بخش سوم: امریکا و انقلاب اسلامی ایران
فصل اول: مبارزه با انقلاب اسلامی
پافشاری در ابقای رژیم پهلوی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

پافشاری در ابقای رژیم پهلوی

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

شاه، منصوب متفقین 

‏این را کی نصب کرد؟ خود ایشان در کتابشان نوشتند‏‎[2]‎‏: متفقین وقتی‏‎ ‎‏که آمدند ـ بعدش محو کردند؛ بعد دیدند غلط کردند، محوش کردند ـ‏‎ ‎‏خود ایشان نوشتند که متفقین وقتی که آمدند در ایران صلاح دیدند که‏‎ ‎‏ما باشیم، که دودمان ما سلطنت را داشته باشد. لعنت بر این صلاح! این‏‎ ‎‏متفقین، این اشخاصی که امضا کردند حقوق بشر را و اعلامیۀ حقوق بشر‏‎ ‎‏را، اینها به جان ما یک همچو اشخاصی را گماشتند و یک همچو اختناقی‏‎ ‎‏را. آزاد است بشر اما ایرانش چطور؟! یکی را گماردند، یکی را گذاشتند‏‎ ‎‏آنجا؛ قبلاً او را گذاشته بودند، همۀ آزادیها را سلب کرده بود. اینطور‏‎ ‎‏اجتماعی که حالا می شود آن وقت اینطورها نمی توانستند، نمی کردند،‏‎ ‎‏یا باز روشن نشده بودند مردم.(184)‏

 29 / 11 / 56 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

وابستگی شاه به‎ ‎امریکای خبیث

‏کسی که اعصابش اینطور خرد شده و خراب شده و می بیند همۀ ملت با او‏‎ ‎‏مخالف هستند، اربابها هم؛ می ترسد که اگر ملت مخالفتشان طول بکشد،‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 127

‎ ‎

‏آنها هم دستشان را از سرش بردارند؛ و خدا می داند که اگر یک روز‏‎ ‎‏دستش را این امریکای خبیث از سر این ‏‏[‏‏شاه‏‏]‏‏ بردارد، هیچ برایش‏‎ ‎‏نمی گذارند بماند؛ همان اطرافیانش او را خواهند خورد.(185)‏

‏ ‏

23 / 2 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انتقام شاه از ملّت با پشتیبانی امریکا

‏شاه با تمام قوای جهنمی به پشتیبانی امریکا به جان مردم مظلوم‏‎ ‎‏افتاده؛ ایران اکنون به شکل قبرستانی مبدل و اعتصابات عمومی‏‎ ‎‏سرتاسر کشور را فرا گرفته، و شاه در این نفسهای آخرش می خواهد از این‏‎ ‎‏ملت مستضعف انتقام بگیرد. سایۀ شوم حکومت نظامی بر سر ملت‏‎ ‎‏برقرار و دست کماندوهای مزدور برای قتل بزرگ و کوچک و زن و مرد باز‏‎ ‎‏است.(186)‏

 26 / 7 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تایید شاه از سوی امریکا برای حفظ منافع  

‏حرف ما این است که این یاغی را اینها بالای سر ما گذاشتند. انگلستان از‏‎ ‎‏آن طرف تاییدش می کند و امریکا از آن طرف تاییدش می کند، چین از‏‎ ‎‏آن طرف تاییدش می کند و شوروی از آن طرف تاییدش می کند. همه هم‏‎ ‎‏برای منافع خودشان است. نوکری از این احمق تر و بهتر برای آنها نیست‏‎ ‎‏که همه چیز ملت خودش را به رایگان به آنها بدهد. گازش را شوروی ببرد‏‎ ‎‏و نفتش را امریکا و انگلستان ببرد؛ و هر کس یک گوشه اش را گرفته، دارد‏‎ ‎‏می برد؛ مراتعش را ملکۀ انگلستان، مراتع سرسبز خوب ما را به ملکۀ‏‎ ‎‏انگلستان و چند نفر دیگر واگذار کردند؛ به طوری که به من نوشته بودند‏‎ ‎‏جنگلهایش را به یک شرکت دیگر؛ و هر چیزش الآن هر یک طعمه ای‏‎ ‎‏است که مثل این سگهای لاشخور که دور این طعمه اند، هر کس می کشد‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 128

