فهارس
فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ردیف‏

‏تاریخ‏

‏عنوان‏

‏عنوان کتاب‏

‏جلد‏

‏صفحه‏

‏1‏

‎ ‎

‎ ‎

‏شرح حدیث جنود‏‎ ‎‏عقل و جهل‏

‎ ‎

‏398ـ399‏

‎2‎

‏4 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و عشایر‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏488ـ489‏

‏3‏

‏29 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏88ـ90‏

‏4‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏79‏

‏5‏

‏دی 1356‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏306‏

‏6‏

‏2 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏134ـ135‏

‏7‏

‏5 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با کانال یک تلویزیون فرانسه‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏173‏

‏8‏

‏19 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خبرنگاران ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏432‏

‏9‏

‏19 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «لوموند»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏414‏

‏10‏

‏9 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏23ـ24‏

‏11‏

‏9 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏24‏

‏12‏

‏9 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏25‏

‏13‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده پلیس‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏94ـ95‏

‏14‏

‏18 / 4 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏25‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 269

‎15‎

‏23 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان شهرستان شهرضا‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏75ـ76‏

‏16‏

‏31 / 6 / 58‏

‏پیام به استادان، دانشجویان و دانش آموزان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏79ـ81‏

‏17‏

‏14 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع استادان و کارکنان دانشگاه‏‎ ‎‏شریف‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏229ـ230‏

‏18‏

‏4 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دبیران انجمن اسلامی‏‎ ‎‏آذربایجان شرقی‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏356ـ357‏

‏19‏

‏8 / 8 / 58‏

‏پیام به ملت الجزایر‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏395‏

‏20‏

‏12 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه‏‎ ‎‏اردبیل‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏4‏

‏21‏

‏12 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه‏‎ ‎‏اردبیل‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏5-8‏

‏22‏

‏1 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی‏‎ ‎‏دانشگاهها‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏252‏

‏23‏

‏30 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کادر مرکزی جنبش امل‏‎ ‎‏لبنان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏319‏

‏24‏

‏26 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مدیران شرکت ملی نفت ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏113‏

‏25‏

‏12 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه میزان‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏177‏

‏26‏

‏4 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه علم و‏‎ ‎‏صنعت‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏358ـ359‏

‏27‏

‏23 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان دانشگاهها‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏427‏

‏28‏

‏24 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏436‏

‏29‏

‏31 / 6 / 60‏

‏پیام به دانشجویان و دانش آموزان ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏244‏

‏30‏

‏4 / 2 / 64‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و پرسنل سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏235ـ236‏

‏31‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی ‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏414ـ415‏

‏32‏

‏20 / 4 / 49‏

‏نامه به فضلا و محصلین حوزه های علمیه‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏277ـ278‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 270

‎33‎

‏17 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان و ایرانیان مقیم‏‎ ‎‏فرانسه و دیگر کشورها‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏493ـ494‏

‏34‏

‏21 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏518‏

‏35‏

‏21 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏518‏

‏36‏

‏23 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏13-15‏

‏37‏

‏23 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏25‏

‏38‏

‏29 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏79ـ80‏

‏39‏

‏30 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏97‏

‏40‏

‏4 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏115‏

‏41‏

‏25 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏243‏

‏42‏

‏31 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏410‏

‏43‏

‏1 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏430‏

‏44‏

‏29 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان عضو انجمن اسلامی‏‎ ‎‏تربت‏‏ ‏‏حیدریه‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏76ـ77‏

‏45‏

‏5 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگار ژاپنی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏133‏

‏46‏

‏15 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏45ـ46‏

‏47‏

‏31 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل صنایع نظامی کشور ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏306‏

‏48‏

‏15 / 11 / 44‏

‏نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏65‏

‏49‏

‏29 / 11 / 56‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏332‏

‏50‏

‏24 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏50‏

‏51‏

‏5 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگار ژاپنی ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏134‏

‏52‏

‏9 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با هفته نامۀ «تایم»‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏160‏

‏53‏

‏25 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏269‏

‏54‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏296‏

‏55‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏297‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 271

‎56‎

‏7 / 2 / 59‏

‏حکم به آقای ابوالحسن بنی صدر ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏258ـ259‏

