رهنمودهای امام به جوانان
رهنمودهای امام به جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

رهنمودهای امام به جوانان

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

‏ ‏

جدیت در معرفی اسلام

‏شما آقایان، که نسل جوان هستید و ان شاءالله برای آیندۀ اسلام‏‎ ‎‏مفید خواهید بود، لازم است در تعقیب مطالب مختصری که بنده‏‎ ‎‏عرض می کنم در طول حیات خود در معرفی نظامات و قوانین‏‎ ‎‏اسلام جدیت کنید. به هر صورتی که مفیدتر تشخیص می دهید،‏‎ ‎‏کتباً، شفاهاً، مردم را آگاه کنید که اسلام از ابتدای نهضت خود چه‏‎ ‎‏گرفتاریهایی داشته، و هم اکنون چه دشمنان و مصایبی دارد.‏‎ ‎‏نگذارید حقیقت و ماهیت اسلام مخفی بماند، و تصور شود که‏‎ ‎‏اسلام مانند مسیحیت اسمی ـ و نه حقیقی ـ چند دستور دربارۀ‏‎ ‎‏رابطۀ بین حق و خلق است، و «مسجد» فرقی با «کلیسا» ندارد.(144)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ حیثیت اسلام

‏شما جوانها باید ارادۀ خود را قوی کنید تا در مقابل هر ظلم و‏‎ ‎‏بیدادگری ایستادگی نمایید و جز این چاره ای ندارید، حیثیت شما،‏‎ ‎‏حیثیت اسلام و حیثیت ممالک اسلامی، بسته به این است که‏‎ ‎‏ایستادگی و مقاومت نمایید.(145)‏

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 103

آگاهی دادن به جوانان

‏بر اساتید دانشگاه است که جوانان را از آنچه زیر پرده است مطلع‏‎ ‎‏کنند. بر جوانان دانشگاهی است که با حرارت با این طرح‏‎[1]‎‏ مفتضح‏‎ ‎‏مخالفت کنند؛ با آرامش و با شعارهای حساس، مخالفت دانشگاه‏‎ ‎‏را به ملتهای دنیا برسانند. بر دانشجویان ممالک خارجه است که‏‎ ‎‏در این امر حیاتی که آبروی مذهب و ملت را در خطر انداخته،‏‎ ‎‏ساکت ننشینند.(146)‏

4 / 8 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودداری جوانان از تفرقه

‏لازم است جوانهای متعصب و طلاب تازه کار از زبان و قلم خود‏‎ ‎‏جلوگیری کنند؛ و در راه اسلام و هدف مقدس قرآن از اموری که‏‎ ‎‏موجب تشتت و تفرقه است خودداری نمایند.(147)‏

4 / 8 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقویت ایمان در جوانان

‏امید است خداوند تعالی به همۀ مسلمین، خصوصاً شما‏‎ ‎‏دانشجویان عزیز که سرمایۀ معنوی مملکت هستید، توفیق‏‎ ‎‏خدمت به اسلام و کشور اسلام عنایت فرماید؛ و با کوشش و سعی‏‎ ‎‏همه، دست اجانب را از این کشور قطع فرماید. شما جوانان محترم‏‎ ‎‏کوشش کنید روح ایمان به خدای تعالی را در خود و دیگران‏‎ ‎‏تقویت نمایید که در سایۀ آن، از ممالک اسلامی بتوانید دفاع کنید‏‎ ‎‏و از این وضع رقتبار، خود و برادران خود را نجات دهید.(148)‏

1344 ه . ق

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 104

بیداری جوانان

‏از اینکه احساس می کنم طبقات جوانان غیور دانشجوی قدیم و‏‎ ‎‏جدید داخل کشور و خارج و روشن ضمیران سایر طبقات ملت‏‎ ‎‏شریف مسلمان ـ ایّدهم الله تعالی ـ از خواب گران چند صد ساله که‏‎ ‎‏به نغمه های خواب آور عمال خبیث استعمار بر ملتها غلبه کرده بود،‏‎ ‎‏بیدار شده اند و در فکر چاره هستند، و از پیوستگی دانشجویان‏‎ ‎‏مدارس قدیم و دانشگاهها و همکاری آنها و سایر طبقات بیدار در‏‎ ‎‏این نهضت مقدس اسلامی که به خواست خداوند متعال منتهی به‏‎ ‎‏قطع ایادی اجانب و استعمارگران و هدم بنیان استعمارخواهان و‏‎ ‎‏غربزدگان خواهد شد، احساس مسرت و سربلندی می کنم.‏‏(149)‏

1346 ه. ق 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و بیداری ملت

‏بر شما جوانان روشنفکر است که از پای ننشینید تا خواب رفته ها‏‎ ‎‏را از این خواب مرگبار برانگیزانید؛ و با فاش کردن خیانتها و‏‎ ‎‏جنایتهای استعمارگران و پیروان بی فرهنگ آنها غفلت زده ها را آگاه‏‎ ‎‏نمایید، و از اختلاف کلمه و تفرقه و هواهای نفسانی که راس همۀ‏‎ ‎‏فسادهاست احتراز کنید، و به خداوند تبارک و تعالی روی نیاز‏‎ ‎‏آورید که شما را در این راه هدایت فرماید، و با جنود فوق طبیعت‏‎ ‎‏کمک کند؛ ‏اِنّهُ وَلِیٌّ قَدیرٌ. قالَ الله تَعالی و تَقَدَّسَ: وَالَّذینَ جاهَدوُا فینا‎ ‎لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا وَ اِنَ الله َ لَمَعَ المُحسِنینَ.‎[2]‎‏(150)‏

1346 ه . ق

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

جوانان و دوری از فساد

‏امید است طبقه جوان که به سردیها و سستیهای ایام پیری‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 105

