بخش چهارم: توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

بخش چهارم: توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش چهارم: توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 203

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 204