‏57‏

‏4 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏350‏

‏58‏

‏19 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ایرانی کنفرانس نیمه دهۀ‏‎ ‎‏زن در کپنهاک‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏190‏

‏59‏

‏4 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏520ـ521‏

‏60‏

‏28 / 3 / 62‏

‏پیام به ملت ایران و عراق ‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏500ـ501‏

‏61‏

‏1 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت صنایع،‏‎ ‎‏مخترعان و مبتکران ‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏192‏

‏62‏

‏18 / 12 / 63‏

‏پیام به ملت عراق ‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏176ـ177‏

‏63‏

‏2 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏137‏

‏64‏

‏10 / 10 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏316‏

‏65‏

‏6 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل سازمان اتکاء‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏154‏

‏66‏

‏2 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی و دانشجویان‏‎ ‎‏خارج از کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏129‏

‏67‏

‏25 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏437ـ438‏

‏68‏

‏12 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏208ـ209‏

‏69‏

‏15 / 3 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏482ـ483‏

‏70‏

‏27 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏122‏

‏71‏

‏13 / 7 / 62‏

‏سخنرانی در جمع خطبا و وعاظ‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏176ـ177‏

‏72‏

‏16 / 9 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت‏‎ ‎‏بهداری ‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏238‏

‏73‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏98ـ99‏

‏74‏

‏8 / 3 / 66‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام ‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏271‏

‏75‏

‏9 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏239ـ240‏

‏76‏

‏16 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم ‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏344ـ345‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 272

‎77‎

‏31 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیات نمایندگی عربستان‏‎ ‎‏سعودی ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏66‏

‏78‏

‏5 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر تونس در ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏124‏

‏79‏

‏16 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان احزاب آزادیبخش اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏185ـ186‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏80‏

‏30 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین و‏‎ ‎‏پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏387ـ388‏

‏81‏

‏30 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین و‏‎ ‎‏پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏391ـ392‏

‏82‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏290ـ291‏

‏83‏

‏27 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏130‏

‏84‏

‏27 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏132‏

‏85‏

‏16 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏343‏

‏86‏

‏5 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع عشایر عرب زبان جنوب ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏443‏

‏87‏

‏31 / 6 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏146‏

‏88‏

‏28 / 4 / 64‏

‏حکم انتصاب آقای مهدی کروبی به سمت‏‎ ‎‏سرپرست حجاج بیت الله الحرام ‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏321‏

‏89‏

‏16 / 7 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏486‏

‏90‏

‏23 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏15ـ16‏

‏91‏

‏24 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏521ـ522‏

‏92‏

‏1 / 10 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏264ـ265‏

‏93‏

‏29 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع نویسندگان ‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏190‏

‏94‏

‏24 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیاتی از مقامات سوریه ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏274‏

‏95‏

‏18 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان عشایر بختیاری‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏483‏

‏96‏

‏3 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران بابل‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏345‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 273

‎97‎

‏11 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان ‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏435ـ436‏

‏98‏

‏28 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان آموزشگاه‏‎ ‎‏افسری ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏371ـ372‏

‏99‏

‏29 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏531‏

‏100‏

‏25 / 12 / 60‏‎ ‎

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای هماهنگی‏‎ ‎‏تبلیغات اسلامی ‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏113‏

‏101‏

‏25 / 5 / 64‏

‏پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان ‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏342ـ344‏

‏102‏

‏25 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏160ـ163‏

‏103‏

‏14 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان بیمۀ مرکزی ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏489‏

‏104‏

‏1 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏104‏

‏105‏

‏21 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏211‏

‏106‏

‏28 / 12 / 58‏

‏پیام به رئیس جمهوری و دادستان کل انقلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏194‏

‏107‏

‏12 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏219ـ220‏

‏108‏

‏17 / 1 / 59‏

‏پیام تشکر به آقای شاذلی بن جدید‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏231‏

‏109‏

‏5 / 2 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏256‏

‏110‏

‏21 / 6 / 59‏

‏پیام به مسلمین جهان و حجاج‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏208‏

‏111‏

‏21 / 6 / 59‏

‏پیام به مسلمین جهان و حجاج‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏212‏

‏112‏

‏5 / 7 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و علمای اعلام‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏242‏

‏113‏

‏20 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون مبارز عراق و‏‎ ‎‏مسلمانان رانده شده‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏276‏