‏نرسیده اند با هر وسیله ای که بتوانند ملتها را بیدار کنند؛ با شعر،‏‎ ‎‏نثر، خطابه، کتاب و آنچه موجب آگاهی جامعه است؛ حتی در‏‎ ‎‏اجتماعات خصوصی از این وظیفه غفلت نکنند، باشد که مردی یا‏‎ ‎‏مردانی بلند همت و غیرتمند پیدا شوند و به این اوضاع نکبت بار‏‎ ‎‏خاتمه دهند. باید جوانهای تحصیلکرده از این هیاهوی اجانب‏‎ ‎‏خود را نبازند، و سرگرم بساط عیش و نوشی که به دستور استعمار‏‎ ‎‏برای آنها و عقب نگه داشتن آنها فراهم شده است نگردند.(151)‏

28 / 8 / 48

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مطالعه تعالیم اسلام

‏جای تقدیر و تشکر است که طبقۀ جوان تحصیلکرده توجه به این‏‎ ‎‏مسائل دارند و درصدد چاره هستند. مع الاسف تاکنون دست‏‎ ‎‏خیانت استعمار، به وسایل مختلفه، فاصلۀ عمیق بین طبقۀ جوان و‏‎ ‎‏مسائل ارجمند دین و قواعد سودمند اسلام ایجاد نموده، طبقۀ‏‎ ‎‏جوان را به روحانیین و اینها را به آنها بد معرفی نموده و در نتیجه‏‎ ‎‏وحدت فکری و عملی از بین رفته و راه را برای مقاصد شوم‏‎ ‎‏اجانب باز نموده است. و تاسف بیشتر آنکه همین دستگاههای‏‎ ‎‏مرموز نگذاشته اند طبقۀ تحصیلکرده به احکام مقدسۀ اسلام‏‎ ‎‏ـ بخصوص قوانین تشکیلاتی و اجتماعی و اقتصادی آن ـ توجه‏‎ ‎‏کنند، و با تبلیغات گوناگون وانمود نموده اند که اسلام جز احکام‏‎ ‎‏عبادی مطلبی ندارد؛ در صورتی که قواعد سیاسی و اجتماعی آن‏‎ ‎‏بیشتر از مطالب عبادی آن است.اینجانب اکنون روزهای آخر عمر‏‎ ‎‏را می گذرانم و امید دارم که خداوند تعالی به شماطبقۀ‏‎ ‎‏تحصیلکرده توفیق دهدکه در راه مقاصد اسلامی که یکی از آن‏‎ ‎‏قطع ایادی ظالمه و برانداختن ریشۀ استبداد و استعمار است‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 106

‏کوشش کنید، و قوانین آسمانی اسلام را که برای تمام شئون زندگی‏‎ ‎‏از مبدا وحی نازل شده است و عملی تر و سودمندتر از تمام‏‎ ‎‏فریضه ها است مطالعه کنید، و تحت تاثیر تبلیغات مغرضانۀ‏‎ ‎‏اجانب واقع نشوید.(152)‏

11 / 10 / 48

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعتراض جوانان به همکاری با اسرائیل

‏شما از خوابهایی که برای این کشورها دیده اند اطلاع ندارید.‏‎ ‎‏اینجانب کراراً خطر دولت اسرائیل و عمال آن را به ملت گوشزد‏‎ ‎‏کردم که باید مقاومت منفی کنند و از معاملات با آنها احتراز‏‎ ‎‏جویند. اکنون راه را برای مصیبت بزرگتری باز کرده اند و ملت را به‏‎ ‎‏اسارت سرمایه داران می خواهند درآورند. بر رجال دینی و سیاسی‏‎ ‎‏و جوانان مدارس دینی و دانشگاه و بر همۀ طبقات لازم است که‏‎ ‎‏قبل از اجرا شدن این واقعه و نتایج مرگبار آن اعتراض کنند؛ به دنیا‏‎ ‎‏برسانند که این قراردادها مخالف رای ملت است.‏‏(153)‏

20 / 4 / 49

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم بیداری غربزده ها

‏شما نسل جوان موظف هستید غربزده ها را از خواب بیدار کنید، و‏‎ ‎‏فجایع حکومتهای ضد انسانی آنها و عمال آنها را برملا نمایید و‏‎ ‎‏طرز حکومت اسلام را که مع الاسف بسیار عمر کوتاهی داشت و‏‎ ‎‏در همان چند صباح، راه و روش اسلام را در ولایت و والی روشن‏‎ ‎‏کرد به جوامع عموماً و به فرزندان اسلام خصوصاً گوشزد کنید و‏‎ ‎‏صفوف خود را فشرده تر نمایید.(154)‏

27 / 4 / 49


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 107

شناساندن اسلام به جوامع

‏شما جوانان تحصیلکرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید:‏‎ ‎‏وظیفۀ دفاع از اسلام که به عهدۀ هر فرد مُسلم است؛ وظیفۀ دفاع از‏‎ ‎‏میهن و استقلال آن که از وظایف حتمیۀ اسلامی است؛ وظیفۀ‏‎ ‎‏شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیۀ طرز حکومت‏‎ ‎‏و بسط عدالت آن و چه از ناحیۀ رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از‏‎ ‎‏کیفیت معاملۀ والی با بیت المال مسلمین. شماها باید معرفی کنید‏‎ ‎‏اسلام را تا رژیمها و حکومتها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از‏‎ ‎‏ملت را؛ تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو حکومتی‏‎ ‎‏می خواهد؛ تا افکار غلطی که به واسطۀ عمال استعمار به جوانهای‏‎ ‎‏ما تحمیل شده است تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام‏‎ ‎‏عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید، و پرده های ضخیمی که‏‎ ‎‏کجروان بر چهرۀ نورانی اسلام افکنده اند برطرف کنید.‏‏(155)‏