‏طرف خودش. ایران الآن اینطوری شده است که یک طعمه ای شده برای‏‎ ‎‏این نفتخوارها و لاشخورها، و دارند از هر طرف می کشند آن را، و قوۀ‏‎ ‎‏مجریه اش هم عبارت از محمدرضا خان پهلوی!(187)‏

2 / 8 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت کارتر از شاه 

سوال: ‏[‏‏اتصال رئیس جمهوری امریکا، کارتر، با شاه و کمک وی به شاه،‏‎ ‎‏روز «جمعۀ سیاه»‏‎[3]‎‏ عامل مهمی بود که شاه مجدداً به قدرت خود‏‎ ‎‏اطمینان یابد. شما معتقدید تا چه وقت ایالات متحدۀ امریکا شاه و رژیم‏‎ ‎‏او را در حمایت خواهد داشت؟‏‏]‏

جواب:‏ حمایت کارتر از شاه، اوضاع را مشکلتر می کند و بر شدت‏‎ ‎‏مبارزات ملت ایران می افزاید، و او باید هرچه زودتر بفهمد که حمایت‏‎ ‎‏از شـاه نه به نفـع ملت ایـران است و در نتیجه، نـه به نفـع مردم‏‎ ‎‏امریکا.(188)‏

 15 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دلیل اصرار امریکا بر ابقای شاه 

سوال: ‏[‏‏به نظر شما چرا امریکا می کوشد که شاه را بر تخت شاهی نگاه‏‎ ‎‏دارد؟‏‏]‏

جواب:‏ چون در غارت مخازن کشور ما و تاسیس پایگاههای نظامی در‏‎ ‎‏نقاط مختلف مملکت، شاه دست نشانده ای مطیع و تسلیم است.(189)‏

 19 / 8 / 57 

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 129

حمایت از شاه برای بهره مندی هر چه بیشتر از منافع ایران  

سوال: ‏[‏‏تایید مسکو و واشنگتن از رژیم شاه راچگونه تفسیر و تعبیر‏‎ ‎‏می کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ معلوم است که اینها بهتر از شاه نوکری پیدا نمی کنند، که‏‎ ‎‏استفاده شان را از ایران هر چه زیادتر کند، و به ایران خیانت کرده و به آنان‏‎ ‎‏خدمت کند. در هر حال، آنها خدمتگزاری می خواهند، و بهتر از شاه‏‎ ‎‏کسی نیست.(190)‏

 20 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حق انتخاب با ملت ایران است نه کارتر 

‏قضیه این نبود که یک مجلس قانونی بوده و یک انتخاب قانونی بوده و اینها،‏‎ ‎‏و ما حالا می گوییم که شما تا حالا درست و بروید؛ اصلاً از اول غلط بوده‏‎ ‎‏است. از اول نبوده ایشان شاه. پدرش را انگلیسها تحمیل کردند به ما،‏‎ ‎‏خودش را هم متفقین یعنی هم انگلیس و هم روس و هم امریکا تحمیل‏‎ ‎‏کردند به ما. کی یک همچو حرفی بوده است که ایشان تا الآن هم پشت‏‎ ‎‏سرش ایستاده اند و هر شب و هر روز داد می زنند به اینکه نه، ما این را‏‎ ‎‏می خواهیم، ما بهتر از این کسی را نداریم. با تعبیر اینکه، بعضی وقتها تعبیر‏‎ ‎‏به اینکه می گویند ـ گفت تعبیر شده به اینکه این «آدم» ماست! کارتر بگوید‏‎ ‎‏این را که این آدم ماست، این باید باشد! ما نمی خواهیم آقا. خوب، یک کسی‏‎ ‎‏که شما گذاشتی برای منافع خودتان، ما منافع خودمان را باید ملاحظه‏‎ ‎‏کنیم؛ ملت ایران می گوید منافع خودم را می خواهم ملاحظه کنم نه منافع‏‎ ‎‏امریکا را. خوب، امریکا و انگلستان و روس همه شان جمع شدند به اینکه ما‏‎ ‎‏ایشان را ‏‏[‏‏آوردیم،‏‏]‏‏ باید باشد ایشان. همۀ فریاد ملت ایران این است که‏‎ ‎‏اینها چکاره اند که می گویند ایشان باید باشد؟ ملت ما، ملت و مملکت مال‏‎ ‎‏ما؛ هیچ کدام شما حق ندارید بگویید که ایشان باید باشد.‏‏(191)‏