‏114‏

‏15 / 6 / 60‏

‏پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏176‏

‏115‏

‏15 / 6 / 60‏

‏پیام تشکر به نخست وزیر الجزایر‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏177‏

‏116‏

‏15 / 6 / 60‏

‏پیام تشکر به رئیس جمهور اندونزی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏179‏

‏117‏

‏26 / 6 / 60‏

‏پیام تشکر به رئیس جمهور گینه‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏237‏

‏118‏

‏30 / 6 / 60‏

‏پیام تشکر به رئیس جمهور یمن شمالی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏242‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 274

‎119‎

‏29 / 6 / 61‏

‏پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏513ـ514‏

‏120‏

‏11 / 7 / 61‏

‏پیام تشکر به رئیس جمهور اندونزی‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏19‏

‏121‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏89‏

‏122‏

‏12 / 5 / 66‏

‏پیام به آقای مهدی کروبی، سرپرست حجاج ایرانی‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏349‏

‏123‏

‏31 / 6 / 66‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏391‏

‏124‏

‏13 / 4 / 67‏

‏پیام تشکر به آقای منتظری‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏68‏

‏125‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏75‏

‏126‏

‏11 / 10 / 67‏

‏پیام به آقای میخائیل گورباچف‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏221‏

‏127‏

‏3 / 5 / 56‏

‏پیام به انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و‏‎ ‎‏کانادا‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏209ـ210‏

‏128‏

‏29 / 11 / 56‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏333ـ334‏

‏129‏

‏28 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏66‏

‏130‏

‏25 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏243‏

‏131‏

‏7 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با کرککروفت‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏297‏

‏132‏

‏1 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏104‏

‏133‏

‏4 / 7 / 55‏

‏پیام به عموم مسلمین و دانشجویان‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏170ـ171‏

‏134‏

‏8 / 8 / 58‏

‏پیام به ملت الجزایر ‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏395ـ396‏

‏135‏

‏4 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏519ـ520‏

‏136‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و‏‎ ‎‏قم‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏351ـ352‏

‏137‏

‏31 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کاروانهای حج ‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏434‏

‏138‏

‏25 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون کاروانهای حج و‏‎ ‎‏مسئولان وزارت ارشاد‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏50ـ51‏

‏139‏

‏15 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی ‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏106ـ107‏

‏140‏

‏27 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏125‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 275

‎141‎

‏17 / 5 / 51‏

‏پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏438‏

‏142‏

‏30 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کادر مرکزی جنبش امل‏‎ ‎‏لبنان ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏318‏

‏143‏

‏25 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید و ...‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏370ـ371‏

‏144‏

‏25 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏439‏

‏145‏

‏4 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏520‏

‏146‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏293ـ294‏

‏147‏

‏17 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏308ـ309‏

‏148‏

‏31 / 6 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏145‏

‏149‏

‏9 / 12 / 66‏

‏سخنرانی در جمع شورای مرکزی حزب الله لبنان‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏485ـ486‏

‏150‏

‏18 / 7 / 60‏

‏پیام به پادشاه عربستان سعودی ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏291ـ292‏

‏151‏

‏12 / 5 / 66‏

‏پیام به آقای مهدی کروبی، سرپرست حجاج ایرانی‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏351‏

‏152‏

‏31 / 6 / 66‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏391ـ392‏

‏153‏

‏20 / 4 / 49‏

‏نامه به فضلا و محصلین حوزه های علمیه ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏277ـ278‏

‏154‏

‏بهمن 1349‏

‏پیام به زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏324‏

‏155‏

‏10 / 3 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب‏

‏ صحیفه امام‏

‏3‏

‏410‏

‏156‏

‏20 / 3 / 57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏422ـ423‏

‏157‏

‏29 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏82‏

‏158‏

‏21 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏518ـ519‏

‏159‏

‏23 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏24‏

‏160‏

‏23 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏26‏

‏161‏

‏29 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏77ـ78‏

‏162‏

‏2 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏135‏

‏163‏

‏21 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏469ـ470‏

‏164‏

‏26 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏12‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 276

‎165‎

‏29 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏47ـ49‏

‏166‏

‏18 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «اکونومیست»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏383ـ384‏

‏167‏

‏17 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع صادرکنندگان خشکبار ‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏77‏

‏168‏

‏19 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرستاده پاپ و آقای بنی صدر‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏32‏