مرداد 1349

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آگاهی ملتها از حکومت اسلامی

‏باید کوشش کنید تا طرز حکومت اسلام و رفتار حکام اسلامی را‏‎ ‎‏با ملتهای مسلمان به اطلاع دنیا برسانید تا زمینه فراهم شود که‏‎ ‎‏حکومت عدل و انصاف به جای این حکومتهای استعمارزده که‏‎ ‎‏اساس آن بر ظلم و چپاولی است، برقرار شود. اگر قشرهای جوان‏‎ ‎‏از هر طبقه که هستند ماهیت حکومت اسلام را که با کمال تاسف‏‎ ‎‏جز چند سالی در زمان پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و در‏‎ ‎‏حکومت بسیار کوتاه امیرالمومنین ـ علیه السلام ـ جریان نداشت،‏‎ ‎‏بفهمند، اساس حکومتهای ظالمانۀ استعماری و مکتبهای منحرف‏‎ ‎‏کمونیستی و غیره، خود به خود برچیده می شود.(156)‏

28 / 2 / 50


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 108

حضور نسل جوان در مساجد

‏اینک بر مسلمین غیور و خصوص نسل جوان روشنفکر است که با‏‎ ‎‏کمال جدیت از این نغمۀ ناموزون خانمانسوز‏‎[3]‎‏ اظهار تنفر کنند، و‏‎ ‎‏مساجد و محافل دینی را هرچه بیشتر گرم کنند، و علاقۀ خود را به‏‎ ‎‏اسلام و علمای اعلام و وعاظ و خطبای محترم ـ دامت برکاتهم ـ‏‎ ‎‏بیش از پیش ابراز نمایند، و با این اظهار علاقه مشتی محکم به‏‎ ‎‏دهان عمال استعمار ـ خذلهم الله ـ بکوبند.(157)‏

21 / 8 / 50

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امیدواری به مجاهدات جوانان

‏مجاهدات و کوششهای خستگی ناپذیر شما جوانان روشن ضمیر‏‎ ‎‏مسلمان در راه درک صحیح اسلام و شناسایی حقیقت قرآن کریم،‏‎ ‎‏موجب امیدواری و خرسندی مسلمانان بیدار است. اینجانب، با‏‎ ‎‏قدردانی از روح اسلامی و حقیقت جویی شما جوانان غیور باایمان،‏‎ ‎‏لازم است متذکر شوم که در پیمودن این راه مقدس، بسی با‏‎ ‎‏مشکلات و خطرات مواجه هستید و دستهای مرموز دشمنان اسلام‏‎ ‎‏از هر طرف جهت بازداشتن شما از نیل به مقصد کوشش خواهند‏‎ ‎‏کرد. عوامل و ایادی استعمار که می دانند با آشنایی ملتها بخصوص‏‎ ‎‏نسل جوان تحصیلکرده به اصول مقدسه اسلام، سقوط و نابودی‏‎ ‎‏استعمارگران و قطع دست آنان از منافع ملتها و کشورهای استعمار‏‎ ‎‏شده قطعی خواهد بود، به کارشکنی پرداخته و می کوشند که با‏‎ ‎‏سمپاشیها و مشوب ساختن اذهان و افکار جوانان، از جلوه گر شدن‏‎ ‎‏چهره تابناک اسلام جلوگیری نمایند و با عناوین فریبنده و مکتبهای‏‎ ‎‏رنگارنگ، جوانان ما را منحرف سازند. بر شما جوانان مسلمان لازم‏‎ ‎‏است که در تحقیق و بررسی حقایق اسلام در زمینه های سیاسی،‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 109

‏اقتصادی، اجتماعی و غیره، اصالتهای اسلامی را در نظر گرفته و‏‎ ‎‏امتیازاتی که اسلام را از همۀ مکاتب دیگر جدا می سازد فراموش‏‎ ‎‏نکنید. مبادا قرآن مقدس و آیین نجاتبخش اسلام را با مکتبهای غلط‏‎ ‎‏و منحرف کننده ای که از فکر بشر تراوش کرده است خلط نمایید...‏

‏     بر شما جوانان ارزندۀ اسلام ـ که مایۀ امید مسلمین هستید ـ لازم‏‎ ‎‏می باشد که ملتها را آگاه سازید و نقشه های شوم و خانمانسوز‏‎ ‎‏استعمارگران را برملا نمایید، در شناسایی اسلام بیشتر جدیت کنید،‏‎ ‎‏تعالیم مقدسۀ قرآن را بیاموزید و به کار بندید، با کمال اخلاص در‏‎ ‎‏نشر و تبلیغ و معرفی اسلام به ملل دیگر و پیشبرد آرمانهای بزرگ‏‎ ‎‏اسلام بکوشید. برای پیاده کردن طرح حکومت اسلامی و بررسی‏‎ ‎‏مسائل آن اهتمام بیشتری به خرج دهید. مهذب و مجهز شوید؛ متحد‏‎ ‎‏و متشکل شده و صفوف خود را فشرده تر سازید؛ هرچه بیشتر‏‎ ‎‏همفکر و انسان فداکار بسازید. از برملا کردن نقشه های دستگاه جبار‏‎ ‎‏ایران علیه اسلام و مسلمین غفلت نورزید. صدای برادران رنجدیده‏‎ ‎‏و مسلمان ایران را به دنیا برسانید و با آنان همدردی کنید. به‏‎ ‎‏وحشیگریها، آدمکشیها، قانون شکنیها و دیگر جنایاتی که پیوسته در‏‎ ‎‏ایران جریان دارد اعتراض نمایید. باشد که به یاری خداوند،‏‎ ‎‏موجبات استقلال و آزادی ملت اسلام و دفع ظلم دستگاههای جبار‏‎ ‎‏و نوکران استعمار فراهم آید، و خطراتی که امروز متوجه اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین می باشد برطرف گردد.‏‏(158)‏

17 / 5 / 51

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

معرفی اسلام واقعی

‏اینجانب در این تبعیدگاه ثانوی‏‎[4]‎‏ چشم امیدم به جوانان روحانی و‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 110

