مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. استکبار جهانی وشیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی(س)/ تدوین علیرضا حاجی زاده، محمود دارینی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1383. 287 ص. ــ (تبیان: آثارموضوعی؛ دفتر سی و یکم)ISBN :  978 - 964 - 335 - 700 - 9فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 269 ـ 287. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره استکبار ـ ـ نظریه درباره ایالات متحده. 2. ایران ـ ـ  تاریخ ـ ـ انقلاب اسلامی، 1357ـ . دخالت امریکا. الف. مـؤسسه تنظیـم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ معاونت پژوهشی. ب. حاجی زاده، علیرضا؛ دارینی، محمود، گردآورنده. ج. عنوان.     5 الف 47 الف/ 5/ 1574 DSR                                              0842092/ 955      کتابخانه ملی ایران                                                                   16899 ـ83 م

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏      ‏

       کد/ م 1869

‏ ‏

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

  استکبارجهانی وشیطان بزرگ از دیدگاه‏ ‏امام خمینی(س) ـ تبیان آثارموضوعی(دفتر سی ویکم)‏         ‏

  تحقیق ونشر: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)

  تدوین: علیرضا حاجی زاده ، محمود دارینی

  لیتوگرافی، چاپ وصحافی: مؤسسه چاپ ونشر عروج

  چاپ چهارم: 1394‏ ‏1000 نسخه 

  قیمت: 13500 تومان

‏ ‏

‏                      ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

                               http:// imam-khomeini.ir

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV