مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

‏استکبار، شیوه تفکر و منش عملی قدرتمندان زر و زور و در اصطلاح قرآنی خصلتی از کفر است‏‎ ‎‏که با سلطه گری و خود بزرگ بینی، دیگران را ضعیف پنداشته و آنها را زیر سلطۀ خود درآورده اند.‏‎ ‎‏سابقه استکبار را بایستی در آغاز خلقت بشر جستجو کرد که شیطان با استدلال خودپسندانه و‏‎ ‎‏تمرّد خود، به آن دست یازیده و همواره این خصلت شیطانی و استکباری به عنوان مرتبه ای از‏‎ ‎‏کفر در طول تاریخ بشر وجود داشته است.‏

‏     روحیه استکباری و برتری جویی در ساخت سیاسی یک جامعه یا یک نظام حکومتی موجب‏‎ ‎‏می شود تا آن نظام سلطه گر خود را برتر و بالاتر از دیگران بپندارد و مبانی فکری، اعتقادی،‏‎ ‎‏فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی خود را بهتر از دیگران بداند و با آنها مبارزه نماید.‏

‏     نظام استکبار جهانی سعی بر این داشته تا با فکر و اندیشه و فرهنگ رایج دنیوی خود که بر‏‎ ‎‏پایه جهان بینی مادی استوار است با همه امکانات سیاسی، اقتصادی، نظامی و با تبلیغات در‏‎ ‎‏قالب شیوه های گوناگون، دیگر جوامع را تحت کنترل و سلطه خود درآورد.‏

‏     از دیدگاه حضرت امام (س) بیشتر توطئه های جهانخواران در راستای حمایت از جریان‏‎ ‎‏ضداسلامی و ضد ارزشی و نابودی اسلام و مسلمین بوده و تعمد در این امر را می توان از انتشار‏‎ ‎‏کتاب کفرآمیز آیات شیطانی دریافت که از این طریق دنیای تفرعن و استکبار و بربریت چهره‏‎ ‎‏واقعی خود را در دشمنی دیرینه اش با اسلام برملا ساخت. قرآن کریم در آیات متعددی دشمنی‏‎ ‎‏استکبار با اسلام را بیان نموده است که به یک مورد آن اشاره می کنیم: ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ا

‏     ‏ان یَثقَفُوکُم یَکُونُوا لَکُم اعدَآءً وَ یَبسُطُوا الَیکُم ایدِیَهُم وَ السِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَ وَدُّوا لَو تَکفُرُونَ.‎[2]‎

‏    ‏‏اگر بر شما دست یابند همچنان با شما دشمنند و دستانشان (زور) و زبانهایشان (تبلیغات)‏‎ ‎‏به بدی به سوی شما باز است و دوست دارند کافر شوید (و از ارزشهای خویش دست بشویید).‏

‏     از دیرباز استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ بر آن بوده است تا با منطق فرعونی ـ که‏‎ ‎‏سمبل استکبار است ـ جهان را زیر سلطه خویش درآورد و به عنوان حاکم مطلق و بدون منازع در‏‎ ‎‏دنیا حکومت کند و در این راستا طرح کوبیدن اسلام را در راس برنامه های خود قرار داده است.‏

‏     استکبار برای دستیابی به اهداف شوم خویش به ترفندهای گوناگون سیاسی، نظامی،‏‎ ‎‏فرهنگی، اقتصادی و ... دست زده و به تناسب شرایط از آنان بهره گرفته است.‏

‏     در قرن معاصر یکی از موثرترین راههای مقابله با اسلام راه خدعه و نفوذ و توطئۀ فرهنگی‏‎ ‎‏بوده است. استکبار با القای شعار جدایی دین از سیاست و القا و نشر فرهنگ مبتذل استعماری،‏‎ ‎‏ملل مسلمان را از هویت و فرهنگ زلال و روح بخش خویش بیگانه ساخته و با کاربردهای عملی و‏‎ ‎‏شوم خود در زمینه های فردی و اجتماعی باعث استثمار، گسترش فرهنگ حقارت و‏‎ ‎‏خودباختگی در میان بسیاری از جوامع انسانی گردیده است. این امر از دیدگاه امام (س)‏‎ ‎‏غم انگیزترین مساله ای است که مایه تاسف عمیق آن حضرت نیز بوده است؛ چرا که قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ استعمارگر ملتهای ستمدیدۀ زیر سلطه خود را در همه چیز عقب نگه داشته و کشورهایی‏‎ ‎‏مصرفی بار آورده اند و به قدری آنها را از اقتدار شیطانی شان ترسانده اند که جرات دست زدن به‏‎ ‎‏هیچ ابتکاری را نداشته و در نتیجه سرنوشت خود را به آنان سپرده اند.‏