‏دانشگاهی مسلمان بوده و انتظار دارم که با تهذیب نفس و‏‎ ‎‏اخلاص، مطالعات و تحقیقات وسیع و دامنه داری را در زمینۀ‏‎ ‎‏شناخت احکام اسلام و مبانی نورانی قرآن آغاز نمایند؛ اسلام‏‎ ‎‏واقعی را بشناسند و بشناسانند. ملت اسلام را بیدار و آگاه ساخته،‏‎ ‎‏تباین اسلامِ پیغمبر خدا و اولیای او را از اسلام ساختگیِ امثال‏‎ ‎‏معاویه و حکومتهای غاصب و جائر دولتهای دست نشاندۀ‏‎ ‎‏استعمار ـ که از تلویزیونها، رادیوها و وزارتخانه ها به خورد مردم‏‎ ‎‏می دهند ـ به آنان برسانند؛ و به دنیا بفهمانند این اسلامی که‏‎ ‎‏دولتهای دست نشانده از آن دم می زنند، و کنفرانس به اصطلاح‏‎ ‎‏وحدت اسلامی تشکیل می دهند، اسلامِ ساخته و پرداختۀ‏‎ ‎‏سلاطین اموی و عباسی می باشد که در برابر قرآن و آیین مقدس‏‎ ‎‏پیامبر بزرگ اسلام درست شده است؛ و لذا می بینیم که‏‎ ‎‏استعمارگران و همانها که قرآن را بالای دست بلند می کردند و‏‎ ‎‏اظهار می داشتند که تا این قرآن در میان مسلمین حکمفرماست ما‏‎ ‎‏نمی توانیم بر آنان دست یابیم‏‎[5]‎‏، اکنون از چنین اسلام و اتحاد‏‎ ‎‏اسلامی پشتیبانی می کنند تا ملت اسلام را منحرف سازند؛ تا قرآن‏‎ ‎‏کریم را مهجور نمایند، تا دین خدا را از بین ببرند. تا راه را برای‏‎ ‎‏پیشبرد اغراض شوم و مقاصد استعماری خود هموار سازند.(159)‏

24 / 12 / 51

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

استفاده از نیروی عظیم جوانی

‏به دوستان عزیزم، طبقۀ جوان روحانی، دانشگاهی، بازاری،‏‎ ‎‏دهقان و سایر طبقات پس از ابلاغ سلام تذکر دهید نیروهایی که‏‎ ‎


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 111

‏ ‏

‏خداوند تعالی به شما عطا فرموده در راه رضای او صرف کنید.‏‎ ‎‏شما اکنون دارای نیروی عظیم جوانی هستید؛ نیرویی که می توانید‏‎ ‎‏اسلام و میهن خود را به اوج عظمت و سرفرازی رسانید و دست‏‎ ‎‏جنایتکاران را از ممالک اسلام و کشور خود قطع کنید؛ نیرویی که‏‎ ‎‏اگر در راه حق صرف شود ابدیت دارد و به قدرت لایزال‏‎ ‎‏می پیوندد و اگر در بیهوده و شهوات هدر رود، دراین عالم ذلت‏‎ ‎‏وبردگی و درآن عالم عقوبت وشرمساری ببارآورد. بیدار شوید و‏‎ ‎‏خفتگان را بیدار کنید! زنده شوید و مردگان را حیات بخشید و در‏‎ ‎‏تحت پرچم توحید برای در هم پیچیدن دفتر استعمار سرخ و سیاه‏‎ ‎‏و خودفروختگان بی ارزش فداکاری کنید! این نفتخواران بی شرف‏‎ ‎‏و عمال بی حیثیت آنها را از کشورهای اسلامی بیرون ریزید همانند‏‎ ‎‏زباله ها. از جشنهای پایان ناپذیر آنها که در حقیقت چراغهایی‏‎ ‎‏است که در گورستان می افروزند دوری نمایید. امید است شما‏‎ ‎‏عزیزان من جشن مرگ استعمار و عمال آن را بزودی بگیرید؛ اگر‏‎ ‎‏ما پیران نبینیم شما جوانها ببینید.(160)‏

5 / 1 / 52

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سلام بر جوانان

‏سلام من بر مقتولین و مصدومین 15 خرداد! سلام من بر‏‎ ‎‏مصدومین و مظلومین هفده خرداد‏‎[6]‎‏! سلام من بر طبقات اهل علم‏‎ ‎‏و خطبای محترم! سلام من بر جوانان غیرتمند دانشگاههای ایران!‏‎ ‎‏سلام من بر مومنین و مسلمین سراسر کشور که با عدم شرکت در‏‎ ‎‏حزب تحمیلی‏‎[7]‎‏ و انتخابات غیرقانونی مشت محکم بر دهان‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 112

‏یاوه سرایان زدند و وفاداری خود را به اسلام و مسلمین ثابت‏‎ ‎‏کردند! سلام من بر زندانیانی که در راه هدف مقدس اسلام در زیر‏‎ ‎‏شکنجه به سر می برند! سلام من بر جوانان و دانشجویان غیرتمند‏‎ ‎‏ایرانی خارج کشور که با کوشش ارزندۀ خود، به اسلام و برادران‏‎ ‎‏مُسلِم خود خدمت می کنند و فجایع استعمار و عمال آن را برملا‏‎ ‎‏می کنند.(161)‏

20 / 4 / 54

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نسل جوان

‏توفیق و تایید شما جوانان غیور و سایر دانشجویان و روشن بینان که‏‎ ‎‏در راه اهداف مقدسۀ اسلام ـ که در راس آن بسط عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی و رفع بیدادگریها و بی فرهنگیهاست ـ کوشش می کنید،‏‎ ‎‏از خداوند تعالی خواستارم... نقطۀ روشنی که در این آخر عمر‏‎ ‎‏برای من امیدبخش است، همین آگاهی و بیداری نسل جوان و‏‎ ‎‏نهضت روشنفکران است که با سرعت در حال رشد است؛ و با‏‎ ‎‏خواست خداوند تعالی به نتیجۀ قطعی که قطع ایادی اجانب و‏‎ ‎‏بسط عدالت اسلامی است خواهد رسید. شما جوانان پاکدل‏‎ ‎‏موظف هستید، با هر وسیلۀ ممکنه، ملت را هرچه بیشتر آگاه کنید‏‎ ‎‏و از نیرنگهای گوناگون دستگاه پرده بردارید و اسلام عدالت پرور‏‎ ‎‏را به دنیا معرفی کنید. از خداوند تعالی توفیق همه را در این امر‏‎ ‎‏خواستارم.(162)‏