 24 / 8 / 57 


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 130

نفوذ امریکا در ارتش

سوال:‏[‏‏حضرت آیت الله ، امریکایی ها تاثیر بسزایی روی ارتش ایران‏‎ ‎‏دارند. چرا تا به حال ارتش نسبت به شاه وفادار مانده است؟ آیا فکر‏‎ ‎‏می کنید وفاداری ارتش به شاه ادامه خواهد داشت؟ و آیا نیروهای‏‎ ‎‏مخالف آنقدر قوی هستند که شاه را علی رغم پشتیبانی ارتش به زیر‏‎ ‎‏بکشند و سرنگون کنند؟‏‏]‏

جواب:‏ با این وضعی که الآن هست و قیامی که ملت کرده است، معلوم‏‎ ‎‏نیست ارتش وفادار به شاه باشد. چون ملت از خود آنهاست و آنها هم از‏‎ ‎‏ملتند. و ملت به واسطۀ همبستگی ای که به هم دارند قدرتی دارند که‏‎ ‎‏بالاخره ارتش را جذب می کنند. این امریکایی ها هستند که به واسطۀ‏‎ ‎‏نفوذی که در ارتش دارند، ارتش را نگه داشته که از شاه محافظت کنند. و‏‎ ‎‏الاّ خود ارتش معلوم نیست که وفادار باشند و اگر هم فی الجمله وفاداری‏‎ ‎‏باشد، ملت آنها را جذب خواهند کرد.(192)‏

 24 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دلیل فعالیت امریکا بر ضد انقلاب ملت ایران 

سوال: ‏[‏‏واشنگتن، انقلاب ایران را حرکتی بر ضد مدرنیزه کردن به‏‎ ‎‏حساب آورده و با آن مخالفت دارد. موضع شما در مورد فعالیتهای امریکا‏‎ ‎‏بر ضد انقلاب چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ امریکا با کودتای‏‎[4]‎‏ نظامی، مجدداً شاه را بر ایران تحمیل کرد و‏‎ ‎‏به نام مدرنیزه کردن مملکت، انقلاب امریکایی شاه را به راه انداخت و‏‎ ‎‏دیدیم که نتیجۀ تمام این انقلاب به سود امریکا و خرابی ایران بود.‏‎ ‎‏کشاورزی مملکت نابود شد و ایران بازار مصرف مواد غذایی امریکا شد.‏‎ ‎‏مخازن زیرزمینی از نفت گرفته تا مس و سایر مخازن همه به نفع امریکا‏‎ ‎‏تاراج شده و می شود و در عوض سلاحهایی به ایران داده شد که به درد‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 131

‏مملکت نمی خورد. و زیان دیگرش هم تحمیل بیش از چهل هزار‏‎ ‎‏مستشار نظامی با هزینه های سرسام آور آن است که گذشته از اینکه‏‎ ‎‏ارتش ما را از حیثیت انداخته است، تمامی مقدرات کشور را هم به دست‏‎ ‎‏آنها سپرده است و به دست همین شاه، ایران را پایگاه نظامی امریکا کرده‏‎ ‎‏و نیز با پول همین ملت، شاه را مامور و ژاندارم منطقه در خلیج فارس‏‎ ‎‏کرده و اینها همه بخشی از ظلمهایی است که امریکا به ملت ما کرده است.‏‎ ‎‏بنابراین، چرا واشنگتن بر ضد انقلاب ملت ایران فعالیت نکند؟(193)‏

2 / 9 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نگهداری شاه جهت حفظ منافع خود  