‏     بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حکومتهای وابسته به شرق و غرب را از عوامل مهم‏‎ ‎‏بدبختی مسلمانان یاد کرده و به ملتهای اسلامی توصیه می نماید که حاکمان جائر خود را با تمام‏‎ ‎‏قدرت به جای خود بنشانند و در برابر زورگویی و افزون طلبیهای امریکا با همه توان و قدرت‏‎ ‎‏بایستند.‏

‏     قیام بر ضد مستکبرین زمان در تمام ادیان آسمانی طریقه انبیای الهی بوده است که از آن‏‎ ‎‏میان می توان به قیام حضرت موسی بر ضد فرعون اشاره کرد و در عصر حاضر انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ایران به رهبری امام خمینی (س) به عنوان هسته مرکزی انقلابهای رهایی بخش در برابر اردوگاه‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ب

‏استکبار و امپریالیسم امریکا ـ که خواهان به دست گرفتن مقدرات جامعه جهانی بود ـ به خوبی‏‎ ‎‏ایستاد و نگذاشت که امریکا یگانه تصمیم گیرنده نسبت به مقدرات ملل ستمدیده جهان باشد.‏

‏     امریکا در پی پیروزی انقلاب اسلامی با توطئه های مختلف از جنگ تحمیلی گرفته تا حصر‏‎ ‎‏اقتصادی و غیره خواسته است تا ایران اسلامی قدرت اول منطقه نباشد؛ لذا در صدد برآمد تا ما را‏‎ ‎‏از درون بپوساند و ارزشهای اصیل اسلامی را از بین ببرد؛ چرا که به خوبی فهمیده است که ایران‏‎ ‎‏به رهبری امام خمینی کانون بزرگ انقلاب اسلامی خواهد بود. امروز که هنوز با مصیبت بزرگ‏‎ ‎‏حضور امریکا در منطقه مواجه هستیم، رهنمودها و اندیشه های عملی بت شکن زمان حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی (س) می تواند بهترین راهگشای ما در اتخاذ خط مشی های سیاسی در قبال‏‎ ‎‏استکبار باشد. ‏

‏     از دیدگاه امام (س) حضور امریکا در منطقه به معنای محو حرکتهای اصیل اسلامی است؛‏‎ ‎‏بنابراین ایستادگی در برابر استکبار جهانی و حضور قدرتمندانه ما در منطقه برای حفظ‏‎ ‎‏آرمانهای انقلاب اسلامی یک ضرورت است.‏

‏     از آنجایی که مهمترین اهداف اصلی امریکا و استکبار در منطقه دفاع از موقعیت اسرائیل،‏‎ ‎‏چپاول ذخایر و منابع اقتصادی کشورهای منطقه و مقابله رو در رو با ارزشهای اعتقادی‏‎ ‎‏مسلمانان ایران و منطقه بوده است، اتحاد همه مسلمانان می تواند خنثی کننده سیاستهای‏‎ ‎‏توطئه گرانه امریکا باشد. امروز بر همه ملل مستضعف اسلامی است که به پیروی از رهنمودهای‏‎ ‎‏پیامبرگونه امام راحل در قبال توطئه ها و سیاستهای ظالمانه از سیاستهای انفعالی پرهیز نمایند‏‎ ‎‏و آنان را در رسیدن به اهداف شومشان مایوس کنند و به تاسی از تفکرات امام (س) با اعلان برائت‏‎ ‎‏از مشرکین عالم که از اصول اولیه حج ابراهیمی نیز محسوب می گردد، سلطه مطلق سیاستهای‏‎ ‎‏الحادی امریکا و شرک حاکم بر جهان را محکوم نمایند.‏

‏     از دیدگاه حضرت امام (س) شیطان بزرگ به عنوان یکی از منادیان حقوق بشر با بهره گیری از‏‎ ‎‏دست نشاندگان خود در مجامع بین المللی بیشترین جنایات را بر جامعه بشری وارد کرده است.‏‎ ‎‏نظامهای استکباری ابرقدرتها با عملکرد هماهنگ خود با هرگونه اندیشه و حرکتی که منافی‏‎ ‎‏خواستۀ آنان بوده است موضعگیری کرده و در هر نقطه ای از دنیا که منافعشان اقتضا کرده است از‏‎ ‎‏هیچ جنایتی کوتاهی نکرده و با اعمال وحشیانه و غیرانسانی خود مفهوم کلام امام را در مورد روح‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ج