2 / 7 / 54

*  *  *

‏ ‏

رو آوردن به مکتب مترقی اسلام

‏اکنون بر شما جوانان روشنفکر و دانشمند است که از اوضاع‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 113

‏عبرت بگیرید و بر اجتماع خود افزایش دهید و از مخالفتهای‏‎ ‎‏بی اساس احتراز کنید، و مکتبهای بی اساس دیگران را کنار‏‎ ‎‏گذاشته، به مکتب مترقی اسلام روآورید، و در راه حق و محو‏‎ ‎‏باطل دست به دست هم دهید، و مردم را از اهداف پاک اسلام با‏‎ ‎‏خبر کنید، و از جنایات و خیانات عمال اجانب پرده بردارید؛ و از‏‎ ‎‏خداوند متعال استمداد کنید، «اِنَّهُ وَلِیُّ التَّوفیق».(163)‏

4 / 7 / 55

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

نوید پیروزی به جوانان

‏اینجانب در این نفسهای آخر عمر امیدم به طبقۀ جوان عموماً و‏‎ ‎‏دانشجویان خارج و داخل اعم از روحانی و غیره می باشد. امید‏‎ ‎‏است دانشمندان و متفکران روشن ضمیر مزایای مکتب‏‎ ‎‏نجات بخش اسلام که کفیل سعادت همه جانبۀ بشر و هادی سُبُل‏‎ ‎‏خیر در دنیا و آخرت و حافظ استقلال و آزادی ملتها و مربی نفوس‏‎ ‎‏و مکمل نقیصه های نفسانی و روحانی و راهنمای زندگی انسانی‏‎ ‎‏است، برای عموم بیان کنند. مطمئن باشند با عرضۀ اسلام به‏‎ ‎‏آنطور که هست و اصلاح ابهامها و کجرویها و انحرافها که به دست‏‎ ‎‏بدخواهان انجام یافته، نفوس سالم بشر که از فطرت الله منحرف‏‎ ‎‏نشده و دستخوش اغراض باطله و هوسهای حیوانی نگردیده،‏‎ ‎‏یکسره به آن روی آورند و از برکات و انوار آن بهره مند شوند. من‏‎ ‎‏به جوانان عزیز نوید پیروزی و نجات از دست دشمنان انسانیت و‏‎ ‎‏عمال سرسپردۀ آنها می دهم. ‏

‏     ‏‏طبقۀ جوان روشن بین در خارج و داخل روابط خود را محکم و‏‎ ‎‏در زیر پرچم اسلام که تنها پرچم توحید است یکدل و یکصدا از‏‎ ‎‏حق انسانیت و انسانها دفاع کنند تا به خواست خداوند متعال‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 114

‏دست اجانب از کشورهای اسلامی قطع شود. و باید با کمال‏‎ ‎‏هوشیاری از عناصر مرموزی که در صدد تفرقه بین انجمنهای‏‎ ‎‏اسلامی هستند و مطمئناً از عمال اجانب هستند احتراز کنند و آنها‏‎ ‎‏را از جمع خود طرد نمایند. ‏وَاعتَصمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمیعاً وَ لا‎ ‎تَفَرَّقُوا‎[8]‎‏.(164)‏

مرداد / 1356

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وظیفه طبقه روشنفکر و جوان

‏اکنون وظیفۀ شما طبقۀ روشنفکر و جوان، و سایر طبقات ملت از‏‎ ‎‏هر نوع و در هر شغل آن است که کوشش کنید که مذهب نقشی‏‎ ‎‏پیدا کند. با وحدت کلمه و کنار گذاشتن اختلافات موسمی و‏‎ ‎‏مبارزات منفی، و در موقعش مثبت، می توان مذهب را صاحب‏‎ ‎‏نقش کرد و مشتی محکم به دهان یاوه سرایان زد.(165)‏

4 / 5 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری جوانان در راه حق

‏آن روز که به اسم انقلاب سفید که خونین ترین انقلاب بود، بازار‏‎ ‎‏برای اربابان خود درست کردند و کشاورزی کشور را به دست فنا‏‎ ‎‏سپردند؛ آن روز که همۀ فجایع ضد مذهبی و ملی را مرتکب‏‎ ‎‏شدند، یک نفر از اینها‏‎[9]‎‏ نفس نکشید و جوانان روحانی و‏‎ ‎‏دانشگاهی با پشتیبانی ملت از کشاورز و کارگر تا بازاری جان خود‏‎ ‎‏را به کف گرفته از حق دفاع کردند. ‏

‏     اکنون که احتمال استفاده است، یا از شاه به پاداش انحراف‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 115

‏اذهان از او و توجه دادن جنایات را به دولت، یا از ملت به احتمال‏‎ ‎‏تغییر رژیم، قلمها را به دست گرفته و به طور محدود و ریاکارانه‏‎ ‎‏مطالبی نوشته اند.(166)‏