‏اگر ایشان‏‎[5]‎‏ برود ثبات ناحیه به هم می خورد! کدام ثبات ناحیه به هم‏‎ ‎‏می خورد؟ بله اگر ایشان بروند ژاندارم نیستند برای خلیج و اینها! ایشان‏‎ ‎‏با پول ملت ما برای حفظ منافع امریکا لشکر می فرستد که حفظ کنند آن‏‎ ‎‏خلیج و امثال ذلک را. اگر ایشان برود مملکت ما درست می شود، اداره‏‎ ‎‏می شود، صحیح اداره می شود. هر کس بیاید صحیح تر از این اداره‏‎ ‎‏می کند. اگر ایشان برود خلامی شود؟! چه خلای می شود؟ خوب یک‏‎ ‎‏دزدی برود، یک نفر آدم صحیح تر بیاید جایش، این خلا است؟! یک‏‎ ‎‏صحیح، یک آدم صحیح تر می آید جایش. ما نداریم آدم صحیح؟ ایران‏‎ ‎‏اصلاً دیگر ندارد کسی را که جای آقای محمدرضاخان را بگیرد؟! ایشان‏‎ ‎‏چه می کند که دیگران نمی کنند؟ ایشان دزدی می کند، دیگری‏‎ ‎‏نمی کند! خلا چیست؟ اینها همه تبلیغاتی است که اینها می کنند. با هر‏‎ ‎‏زبانی که بتوانند تبلیغ می کنند که این را نگهش دارند و نگه داشتن هم‏‎ ‎‏برای این است که یک دستۀ داخلی می خواهند از قِبَل او بخورند. یک‏‎ ‎‏دسته ـ بیشترش هم خارجیها ـ می خواهند به توسط او منافع مملکت ما‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 132

‏را ببرند و غارت کنند ما را. می خواهند بهتر از این کسی نیست که غارت‏‎ ‎‏کند، زیرا این نوکری است که از همۀ نوکرها بهتر است! اگر یک نوکر بهتر‏‎ ‎‏پیدا کنند فوراً این را کنارش می زنند لکن بهتر از این کسی نیست که‏‎ ‎‏نوکری کرده، و کهنه نوکر است این!(194)‏

 4 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گستردگی ابعاد دخالت امریکا در ایران 

‏سالیان دراز است که امریکا برخلاف همۀ موازین بین المللی و انسانی در‏‎ ‎‏امور داخلی کشور ایران، دخالت مستقیم دارد. به طوری که امروز‏‎ ‎‏می بینیم وقتی شاه در پرتگاه سقوط قرار گرفته و ملت ایران برای به‏‎ ‎‏دست گرفتن سرنوشت خود بپاخاسته است، مستقیماً رئیس جمهوری‏‎ ‎‏امریکا و نیز بعضی از سایر مقامات عالیرتبۀ امریکایی رسماً دخالت‏‎ ‎‏می کنند و علی'رغم ارادۀ قاطع ملت ایران، اعلام می کنند که «ما از شاه‏‎ ‎‏حمایت می کنیم و باید حمایت بکنیم چون بهترین دوست و حافظ‏‎ ‎‏منافع ما در منطقه است». در سالیان دراز می بینیم که اکثر و بلکه تمامی‏‎ ‎‏سیاستهای شاه در زمینه های مختلف، در جهت تامین هرچه بیشتر‏‎ ‎‏منافع امریکا و همدستان امریکا بوده است. کشاورزی ایران را به نفع‏‎ ‎‏امریکا نابود کرده است. مخازن زیرزمینی و مخصوصاً نفت را به غارت‏‎ ‎‏امریکا داده است و ایران را با پول نفت انبار اسلحۀ ساخت امریکا و‏‎ ‎‏همدستانش قرار داده است که گذشته از اینکه این سلاحها، به هیچ کاری‏‎ ‎‏جز کشتن فرزندان ملت در شهرها و دهات نمی خورد، بیش از چهل هزار‏‎ ‎‏مستشار نظامی امریکایی را بر ما تحمیل کرده است، که علاوه بر اینکه در‏‎ ‎‏هر سال بابت حقوق آنان، هزینۀ کمرشکنی بر ما تحمیل می شود، اصولاً‏‎ ‎‏همین مستشاران زیر نظر سفارت امریکا، تمامی اوضاع کشور را برای‏‎ ‎‏حفظ منافع امریکا کنترل می کنند و قدرت هرگونه آزادی عمل را از‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 133