‏169‏

‏28 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏331‏

‏170‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏92ـ93‏

‏171‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران‏‎ ‎‏بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏323ـ324‏

‏172‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ولایت فقیه‏

‎ ‎

‏121‏

‏173‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏379ـ380‏

‏174‏

‏4 / 8 / 43‏

‏پیام به روحانیون و ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏411‏

‏175‏

‏4 / 7 / 55‏

‏پیام به عموم مسلمین و دانشجویان ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏171‏

‏176‏

‏14 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏319ـ320‏

‏177‏

‏18 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع وکلای دادگستری‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏88ـ89‏

‏178‏

‏2 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏459ـ460‏

‏179‏

‏8 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد جهاد سازندگی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏522ـ523‏

‏180‏

‏10 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏12ـ13‏

‏181‏

‏4 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ...‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏327‏

‏182‏

‏15 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ارتش و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏215‏

‏183‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏80ـ81‏

‏184‏

‏29 / 11 / 56‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏337‏

‏185‏

‏23 / 2 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏392‏

‏186‏

‏26 / 7 / 57‏

‏پیام به زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏44‏

‏187‏

‏2 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏140‏

‏188‏

‏15 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجله «المستقبل»صحیفه امام‏

‏4‏

‏335ـ336‏

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 277

‎189‎

‏19 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجله امریکایی «نیوز ورلد ریپورت»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏433‏

‏190‏

‏20 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه لبنانی «النهار»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏443‏

‏191‏

‏24 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏519‏

‏192‏

‏24 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خبرنگار رادیو ـ تلویزیون سوئیس‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏502‏

‏193‏

‏2 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «السفیر»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏79‏

‏194‏

‏4 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏117ـ118‏

‏195‏

‏14 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با مجله «فردای افریقا»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏173ـ174‏

‏196‏

‏23 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «تمپو» ‏

‏صحیفه امام‏‎ ‎

‏5‏

‏438ـ439‏

‏197‏

‏27 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با نشریه «اکسپرس»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏488ـ489‏

‏198‏

‏9 / 11 / 57‏

‏مصاحبه با خبرنگاران جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏3‏

‏199‏

‏28 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع گروه پژوهشهای ملی و اجتماعی‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏176‏

‏200‏

‏13 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانش آموزان قم و تهران ‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏475‏

‏201‏

‏9 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با روزنامه «لوموند» ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏165‏

‏202‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏300ـ301‏

‏203‏

‏16 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏348‏

‏204‏

‏26 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏24‏

‏205‏

‏27 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران تهران ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏30ـ31‏

‏206‏

‏29 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کمیته های انقلاب ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏40‏

‏207‏

‏1 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان و روحانیون ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏82‏

‏208‏

‏31 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏70‏

‏209‏

‏16 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان احزاب آزادیبخش‏‎ ‎‏اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏186‏

‏210‏

‏16 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان جنوب تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏192ـ193‏

‏211‏

‏22 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پزشکان و هیات مدیره هلال‏‎ ‎‏احمر اراک‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏252‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 278

‎212‎

‏23 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع قاضیان اصفهان ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏269ـ270‏

‏213‏

‏6 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان و کارکنان مخابرات ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏516ـ517‏

‏214‏

‏14 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان بیمه مرکزی ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏493‏

‏215‏

‏16 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد‏‎ ‎‏اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏517‏

‏216‏

‏16 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد‏‎ ‎‏اصفهان ‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏523‏

‏217‏

‏17 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان شهرداری اهواز‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏11ـ12‏

‏218‏

‏27 / 8 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگار تلویزیون «سی.بی.اس» امریکا‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏81ـ82‏

‏219‏

‏1 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏106ـ108‏

‏220‏

‏5 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگار ژاپنی ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏123‏

‏221‏

‏16 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در حضور نماینده رئیس جمهور کره‏‎ ‎‏شمالی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏190ـ192‏

‏222‏

‏21 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پیشه وران اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏224ـ225‏

‏223‏

‏2 / 10 / 58‏

‏پیام به مسیحیان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏375ـ376‏

‏224‏

‏6 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان شرکت نفت‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏434‏

‏225‏

‏20 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان پیرو خط امام ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏93‏