25 / 8 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت جوانان برومند

‏ملتی که با دادن بهترین جوانان برومند خود با سرافرازی به‏‎ ‎‏مخالفت و تنفر از دستگاه جبار ادامه می دهد پیروز است. ملتی که‏‎ ‎‏حتی بانوان محترمه اش با تظاهرات محجوبانه بیزاری خود را از‏‎ ‎‏رژیم شاه اعلام می کنند، پیروز است. ملتی که مادران و خواهران‏‎ ‎‏شیردلش افتخار به مرگ جوانان برومندش می کند که در صف‏‎ ‎‏شهدا هستند، پیروز است. ملتی که جوانان و دانشجویان داخل و‏‎ ‎‏خارج کشورش مجال تفکر را از شاه و اربابانش سلب کرده، پیروز‏‎ ‎‏است. ملتی که با همۀ تشبثات شاه و دار و دسته اش در امریکا با‏‎ ‎‏تظاهرات پرشور و رعدآسای جوانان رشیدش در مقابل کارتر و‏‎ ‎‏شاه، کاخ سفید را به لرزه در آورده و تنفر خود را نثار آنها کرده،‏‎ ‎‏پیروز است.(167)‏

2 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ وحدت جوانان

‏از روحانیون عظیم الشان تا خطبای ارجمند، از جوانان محترم‏‎ ‎‏حوزه های علمیه تا دانشجویان دانشگاهها، از بازاریان محترم تا‏‎ ‎‏کارگران و دهقانان و جناحها و طبقات محترم داخل و خارج کشور‏‎ ‎‏ـ ایدهم الله تعالی ـ و از همه صمیمانه و با عرض تشکر خواستارم‏‎ ‎‏که پیوستگی و وحدت کلمۀ خود را حفظ و از مناقشات تفرقه انداز‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 116

‏احتراز نمایند، و با صدای واحد و ندای همگانی در راه استقلال‏‎ ‎‏کشور و قطع ایادی اجانب و عمال وابستۀ آنها کوشش کنند، و با‏‎ ‎‏اتکا به خدای متعال و احکام عدالتپرور اسلام همدست و‏‎ ‎‏همداستان شوند.(168)‏

2 / 11 / 56

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

پیوند جوانان دانشگاهها

‏باید جوانان غیور اسلامی ما بدانند که تا دست اتحاد به هم ندهند‏‎ ‎‏و هدف خود را اسلام که تنها مکتب نجات بخش بشر است و‏‎ ‎‏یگانه کفیل آزادی و استقلال ملتهای مستضعف است، قرار‏‎ ‎‏ندهند، امید پیروزی را نباید داشته باشند... لازم است شما جوانان‏‎ ‎‏دانشگاههای قدیم و جدید به هم پیوسته و با سایر طبقات ملت‏‎ ‎‏پیوند اخوت اسلامی برقرار کنید. ‏وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمیعاً وَلا‎ ‎تَفَرَّقُوا‏؛ این است دستور محکم نجات بخش قرآن کریم که باید‏‎ ‎‏نصب عین خود قرار دهیم و از تفرقه و تشتت، که جز شکست در‏‎ ‎‏مقابل طاغوت نتیجه ای ندارد، پرهیز نموده از خداوند تعالی‏‎ ‎‏نجات ملت را بخواهیم.(169)‏

15 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام سرلوحه هدف جوانان

‏اکنون بر شما جوانان روشنفکر و بر تمام طبقات ملت است که: ‏‎ ‎‏    1 ـ سرلوحۀ هدفتان اسلام و احکام عدالتپرور آن باشد؛ و‏‎ ‎‏ناچار بدون حکومت اسلامی عدالتخواه، رسیدن به این هدف‏‎ ‎‏محال است. تولاّ و تبرّا دو اصل اساسی اسلام است: باید با‏‎ ‎‏حکومت عدل موافق و به حاکم عادل دل ببندید؛ و از رژیم‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 117

‏غیراسلام و غیر اسلامی که در راس آن رژیم منحط پهلوی است‏‎ ‎‏تبرّا کنید؛ و با کمال صراحت مخالفت خود را اظهار و در سرنگون‏‎ ‎‏کردن آن کوشا باشید و در غیر این صورت روی استقلال و آزادی‏‎ ‎‏را نمی بینید.‏

‏     2 ـ باید قشرهای غیراسلامی را که عقیده و عملشان برخلاف‏‎ ‎‏اسلام است و دارای گرایش به مکتبهای دیگرند، هر نوع از آن‏‎ ‎‏باشد، به مکتب مترقی عدالتپرور اسلام دعوت کنید و در صورت‏‎ ‎‏نپذیرفتن، از آنها هر نوع که باشد و هر شخصیت که هست تبرّا یا‏‎ ‎‏لااقل احتراز کنید. و باید جوانان ما بدانند تا معنویت و عقیده به‏‎ ‎‏توحید و معاد در کسی نباشد، محال است از خود بگذرد و در فکر‏‎ ‎‏امت باشد. و باید بدانند که تبلیغات دامنه دار کمونیسم بین المللی‏‎ ‎‏همانند تبلیغات پر سروصدای امپریالیسم جهانی جز برای اغفال و‏‎ ‎‏استثمار توده های مستضعف نیست. باید این بوقهای استثماری‏‎ ‎‏شکسته شود.(170)‏

24 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از منحرفین

‏باید شما دانشجویان دانشگاهها و سایر طبقات روحانی و غیره از‏‎ ‎‏دخالت دادن سلیقه و آرای شخصی خود در تفسیر آیات کریمۀ‏‎ ‎‏قرآن مجید و در تاویل احکام اسلام و مدارک آن جداً خودداری‏‎ ‎‏کنید، و ملتزم به احکام اسلام به همۀ ابعادش باشید. و مطمئن‏‎ ‎‏باشید آنچه صلاح جامعه است، در بسط عدالت و رفع ایادی‏‎ ‎‏ظالمه و تامین استقلال و آزادی و جریانات اقتصادی و تعدیل‏‎ ‎‏ثروت به طور عاقلانه و قابل عمل و عینیت، در اسلام به طور کامل‏‎ ‎‏می باشد و محتاج به تاویلات خارج از منطق نیست. و لازم است‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 118