‏ارتش ایران سلب کرده اند. و ارتش را علی'رغم خواست آنان در جهت‏‎ ‎‏حفظ شاه بسیج نموده اند. امریکا به دست شاه، ایران را به یک پایگاه‏‎ ‎‏نظامی در برابر ابرقدرتهای رقیب خود درآورده است. شاه با زور سرنیزه،‏‎ ‎‏حق کارگران و زحمتکشان شریف و محروم ایران را بر باد داده است.‏‎ ‎‏سرمایه داران امریکایی، ایران را بهترین نقطه برای استثمار می دانند و‏‎ ‎‏سرمایه های خود را به اشکال مختلف به ایران سرازیر کرده اند. و باید‏‎ ‎‏بگویم که ابعاد دخالت امریکا در ایران به قدری وسیع است که در این‏‎ ‎‏فرصت امکان شمردن آنها نیست.(195)‏

 14 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت ابرقدرتها از شاه 

‏امروز همۀ ملتها فهمیده اند که این ملت نبوده است که حمایت از شاه‏‎ ‎‏می کرده، بلکه این ابرقدرتها بوده اند که برای منافع خودشان از شاه‏‎ ‎‏حمایت می کرده اند؛ و معنی سیاست مستقل ملی شاه این بوده است که‏‎ ‎‏او سیاستی مستقل و جدا از ملت ایران داشته است و دارد. ولی دیگر این‏‎ ‎‏بهانه جوییها نفعی به حال شاه نخواهد داشت و او و حامیانش خوب‏‎ ‎‏فهمیده اند که با این بهانه ها نمی تواند مخالفانش یعنی تمامی ملت ایران‏‎ ‎‏را سرکوب کند.(196)‏

 23 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امریکا

شریک جرم

سوال: ‏[‏‏راجع به روش امریکا چه قضاوتی دارید؟‏‏]‏‏ ‏

جواب:‏دولت و رئیس جمهوری امریکا در جریانات اخیر به صورت‏‎ ‎‏دشمن ملت ایران رفتار کردند. حضور پایگاههای نظامی و حضور‏‎ ‎‏مستشاران امریکایی کشور ما را فقیر کرده است. امریکا در کشتار فجیع‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 134

‏ملت ما توسط رژیم شاه، از این رژیم حمایت کرد و شریک جرم شناخته‏‎ ‎‏می شود. اکنون با ملت امریکاست که هیات حاکمۀ خود را تحت فشار قرار‏‎ ‎‏دهد.(197)‏

 27 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی از دولت بختیار  

‏مـن به ملت ایـران تـوصیه می کنـم که در ایـن وقت حسـاس درسـت‏‎ ‎‏بیـدار بـاشند؛ متوجه بـاشند که توطئـه ای بـاید در کار بـاشد. من‏‎ ‎‏می بینـم که همـان کسـانی که از شـاه سـابق طـرفداری می کـردند حالا‏‎ ‎‏از بختیـار پشتیبـانی می کننـد. هم دولـت انگلستان و هم دولت امـریکا‏‎ ‎‏از او پشتیبـانی می کنند. اگر این شخص ملی است ـ همان طور که‏‎ ‎‏خودش اظهار می کند ـ چرا آنها از او پشتیبانی می کنند؟ اگر ملی است‏‎ ‎‏چرا بدون مجوز قانونی و برخلاف میل ملت، پست نخست وزیری را‏‎ ‎‏اشغال کرده است؟ اگر احترام به آرای عمومی می گذارد چرا کنار‏‎ ‎‏نمی رود؟(198)‏

 9 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پافشاری ملت موجب عقب نشینی امریکا

‏شما دیدید که اولی که این نهضت پیش آمد، امریکا با آن شدت دنبال‏‎ ‎‏اینکه خیر، من چه خواهم کرد! چه خواهم کرد! و دیگران، انگلستان هم‏‎ ‎‏همین طور؛ شوروی هم با ملایمت ولی واقعش هم همین بود؛ چین هم‏‎ ‎‏که همین طور بود. اینها همه اول آنطور کردند؛ بعد که ملت پافشاری کرد،‏‎ ‎‏کم کم اینها یکی یکی عقب زدند.(199)‏

