بخش دوم: امریکا سردمدار استکبار جهانی
ایجاد پایگاه های قدرت شیطانی در خاورمیانه
رژیم آل سعود عربستان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

رژیم آل سعود عربستان

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

قرار دادن تجهیزات نظامی در اختیار عربستان

‏می دانیم که امریکا این هواپیماها را از آن جهت در اختیار عربستان قرار‏‎ ‎‏داده است تا به نفع خود و اسرائیل از آنها استفاده نماید. چنانکه دیدیم‏‎ ‎‏که آواکسهای امریکایی برای تفرقه بین ایران و سایر مسلمانان عرب‏‎ ‎‏گزارشی سرتاسر دروغ داد مبنی بر بمباران مراکز نفتی کویت توسط‏‎ ‎‏ایران. مع الاسف این سهل انگاری در عموم دولتهای کشورهای اسلامی‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 100

‏شیوع دارد، تا آنجا که مسلمانان و خصوص دولتمردان آنان را دست‏‎ ‎‏خیانتکار و جنایتکار ابرقدرتها از دخالت در سیاست و اهتمام به امر‏‎ ‎‏مسلمین برکنار زده است؛ و تا جایی که در مرکز سیاست اسلام، مسلمین‏‎ ‎‏به حکم وعّاظ السلاطین با دخالت در سیاست، بلکه با شعار علیه‏‎ ‎‏دشمنان خونخوار قرآن کریم و اسلام عزیز، مجرم شناخته می شوند و به‏‎ ‎‏حبس و شکنجه کشیده می گردند.(150)‏

 18 / 7 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لکۀ ننگ امریکا بر دامن حکومت سعودی 

‏حکومت سعودی مطمئن باشد که امریکا لکۀ ننگی‏‎[2]‎‏ بر دامنش نهاده‏‎ ‎‏است که تا قیام قیامت هم باآب زمزم و کوثر پاک نمی شود و خونی که از‏‎ ‎‏دل اقیانوس بزرگ ملت ما بر سرزمین حجاز جاری شده است، زمزم‏‎ ‎‏هدایتی برای تشنگان سیاست ناب اسلام گردیده است که ملتها و‏‎ ‎‏نسلهای آینده از آن سیراب و ستمکاران در آن غرق و هلاک می شوند و ما‏‎ ‎‏همۀ این جنایتها را به حساب امریکا گذاشته ایم و به یاری خدا و در موقع‏‎ ‎‏مناسب به حساب آنان خواهیم رسید و انتقام فرزندان ابراهیم را از‏‎ ‎‏«نمرود»ها و «شیاطین» و «قارون»ها خواهیم گرفت. و مجدداً تاکید‏‎ ‎‏می کنم که اینها بهای گران حاکمیت نه شرقی و نه غربی و استقلال و‏‎ ‎‏آزادی و اسلام خواهی ماست.(151)‏

 12 / 5 / 66 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

انتقام امریکا از اسلام 

‏بارالها! این وصف مجاهدان فی سبیل الله و اجر عظیم آنان است که در‏‎ ‎‏صحنه های کارزار با دشمنان تو و دشمنان رسول معظم تو و دشمنان‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 101

‏قرآن کریم تو به شهادت رسیده اند یا در این راه پیروز گردیده اند و تو خود‏‎ ‎‏شاهدی که در این سال ما جانبازان و مهاجران و مجاهدانی داشتیم که به‏‎ ‎‏سوی تو و به سوی خانۀ امن تو که از صدر خلقت تاکنون مامن هر‏‎ ‎‏موجودی بوده است هجرت کردند و در پیش چشمان حیرتزدۀ‏‎ ‎‏مسلمانان کشورهای جهان به دست پلید امریکا که از آستین آل سعود به‏‎ ‎‏در آمده است، به خاک و خون کشیده شدند و در آستانۀ عاشورای ولی الله ‏‎ ‎‏اعظم ـ سلام الله علیه ـ عاشورایی دیگر با ابعاد مختلف در جوار تو و خانۀ‏‎ ‎‏امن تو در جمعۀ خونین پدید آوردند که ای کاش نبودم تا آن را ببینم و یا‏‎ ‎‏بشنوم، نه برای شهادت عزیزانی مجاهد و مهاجر، که شهادت امری است‏‎ ‎‏که آرزوی عزیزان ما است و شهدی است آشنا برای زنان و مردان و‏‎ ‎‏کودکان ما که در یورشهای مغولانۀ صدام عفلقی شدیدتر و فجیعتر آن را‏‎ ‎‏چشیده اند و دیده ایم، بلکه برای مصیبتی است که نه تنها برای پیغمبر‏‎ ‎‏اسلام ـ صلوات الله علیه ـ که برای تمامی انبیا و مرسلین از آدم تا خاتم‏‎ ‎‏پیش آمد و به فرمان کاخ سیاه به دست ناپاک آل سعود، این شقیترین‏‎ ‎‏جانیان عصر، بالاترین مقام قدس الهی شکسته شد. اگر در عاشورای‏‎ ‎‏حسینی ولی خدا با یارانش در راه تو جنگیدند و شهید شدند، در‏‎ ‎‏عاشورای جمعۀ خونین مکه با تو و رسول تو و زائران ما، این رسولان‏‎ ‎‏مکتب رسول تو که به خاطر دین تو هیچ گونه وسیله ای حتی برای دفاع از‏‎ ‎‏خود نداشتند چنان کردند که تنها از دست امریکا، شیطان بزرگ و‏‎ ‎‏اذنابش میسر بود. امریکا و دست نشاندگانش در این کشتار سبعانه انتقام‏‎ ‎‏از اسلام عزیز و مهبط وحی و محل امن خدا باز گرفتند. اسلامی که در‏‎ ‎‏آینده ای نه چندان دور مکتب تمامی کشورهای زیر یوغ شرق و غرب‏‎ ‎‏می گردد.(152)‏

‏ ‏

31 / 6 / 66  

*  *  *

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 102

  • )) منظور، کشتار حجاج ایرانی در شش ذیحجه 1366 ه . ش. است.