‏مراقب باشید با کمال دقت و هوشمندی که کسانی که التزام به‏‎ ‎‏اسلام ندارند به جمیع ابعادش ولو در اصلی از اصول با شما موافق‏‎ ‎‏نیستند، آنها را دعوت به التزام کنید؛ و اگر موثر نشد از شرکت‏‎ ‎‏دادن آنها در اجتماعات و انجمنهای اسلامی احتراز کنید.(171)‏

24 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نجات گمراهان

‏لازم است پایگاههای اسلامی برای معرفی اسلام و نشر حقایق‏‎ ‎‏نجات بخشش در هر نقطه ای از جهان که امکان است برقرار باشد،‏‎ ‎‏و در تحت یک سازمان هماهنگ برای نشر عدالت و قطع ایادی‏‎ ‎‏ستمکاران و چپاولچیان مشغول فعالیت شوند. لازم است جوانان‏‎ ‎‏کم تجربۀ گول خوردۀ ما را با آشکار کردن انحراف سایر مکاتیب و‏‎ ‎‏آشنا نمودن با نظام اسلامی نجات دهید. ‏و مَن اَحیاها فَکَانَّما اَحیا‎ ‎النّاسَ جَمیعاً.‎[10]‎‏(172)‏

24 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احترام جوانان به روحانیون

‏لازم است طبقات محترم روحانی و دانشگاهی، با هم احترام‏‎ ‎‏متقابل داشته باشند. جوانان روشنفکر دانشگاهها به روحانیت و‏‎ ‎‏روحانیون احترام بگذارند. خداوند تعالی آنها را محترم شمرده و‏‎ ‎‏اهل بیت وحی، سفارش آنها را به ملت فرموده اند. روحانیت‏‎ ‎‏قدرت بزرگی است که با از دست دادن آن خدای نخواسته‏‎ ‎‏پایه های اسلام فرو می ریزد و قدرت جبار دشمن، بی معارض‏‎ ‎‏می شود... به رغم اجانب و عمال آنها باید این قدرت را تایید و‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 119

‏حفظ نمود و با دیدۀ احترام نگریست. چنانچه روحانیون محترم‏‎ ‎‏باید به طبقۀ جوان روشنفکر که در خدمت اسلام و کشور اسلامی‏‎ ‎‏است و به همین جهت مورد حملۀ عمال اجانب است، احترام‏‎ ‎‏گذاشته آنها را چون فرزندانی عزیز و برادرانی ارجمند بدانند و‏‎ ‎‏این قدرت بزرگ که مقدرات ـ خواه ناخواه ـ در دست آنها خواهد‏‎ ‎‏افتاد، از دست ندهند؛ و از تبلیغات سوئی که بر ضد آنها در این‏‎ ‎‏چند صد سال شده و آنها را در نظر بعضی طور دیگر جلوه داده اند‏‎ ‎‏تا از تفرقه استفادۀ هر چه بیشتر برند، احتراز کنند. و کسانی را که‏‎ ‎‏جهلاً یا از سوءنیت موجب دور نگه داشتن این طبقۀ موثر است از‏‎ ‎‏روحانیت، از خود برانند و به آنها اجازۀ ایجاد تفرقه ندهند و‏‎ ‎‏مطمئن باشند که با ضم این دو قدرت بزرگ پیروزی به دست‏‎ ‎‏می آید و با جدایی روی آن را نخواهند دید.(173)‏

24 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اثرات تربیت اسلامی جوانان

‏این جوانهایی که از ما حبس رفتند، تبعید شدند، الآن هم تبعید‏‎ ‎‏هستند، اینها بعد از اینکه یک دوره تبعیدشان را، حبسشان را تمام‏‎ ‎‏کردند و آمدند دوباره به قم، باز همان مصایب را شروع کردند و‏‎ ‎‏همان تبلیغات را شروع کردند؛ و باز رفتند به تبعیدگاه. اگر ده دفعۀ‏‎ ‎‏دیگر هم برشان گردانند، همانند؛ برای اینکه اینها تربیت شدند،‏‎ ‎‏تربیت اسلامی شدند.(174)‏

29 / 11 / 56

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

شجاعت جوانان غیرتمند

‏ما از این جنایات پی در پی و کشتار وحشیانه ناراحت و در عین‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 120

‏حال امید داریم. ناراحتی برای آنکه جوانان رشید روحانی و‏‎ ‎‏دانشگاهی و بازاری و سایر طبقات را که امید برای آتیۀ کشور‏‎ ‎‏هستند از دست داده ایم و می دهیم؛ و امیدواریم؛ چون می بینیم‏‎ ‎‏این جنایات شاهانه و این کشتار وحشیانه نتوانست و نمی تواند‏‎ ‎‏نهضت این ملت بیدار بپاخاسته را به سستی گرایاند؛ هر چه‏‎ ‎‏جنایت و قتل افزایش یافت ملت در ارادۀ آهنین خود قویتر و‏‎ ‎‏مستحکم تر شد... ما کشته دادیم و رنج بردیم لکن هر قطره خون‏‎ ‎‏آنها خونهایی را در رگ جوانان غیرتمند ما به جوش آورد و آتشی‏‎ ‎‏در دل آنها روشن کرد که به خواست خداوند تعالی خاموش نشود‏‎ ‎‏مگر پس از سوزاندن درخت جهنمی استعمار و به آتش کشیدن‏‎ ‎‏عمال روسیاه آن.(175)‏

4 / 1 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آگاهی دادن به ارتشیها

‏باید تمام جناحهای اسلامی از علمای اعلام و خطبای محترم و‏‎ ‎‏طلاب و دانشجویان و جوانان، فرزندان عزیزم و بازرگانان محترم و‏‎ ‎‏کارگران و دهقانان شریف و بیدار و تمام جبهه ها و احزاب‏‎ ‎‏سیاسی، یکدل و یک جهت در آگاهی درجه داران ارتش و‏‎ ‎‏ژاندارمری و شهربانی کوشش کنند، و برای سرنگونی این جانیِ‏‎ ‎‏بالذات آنان را به تشریک مساعی دعوت نمایند، و ملت را از شرّ‏‎ ‎‏این ستمگر نجات دهند؛ و مجال ندهند بیش از این زن و مرد،‏‎ ‎‏بزرگ و کوچک، پیر و جوان و کودک ما را به خاک و خون بکشد و‏‎ ‎‏اسلام را فدای شهوات خود کند.(176)‏

