فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
سپر قرار دادن مردم در جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1405

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سپر قرار دادن مردم در جنگ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سپر قراردادن مردم‎ ‎در دفاع

سؤال:‏ اگر نیروهای باطل عده ای از مسلمانان از قبیل زنان، کودکان،‏‎ ‎‏پیرمردان را سپر قرار دهند برای نبرد با دشمن آیا کشتن مسلمانان‏‎ ‎‏مذکور جایز است یا خیر؟‏

جواب:‏ اگر دفاع از اسلام و مسلمین و سرکوب کردن مهاجمین متوقف بر‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 151

‏آن باشد جایز است.(290)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

در هجوم دشمن‎ ‎دفاع لازم است

سؤال:‏ آیا به قتل رساندن سربازانی که مسلمانند اما بالاجبار یا به‏‎ ‎‏صورتهای دیگر به کشور اسلامی و مسلمین حمله کرده اند جایز است یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

جواب:‏ اگر حمله نمودند دفاع لازم است.(291)‏

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 152