28 / 11 / 57  

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 135

حفظ جرثومه های فساد

‏این اشخاصی که طرفداری می کنند از قدرتهای بزرگ، ولو به واسطۀ‏‎ ‎‏تضعیف ملت، اینها هستند که فرانسه شان آنطور است که بختیار را پناه‏‎ ‎‏داده است، و جوانان ما را به حبس کشیده. و امریکایشان آن است که آن‏‎ ‎‏جُرثُومۀ فساد را در پناه خودش دارد حفظ می کند. اگر دست برندارند از‏‎ ‎‏این شیطنتها، اگر او بختیار را بخواهد حفظ بکند و او محمدرضای‏‎ ‎‏مخلوع را، ما با آنها به طور دیگر معامله می کنیم. ما نخواهیم گذاشت که‏‎ ‎‏توطئه های آنها به ثمر برسد. و ما به وضع دیگر با آنها معامله خواهیم کرد.‏‎ ‎‏ملت ما برای همه چیز حاضر است. توطئه ها را می شکنیم و این‏‎ ‎‏جُرثُومه های فساد را یا اصلاح می کنیم و یا طرد.(200)‏

13 / 8 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترس از محاکمه  

‏در همۀ قوانین است که اگر کسی به ملتی ظلم کرده، مال ملت را خورده‏‎ ‎‏است، مجرم است، باید بیاید در همان محل محاکمه شود.‏

‏     آقای کارتر در این مورد لج کرده. معلوم می شود ایشان یک آدم‏‎ ‎‏لجوجی هست یا اینکه نمی خواهد واقعیت مسائل را ادراک کند. مملکت‏‎ ‎‏خودش و مملکت دیگران و مملکتهای عالم را به آتش می کشد که یک‏‎ ‎‏نفر آدم را آنجا چون رفیق و دوست سابقش بوده و جیبش را پرکرده، حالا‏‎ ‎‏دلش نمی خواهد او بیاید اینجا و محاکمه شود و مبادا معلوم شود که‏‎ ‎‏جیب آقای کارتر هم پر شده است و ما از او مطالبه کنیم.(201)‏

9 / 9 / 58  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

کارتر، مجرم اصلی

‏ما می خواهیم یک حکومت عدلی در دنیا پیدا بشود و این مجرمهایی که‏‎ ‎‏به ما جرم کردند مال ما را، مال ملت ما را بردند و هدر دادند و نیروی‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 136

‏انسانی ما را هدر دادند. اینها بیایند اینجا تا ما محاکمه شان کنیم. و آقای‏‎ ‎‏کارتر که مایل نیست، با هر قیمتی هست نمی گذارد که شاه بیاید. حق‏‎ ‎‏دارد. اگر شاید من هم بودم همین کار را می کردم. برای اینکه یک کسی‏‎ ‎‏که کلید جرمش را شاه می تواند باز کند، چطور بگذارد بیاید اینجا؟ کلید‏‎ ‎‏جرم این، جرمهای این و خیانتها و جنایتهایی که به ملت ما کردند دست‏‎ ‎‏اوست. اگر او بیاید اینجا و از او بپرسند و ـ عرض بکنم که ـ در بازپرسی‏‎ ‎‏بخواهد جواب بدهد، او هم آن مجرم اصلی را خواهد گفت. قبلاً هم گفته‏‎ ‎‏است.(202)‏

‏ ‏

26 / 9 / 58

*  *  *

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 137

  • )) منظور، محمدرضا شاه پهلوی در کتاب ماموریت برای وطنم.
  • )) منظور، حادثه خونین 17 شهریور 1357 است که در آن روز بسیاری از مردم در میدان ژاله تهران(شهدا) به شهادت رسیدند.
  • )) منظور، کودتای ننگین 28 مرداد 1332 ه .ش. است.
  • )) منظور، محمدرضاشاه مخلوع است.