‏ضد بشری امریکا به عنوان دشمن شماره یک ملتهای مظلوم روشن ساخته است.‏

‏     حضرت امام خمینی (س) با تیزبینی خاص خویش ضمن شناسایی همه ترفندها و‏‎ ‎‏توطئه های استکبار و هشدار به امت مسلمان این چنین نقاب از چهرۀ شیطان بزرگ و ایادی او‏‎ ‎‏برگرفت:‏

‏     ‏‏«مهمترین و درد آورترین مساله ای که ملتهای اسلامی و غیر اسلامی کشورهای‏‎ ‎‏تحت سلطه با آن مواجه است موضوع امریکاست. ... امریکا برای سیطره سیاسی و‏‎ ‎‏اقتصادی و فرهنگی و نظامی خویش بر جهان زیر سلطه، از هیچ جنایتی خودداری‏‎ ‎‏نمی نماید. امریکا مردم مظلوم جهان را با تبلیغات وسیعش که به وسیلۀ صهیونیسم‏‎ ‎‏بین الملل سازماندهی می گردد، استثمار می نماید. امریکا با ایادی مرموز و خیانتکارش،‏‎ ‎‏چنان خون مردم بی پناه را می مکد که گویی در جهان هیچ کس، جز او و اقمارش حق‏‎ ‎‏حیات ندارند».‏‎[3]‎

‏ ‏

ویژگیهای این مجموعه

‏     ‏‏1. این مجموعه که در گروه اجتماعی حوزه معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام‏‎ ‎‏خمینی (س) استخراج و تنظیم شده است مشتمل بر چهار بخش است:‏

‏     در بخش اول تحت عنوان استکبار جهانی، به کلیات و سیاستهای عملی استکبار در جهان‏‎ ‎‏پرداخته شده است. ‏

‏     در بخش دوم امریکا به عنوان سردمدار استکبار جهانی مطرح و به موضوعاتی چون: امریکا‏‎ ‎‏شیطان بزرگ و سیاستهای امریکا در برخورد با جهان اسلام پرداخته می شود. ‏

‏     موضوع امریکا و انقلاب اسلامی ایران در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته است. در این‏‎ ‎‏بخش برخورد امریکا با انقلاب اسلامی و موضعگیری حضرت امام در برابر امریکا مطرح شده‏‎ ‎‏است. ‏

‏     بخش چهارم به توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی و شیطان بزرگ اختصاص‏‎ ‎‏یافته است.‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه د

‏     2. در تنظیم این مجموعه کوشیده شده است عبارتها با توجه به پیام صریح و اصلی شان در‏‎ ‎‏ذیل نزدیکترین عنوان آورده و تا حد امکان از تکرار در ذیل دیگر عنوانها خودداری شود؛ بنابراین‏‎ ‎‏برای دسترسی به کلیه دیدگاههای امام دربارۀ یک موضوع نمی توان تنها به موارد مذکور زیر‏‎ ‎‏همان عنوان اکتفا نمود؛ لذا مراجعه به دیگر عناوین مجموعه اجتناب ناپذیر است.‏

‏     3. برای هر یک از قطعات منتخب جمله یا عنوانی در نظر گرفته شده است که عبارت آن لزوماً‏‎ ‎‏عین عبارت حضرت امام نیست؛ لذا محققان محترم توجه داشته باشند که این عناوین نباید به‏‎ ‎‏حضرت امام منتسب گردد.‏

‏     4. در تنظیم قطعات منتخب داخل هر موضوع، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها ملاک بوده‏‎ ‎‏است، نه توالی منطقی مطالب. در این خصوص قطعات منتخب از وصیتنامه براساس تاریخ‏‎ ‎‏قرائت آن تنظیم یافته است.‏

‏     5. فهرست عنوانها و مآخذ کلام امام (س) در پایان این مجموعه آورده شده که راهنمای‏‎ ‎‏مناسبی برای دسترسی به مطالب و مآخذ مورد نیاز محققان است.‏

‏ ‏

معاونت پژوهشی                                      

‏موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) ‏

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ه

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه و

  • )) ممتحنه  /  2.
  • )) صحیفۀ امام؛ ج 13، ص 212.