فصل دوم: وجوب دفاع و استقامت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1383

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: وجوب دفاع و استقامت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏‏ ضرورت دفاع‏

‏      ضرورت آمادگی دفاعی‏

‏      استقامت در قرآن‏

‏      ضرورت استقامت‏

‏      نقش مساجد در جنگ و دفاع‏


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 49

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 50