‏226‏

‏12 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏219ـ220‏

‏227‏

‏14 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس‏‎ ‎‏بررسی مداخلات امریکا در ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏373ـ374‏

‏228‏

‏20 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و ائمه جماعات ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏15‏

‏229‏

‏21 / 6 / 59‏

‏پیام به مسلمین جهان و حجاج ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏208‏

‏230‏

‏29 / 12 / 59‏

‏پیام به مردم و مسئولین‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏215‏

‏231‏

‏15 / 3 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏403ـ404‏

‏232‏

‏1 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏483ـ485‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 279

‎233‎

‏11 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏23ـ24‏

‏234‏

‏11 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏27‏

‏235‏

‏2 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی و دانشجویان‏‎ ‎‏خارج از کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏127ـ128‏

‏236‏

‏16 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏189‏

‏237‏

‏17 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏195‏

‏238‏

‏27 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏238ـ239‏

‏239‏

‏15 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی ‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏106‏

‏240‏

‏22 / 11 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏329‏

‏241‏

‏20 / 9 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام اسلامی ‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏118‏

‏242‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران‏‎ ‎‏بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏324‏

‏243‏

‏28 / 6 / 57‏

‏پاسخ امام خمینی به یاسر عرفات رئیس کمیته‏‎ ‎‏اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏477‏

‏244‏

‏5 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگار ژاپنی ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏134‏

‏245‏

‏6 / 9 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏135‏

‏246‏

‏7 / 2 / 59‏

‏حکم به آقای ابوالحسن بنی صدر ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏258ـ259‏

‏247‏

‏6 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مردم و دانشجویان ایرانی مقیم‏‎ ‎‏هندوستان‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏162‏

‏248‏

‏22 / 11 / 59‏‎ ‎

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏76‏

‏249‏

‏29 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدای کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏138‏

‏250‏

‏26 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خانواده های شهدا‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏314‏

‏251‏

‏26 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خانواده های شهدا‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏314ـ315‏

‏252‏

‏7 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏452‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 280

‎253‎

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏292ـ293‏

‏254‏

‏16 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان زنجان‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏302ـ303‏

‏255‏

‏21 / 11 / 61‏

‏پیام به رزمندگان و ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏306‏

‏256‏

‏22 / 11 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏330‏

‏257‏

‏4 / 8 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏420‏

‏258‏

‏4 / 2 / 57‏

‏مصاحبه با لوسین ژرژ ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏375‏

‏259‏

‏17 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏495ـ496‏

‏260‏

‏29 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏86ـ91‏

‏261‏

‏29 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏80‏

‏262‏

‏15 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه یونانی «توویما» ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏333‏

‏263‏

‏15 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجله «المستقبل»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏336‏

‏264‏

‏15 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون «سی.بی.اس» امریکا‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏332‏

‏265‏

‏19 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجله امریکایی «نیوز ورلد ریپورت» ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏433‏

‏266‏

‏24 / 8 / 57‏

‏پیام به کارکنان شرکت نفت‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏499‏

‏267‏

‏24 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خبرنگار رادیو ـ تلویزیون سوئیس‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏502‏

‏268‏

‏26 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏11ـ12‏

‏269‏

‏10 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اِس» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏148‏

‏270‏

‏10 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اِس» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏149‏

‏271‏

‏11 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏157‏

‏272‏

‏14 / 9 / 57‏

‏ مصاحبه با مجله «فردای افریقا»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏172‏

‏273‏

‏16 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «لوس آنجلس تایمز»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏184‏

‏274‏

‏20 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با خبرنگار امریکایی «یو. پی»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏205‏

‏275‏

‏20 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏212‏

‏276‏

‏7 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با کرککروفت ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏296ـ297‏

‏277‏

‏16 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏356‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 281

‎278‎

‏18 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «اکونومیست»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏384‏

‏279‏

‏19 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «لوموند»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏414‏

‏280‏

‏20 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «نیویورک تایمز» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏420‏

‏281‏

‏12 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در بهشت زهرا‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏18‏

‏282‏

‏29 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر و ستاد نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏357‏

‏283‏

‏16 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان جنوب تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏192ـ193‏

‏284‏

‏4 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دبیران انجمن اسلامی‏‎ ‎‏آذربایجان شرقی‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏360‏

