بخش اول: استکبار جهانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

بخش اول: استکبار جهانی

‏ ‏

 فصل اول: کلیات

 فصل دوم: سیاستهای عملی استکبار

                  در جهان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 1

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 2