودی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏67‏

‏388‏

‏14 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏484‏

‏389‏

‏28 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏504ـ505 ‏

‏390‏

‏11 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه های راه، نیرو‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏33ـ34‏

‏391‏

‏11 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه های راه، نیرو‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏34ـ35‏

‏392‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏97ـ98‏

‏393‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏92‏

‏394‏

‏12 / 5 / 66‏

‏پیام به آقای مهدی کروبی، سرپرست حجاج ایرانی‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏349ـ354 ‏

‏395‏

‏1 / 6 / 66‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏368ـ371 ‏

‏396‏

‏18 / 6 / 66‏

‏حکم انتصاب مجدد آقای مهدی کروبی به سمت سرپرست حجاج ایرانی‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏378‏

‏397‏

‏31 / 6 / 66‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏391ـ392 ‏

‏398‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏74ـ76‏

‏399‏

‏16 / 7 / 57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏488‏

‏400‏

‏19 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏502‏

‏401‏

‏14 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با مجله «فردای» افریقا‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏172ـ173‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 310

‏402‏

‏7 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «جمعه، شنبه، یکشنبه»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏300‏

‏403‏

‏6 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع علاقه مندان انقلاب اسلامی در کویت‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏226ـ227 ‏

‏404‏

‏8 / 3 / 66‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏272‏

‏405‏

‏15 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجله «المستقبل»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏337‏

‏406‏

‏20 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه لبنانی «النهار»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏444‏

‏407‏

‏16 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با نشریه لبنانی «امل»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏186‏

‏408‏

‏30 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کادر مرکزی جنبش امل لبنان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏318‏

‏409‏

‏25 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏276‏

‏410‏

‏6 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خانوادۀ امام موسی صدر‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏166‏

‏411‏

‏10 / 5 / 60‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏62‏

‏412‏

‏10 / 5 / 60‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏59ـ60‏

‏413‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏353ـ354 ‏

‏414‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏317ـ318 ‏

‏415‏

‏9 / 12 / 66‏

‏سخنرانی در جمع شورای مرکزی حزب الله لبنان‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏486‏

‏416‏

‏4 / 7 / 55‏

‏پیام به عموم مسلمین و دانشجویان‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏171ـ172 ‏

‏417‏

‏2 / 11 / 55‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏192ـ193 ‏

‏418‏

‏13 / 8 / 56‏

‏نامه تشکر به آقای یاسر عرفات‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏255‏

‏419‏

‏4 / 2 / 57‏

‏مصاحبه با لوسین ژرژ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏374‏

‏420‏

‏19 / 3 / 58‏

‏پیام به شیعیان لبنان‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏70‏

‏421‏

‏3 / 5 / 58‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏237‏

‏422‏

‏22 / 11 / 58‏

‏ پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏148‏

‏423‏

‏21 / 11 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع میهمانان خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏35ـ36‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 311

‏424‏

‏14 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏479ـ480 ‏

‏425‏

‏15 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏106ـ107 ‏

‏426‏

‏27 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏125‏

‏427‏

‏31 / 6 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏145ـ146 ‏

‏428‏

‏4 / 7 / 62‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏157‏

‏429‏

‏18 / 12 / 63‏

‏ پیام به ملت عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏177‏

‏430‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏321‏

‏431‏

‏8 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه نگاران‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏142‏

‏432‏

‏16 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «لوس آنجلس»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏181ـ182 ‏

‏433‏

‏13 / 10 / 57‏

‏ مصاحبه با روزنامه «اکسپرس»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏335‏

‏434‏

‏22 / 10 / 57‏

‏ مصاحبه با تلویزیون «آر. ای. آی»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏430‏

‏435‏

‏7 / 12 / 57‏

‏بیانات با عبدالسلام جلود‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏257‏

‏436‏

‏4 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیاتی از لیبی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏119ـ120 ‏

‏437‏

‏22 / 11 / 62 ‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏331‏

‏438‏

‏22 / 11 / 62‏

‏ پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏342‏

‏439‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏98‏

‏440‏

‏29 / 11 / 56‏

‏ سخنرانی در جمع روحانیون‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏333‏

‏441‏

‏21 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خبرنگار مصری‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏458‏

‏442‏

‏26 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خبرگزاری لیبی‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏1ـ2‏

‏443‏

‏2 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «السفیر»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏82‏

‏444‏

‏14 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با مجلۀ «فردای» افریقا‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏176‏

‏445‏

‏10 / 10 / 57‏

‏ مصاحبه با مجلۀ هفتگی «بیروت»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏305‏

‏446‏

‏5 / 1 / 58‏

‏پیام به مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏410‏

‏447‏

‏17 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر سومالی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏198‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 312

‏448‏

‏27 / 8 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگار تلویزیون «سی. بی. اس» امریکا‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏78ـ79‏

‏449‏

‏28 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با حسنین هیکل‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏327ـ328 ‏

‏450‏

‏12 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏219ـ220 ‏

‏451‏

‏28 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم باختران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏142‏

‏452‏

‏22 / 11 / 59‏

‏ پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏77‏

‏453‏

‏18 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جماعات خراسان و روحانیون‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏210‏

‏454‏

‏17 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏285ـ286 ‏

‏455‏

‏26 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خانواده های شهدا‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏318‏

‏456‏

‏26 / 2 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏252‏

‏457‏

‏23 / 2 / 63‏

‏سخنرانی در جمع شرکت کنندگان کنگرۀ جهانی ائمۀ جمعه‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏428‏

‏458‏

‏4 / 6 / 63‏

‏پیام به مسلمانان جهان و حجاج‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏32‏

‏459‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏98ـ99‏

‏460‏

‏10 / 2 / 58‏

‏نامه به آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏168‏

‏461‏

‏10 / 2 / 58‏

‏پیام به آقای معمر قذافی (رهبر لیبی)‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏170‏

‏462‏

‏10 / 2 / 58‏

‏پیام به آقای معمر قذافی (رهبر لیبی)‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏170‏

‏463‏

‏6 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏266‏

‏464‏

‏16 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جمعۀ استان زنجان‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏302ـ303 ‏

‏465‏

‏22 / 11 / 62‏

‏ پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏330ـ331‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 313

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 314