‏285‏

‏16 / 8 / 58‏

‏پیام به شورای انقلاب و مسئولان دولتی ‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏503‏

‏286‏

‏16 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد‏‎ ‎‏اصفهان ‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏516ـ517‏

‏287‏

‏17 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان شهرداری اهواز‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏12ـ14‏

‏288‏

‏26 / 8 / 58‏

‏پیام به آقای خوئینی ها و دانشجویان ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏54‏

‏289‏

‏27 / 8 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگار تلویزیون «سی.بی.اس» امریکا‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏81‏

‏290‏

‏9 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با روزنامه «لوموند» ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏162‏

‏291‏

‏16 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در حضور نماینده رئیس جمهور کره‏‎ ‎‏شمالی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏193‏

‏292‏

‏25 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏254‏

‏293‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏302ـ304‏

‏294‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏304‏

‏295‏

‏22 / 11 / 58‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏147ـ148‏

‏296‏

‏19 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏233‏

‏297‏

‏5 / 2 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏256‏

‏298‏

‏14 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس‏‎ ‎‏بررسی مداخلات امریکا در ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏379‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 282

‎299‎

‏12 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط‏‎ ‎‏امام‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏313ـ314‏

‏300‏

‏15 / 6 / 60‏

‏پیام به مسلمین جهان و زائرین بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏171‏

‏301‏

‏10 / 7 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏17‏

‏302‏

‏1 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع پرسنـل نیـروی دریـایی و‏‎ ‎‏هوایـی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏68ـ69‏

‏303‏

‏30 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع متخصصان و کارگران مهارکننده‏‎ ‎‏چاه نفت نوروز‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏140‏

‏304‏

‏22 / 11 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏330‏

‏305‏

‏18 / 6 / 63‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کمیته برگزاری هفته‏‎ ‎‏جنگ ‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏56‏

‏306‏

‏6 / 8 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه ‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏95‏

‏307‏

‏8 / 3 / 66‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام ‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏272ـ273‏

‏308‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏81ـ82‏

‏309‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏89‏

‏310‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏98‏

‏311‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمۀ‏‎ ‎‏جمعه و جماعات ‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏290ـ291‏

‏312‏

‏28 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع گروه پژوهشهای ملی و اجتماعی‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏175‏

‏313‏

‏28 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر آذربایجان شرقی ‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏48‏

‏314‏

‏17 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان شهرداری اهواز‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏13‏

‏315‏

‏12 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏269‏

‏316‏

‏14 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏387‏

‏317‏

‏22 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏522‏

‏318‏

‏16 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس قطر ‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏339‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 283

‎319‎

‏30 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین و‏‎ ‎‏پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏392ـ393‏

‏320‏

‏4 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دبیران انجمن اسلامی‏‎ ‎‏آذربایجان شرقی‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏361ـ362‏

‏321‏

‏30 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کادر مرکزی جنبش امل‏‎ ‎‏لبنان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏318ـ319‏

‏322‏

‏14 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس‏‎ ‎‏بین المللی بررسی مداخلات امریکا در ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏381ـ382‏

‏323‏

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏85ـ87‏

‏324‏

‏21 / 6 / 59‏

‏پیام به مسلمین جهان و حجاج  ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏212ـ213‏

‏325‏

‏28 / 3 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏473‏

‏326‏

‏10 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏145ـ146‏

‎327‎

‏11 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری و‏‎ ‎‏پرسنل هوانیروز ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏405‏

‏328‏

‏21 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏37ـ38‏

‏329‏

‏15 / 3 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏482ـ483‏

‏330‏

‏25 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون کاروانهای حج و‏‎ ‎‏مسئولان وزارت ارشاد ‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏59ـ60‏

‏331‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏92‏

‏332‏

‏22 / 11 / 63‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏148‏

‏333‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران، جهان و زائران‏‎ ‎‏بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏325‏

‏334‏

‏23 / 2 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏395ـ396‏

‏335‏

‏9 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏233ـ234‏

‏336‏

‏20 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه لبنانی «النهار»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏444ـ445‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 284

‎337‎

‏17 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع طلاب و کارکنان شرکت نفت‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏81ـ82‏

‏338‏

‏17 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع طلاب و کارکنان شرکت نفت‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏83‏

‏339‏

‏31 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیات نمایندگی عربستان‏‎ ‎‏سعودی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏67ـ 68‏