22 / 5 / 57

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 121

مژده پیروزی

‏من با تایید خداوند متعال و تمسک به مکتب پر افتخار قرآن، به‏‎ ‎‏شما فرزندان عزیز اسلام مژدۀ پیروزی نهایی می دهم؛ به شرط‏‎ ‎‏اینکه نهضت بزرگ اسلامی و ملی ادامه یابد و پیوند بین شما‏‎ ‎‏جوانان برومند اسلام ناگسستنی باشد؛ و به شرط آگاهی از‏‎ ‎‏حیله های استعمارگران راست و چپ و جنود ابلیسی آنان و‏‎ ‎‏مهره هایی به اسم شاه و دولت و وزیر و وکیل که به جان ملت‏‎ ‎‏مستضعف افتاده اند و خون آنان را می مکند.(177)‏

16 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام جوانان ارتشی

‏شما ای طبقۀ جوان ارتش، بپاخیزید و کشور خود را از زبونی و‏‎ ‎‏ذلت نجات دهید، و دست غارتگران را کوتاه کنید، و شرف و‏‎ ‎‏عزت را برای خود به یادگار بگذارید، و سعادت دو دنیا را بیمه‏‎ ‎‏کنید.(178)‏

16 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احترام جوانان به مراجع

‏لازم است از طبقۀ جوان تقاضا کنم که نسبت به ساحت محترم‏‎ ‎‏مراجع و روحانیون، احترامات لایقه را مراعات نمایند. جوانان‏‎ ‎‏عزیز آگاهند که در این وقت حساس که نهضت اسلامی به نتیجه‏‎ ‎‏نزدیک می شود، هیچ امری از اختلاف کلمه خطرناکتر نیست، و‏‎ ‎‏در شکوفایی نهضت، هیچ چیز موثرتر از حفظ وحدت کلمه و‏‎ ‎‏ابقای صفوف مبارزه نخواهد بود.(179)‏

25 / 7 / 57

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 122

اتحاد جوانان و مردم

‏امروز با دست خدای تبارک و تعالی با ارادۀ حق تعالی، ایران تمام‏‎ ‎‏جناحهایش با هم پیوند کرده اند: جناحهای سیاسی، جناحهای‏‎ ‎‏عرض کنم؛ روحانی، بازاری، بچه های دبستانی تا جوانهای‏‎ ‎‏دانشگاهی و دبیرستانی؛ همه با هم راه افتاده اند و قیام کرده اند، و‏‎ ‎‏همه هم یک مطلب را می خواهند. یک همچو قیامی سابقه ندارد‏‎ ‎‏در تاریخ که تمام قشرها رو به یک جهت باشند.(180)‏

28 / 7 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

قیام جوانان کُرد

‏ما از همت بزرگ فرزندان کُردِ اسلام و از جوانان برومند آزادیخواه‏‎ ‎‏و استقلال طلب آن سامان تشکر و تقدیر می کنیم. ما و شما در‏‎ ‎‏صف واحد در مقابل طاغوت به پا خاسته و از کیان اسلام و کشور‏‎ ‎‏بزرگ اسلامی دفاع می کنیم، و با ایثار خون جوانان عزیز، درخت‏‎ ‎‏رشد ملت را آبیاری می نماییم.(181)‏

‏ ‏

14 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیام به افسران جوان ارتش

‏برای افسران جوان پیام فرستادم که به صف ملت بپیوندند که ما‏‎ ‎‏آنان را از یوغ مستشاران نظامی نجات داده و با آغوش باز پذیرایی‏‎ ‎‏می نماییم. افسران محترم جوان از مقابلۀ خصمانه با برادران و‏‎ ‎‏خواهران خود جداً احتراز کنند و با آنان در صف واحد که‏‎ ‎‏خواست اسلام است درآیند.(182)‏

21 / 9 / 57

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 123

جوانان و حفظ نظم

‏بر جوانان غیور در سراسر کشور لازم است، برای حفظ نظم، با آن‏‎ ‎‏دسته از قوای انتظامی که اکنون به آغوش ملت بازگشته اند با تمام‏‎ ‎‏نیرو همکاری کنند و با کمال قدرت و جدیت نگذارند که‏‎ ‎‏بدخواهان و منحرفین آشوب و ناامنی ایجاد نمایند.(183)‏

27 / 10 / 57

*  *  *

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 124

  • )) اشاره به تصویب لایحۀ کاپیتولاسیون است.
  • )) «و کسانی که در راه ما جهاد کردند حتماً آنان را به راههای خودمان هدایت می کنیم»؛ (عنکبوت / 69).
  • )) تشکیل سپاه دین توسط رژیم شاهنشاهی.
  • )) اشاره به شهر نجف اشرف که حضرت امام به مدت 14 سال در آنجا به حالت تبعید به سر می بردند.
  • )) اشاره به نخست وزیر اسبق انگلستان گلادستون که در مجلس انگلستان قرآن را روی دست بلند کرد و گفت: تا این کتاب در میان مسلمین است، ما نمی توانیم کاری از پیش ببریم.
  • )) اشاره به فاجعۀ هفده خرداد 1354 که رژیم عده ای را در شهر مقدس قم به قتل رساند.
  • )) اشاره به حزب رستاخیز.
  • )) «به ریسمان الهی چنگ زده و متفرق نشوید»؛ (آل عمران / 103).
  • )) اشاره به افراد فرصت طلب که به اسم آزادیخواهی و وطنخواهی درصدد معرفی خود به ملت بودند.
  • )) «و کسی که انسانی را زنده کند، گویا همۀ انسانها را زنده کرده است»؛ (مائده / 32).