‏340‏

‏1358 ه. ش.‏

‏پیام تشکر به آقای ضیاءالحق ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏423‏

‏341‏

‏4 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏120ـ121‏

‏342‏

‏27 / 11 / 58‏

‏پیام تشکر به آقای معمر قذافی‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏154‏

‏343‏

‏15 / 1 / 59‏

‏پیام تشکر به آقای کیم ایل سونگ ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏227‏

‏344‏

‏21 / 6 / 59‏

‏پیام به مسلمین جهان و حجاج ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏211ـ212‏

‏345‏

‏12 / 1 / 60‏

‏پیام هفت ماده ای به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏253ـ254‏

‏346‏

‏24 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اهالی گرگان، گنبد و‏‎ ‎‏ترکمن صحرا‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏290‏

‏347‏

‏11 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورایعالی دفاع و‏‎ ‎‏فرماندهان نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏268ـ269‏

‏348‏

‏20 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏472ـ473‏

‏349‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ولایت فقیه‏

‎ ‎

‏35ـ36‏

‏350‏

‏3 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏152‏

‏351‏

‏4 / 8 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏155ـ156‏

‏352‏

‏8 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏225‏

‏353‏

‏26 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خبرگزاری لیبی ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏2‏

‏354‏

‏9 / 12 / 57‏

‏پیام چهارده ماده ای به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏261ـ262‏

‏355‏

‏17 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مبارزین کشورهای اسلامی ‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏502ـ503‏

‏356‏

‏25 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏277‏

‏357‏

‏8 / 8 / 58‏

‏پیام به ملت الجزایر ‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏395ـ396‏

‏358‏

‏11 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع زندانیان سیاسی‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏442ـ443‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 285

‎359‎

‏1 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏105ـ106‏

‏360‏

‏19 / 11 / 58‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان خارجی ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏143‏

‏361‏

‏22 / 11 / 58‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏147‏

‏362‏

‏17 / 1 / 59‏

‏پیام تشکر به آقای حافظ اسد ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏229‏

‏363‏

‏21 / 6 / 59‏

‏پیام به مسلمین جهان و حجاج ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏211ـ212‏

‏364‏

‏16 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏343‏

‏365‏

‏27 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏240‏

‏366‏

‏23 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی دریایی‏‎ ‎‏ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏330‏

‏367‏

‏13 / 4 / 67‏

‏پیام تشکر به آقای منتظری ‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏68‏

‏368‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏82‏

‏369‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی ‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏448‏

‏370‏

‏14 / 8 / 57‏

‏پیام به مردم کردستان ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏311ـ312‏

‏371‏

‏15 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه یونانی «توویما»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏333‏

‏372‏

‏21 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خبرنگار مصری‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏455‏

‏373‏

‏16 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس قطر‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏339‏

‏374‏

‏13 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اسقف هیلارین کاپوچی و‏‎ ‎‏همراهان ‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏469‏

‏375‏

‏17 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مبارزین کشورهای اسلامی ‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏503‏

‏376‏

‏17 / 1 / 58‏

‏بیاناتی به نماینده سازمان آزادیبخش صحرا ‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏499ـ500‏

‏377‏

‏16 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان احزاب آزادیبخش‏‎ ‎‏اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏187‏

‏378‏

‏24 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی و هندی مقیم ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏292‏

‏379‏

‏24 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی و هندی مقیم ایران‏

‏ ‏‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏292‏

‏380‏

‏26 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏284‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 286

‎381‎

‏11 / 8 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏420ـ421‏

‏382‏

‏17 / 1 / 59‏

‏پیام تشکر به آقای معمر قذافی ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏230‏

‏383‏

‏17 / 1 / 59‏

‏پیام تشکر به آقای شاذلی بن جدید‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏231‏

‏384‏

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کنگره آزادی قدس‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏84ـ85‏

‏385‏

‏21 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اسلامی ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏93‏

‏386‏

‏10 / 5 / 60‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان در روز جهانی قدس‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏60ـ61‏

‏387‏

‏17 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کشور ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏283‏

‏388‏

‏10 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته ها‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏77‏

‏389‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏97ـ98‏

‏390‏

‏9 / 12 / 66‏

‏سخنرانی در جمع شورای مرکزی حزب الله لبنان ‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏485‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 287

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 288