همایش اندشه های ارتباطی امام خمینی (س)
امام خمینی (س)؛ اسوه مردم داری آرمانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : سفیدی، هوشمند

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

امام خمینی (س)؛ اسوه مردم داری آرمانی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

امام خمینی(س)؛ اسوۀ مردم‌داری آرمانی

 هوشمند سفیدی[1]

‏تأمل در شخصیت، گفتار و کردار حضرت امام خمینی(س) رهبر فقید ‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران و مردی که تأثیر عمیقی بر تاریخ این مرز و بوم ‏‎ ‎‏بر جای گذاشته است، ‌ما را با ابعاد دیگر شخصیت ایشان آشنا می‌کند که ‏‎ ‎‏از مایه‌های مردم‌داری و روابط عمومی ایده‌آل بهره می‌برد. افزون بر آن ‏‎ ‎‏باورهای امام(س) باورهایی هستند که در محتوای روابط عمومی آرمانی ‏‎ ‎‏و ارزش‌های حاکم بر آن بخوبی می‌توان آنها را به تماشا نشست. نکته ‏‎ ‎‏برجسته اندیشه امام(س) را باید در نوع رابطه با مردم جستجو کرد. وقتی ‏‎ ‎‏امام(س) مردم را «ولی نعمت» می‌نامد،‌ و مسئولان را خدمتگزار مردم، ‌در ‏‎ ‎‏واقع جهان‌بینی روابط عمومی مردم‌گرا را ارائه می‌کند و به همین دلیل است ‏‎ ‎‏که آنان را آگاه انتخاب‌گر، دارای حق انتقاد،‌ و شایسته خدمت می‌دانند.‏

‏از ویژگی‌های بارز دیگر اندیشه و رفتار امام(س) که ملازمت بیشتری ‏‎ ‎

همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 1

‏با روابط عمومی دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‏

1ـ گفت وگو با مردم با زبان مردم:‏ حضرت امام(س) زبانی عامه فهم، ‏‎ ‎‏ساده، صریح، قبل از پیروزی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‏‎ ‎‏داشتند، ‌به گونه‌ای که مردم به راحتی منظور امام را درک ‏‎ ‎‏می‌کردند و با جان دل می‌پذیرفتند.‏

2ـ حضور در بین مردم و تکیه بر نیروی لایزال ملت:‏ حضرت ‏‏امام(س) ‏‎ ‎‏وقتی 12 بهمن ماه سال 57 به کشور آمدند و رهبری را عملاً به ‏‎ ‎‏دست گرفتند، ‌در «مدرسه علوی» سکنی گزیدند. و به این ترتیب ‏‎ ‎‏نشان دادند که تمایل دارند با مردم و در متن مردم باشند.‏

3ـ سادگی و زندگی به سبک توده مردم:‏ که این ویژگی خود در ‏‎ ‎‏تجانس بیشتر مردم با امام(س) تأثیر بسیار زیادی بر جای ‏‏گذاشت.‏

4ـ استفاده از تکنیک‌های روابط عمومی:‏ همچون ابلاغ پیام از طریق ‏‎ ‎‏ابزارهای مختلف مثل کاست، صدور اطلاعیه و سخنرانی و ارسال ‏‎ ‎‏پیام که از عوامل مهم پیروزی انقلاب و تداوم آن و ارتباط مستمر ‏‎ ‎‏با توده مردم به حساب می‌آیند.‏

5ـ تأکید بر رعایت اخلاق در روابط اجتماعی و توصیه به عدم ‎ ‎بزرگنمایی غیرواقعی رویدادها:‏ که آن را حرام می‌دانستند. این ‏‎ ‎‏رویکرد ملازم با اخلاق در روابط عمومی بوده و گویای لزوم ‏‎ ‎‏پرهیز از «تحریف معنوی» است،‌ پرهیز از شگرد کسانی که در پی ‏‎ ‎‏فریب افکار عمومی هستند. در اینجا،‌ حضرت امام(س) صداقت ‏‎ ‎‏و راستی را عامل یک ارتباط واقعی و اثرگذار می‌دانند.‏

6ـ باور به نگرش انتقادی توسط مردم:‏ امام(س) در این خصوص ‏‎ ‎‏می‌فرمایند: ‌ما باید تحمل ‌انتقاد را، چه حق و چه ناحق، ‏‎ ‎

همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 2

‏داشته‏‏ باشیم.‏‎[2]‎

‏از دیدگاه امام(س)،‌ سبب استقرار بقای نظام، ‌مردم هستند و انسان در ‏‎ ‎‏متن نظام اسلامی، ‌دارای حق آزادی اندیشه، بیان و نیز انتقاد است و آن ‏‎ ‎‏یک هدیه الهی به شمار می‌رود. همچنین می‌فرمایند: انتقاد باید باشد، ‏‎ ‎‏‌زیرا یک جامعه تا انتقاد نشود،‌ اصلاح نمی‌شود.‏‎[3]‎

‏در واقع تأکید امام(س) در این زمینه، روی جنبه‌ای از ارتباط ‏‎ ‎‏اجتماعی است که موکد حق انتقاد و اظهار نظر از طرف مردم است،‌ ‏‎ ‎‏همان‌طور که صاحبنظران روابط عمومی یکی از ابعاد روابط عمومی ‏‎ ‎‏آرمانی را، انتقادی بودن آن دانسته‌اند.‏

‏حضرت امام(س) در جای دیگری می‌گویند:‏

‏جامعه فردا، ‌جامعه ارزیاب و منتقدی خواهد بود که در آن تمامی ‏‎ ‎‏مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست.‏‎[4]‎

‏پیش‌تر گفتیم که امام(س) بحث اخلاق را در اطلاع‌رسانی و ارتباط ‏‎ ‎‏اهمیت می‌دادند و علی‌رغم تأکیدی که بر انتقادی بودن جامعه و رسانه‌ها ‏‎ ‎‏داشتند، ‌بر حرکت در مسیر صلاح عمومی پا فشاری می‌کردند. برای مثال ‏‎ ‎‏در جایی می‌گویند: مطبوعات باید مسائلی را که مضر به وحدت جامعه ‏‎ ‎‏و مضر به آن انگیزه‌هایی که جامعه برای آن قیام کرده است و در حقیقت ‏‎ ‎‏مضر برای اسلام است، از او پرهیز کنند.‏‎[5]‎

‏حضرت امام در بحث اطلاع‌رسانی همیشه،‌ روی «موضوع» تأکید ‏‎ ‎

همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 3

‏داشتند تا روی منبع،‌ به‌طوری که همیشه می‌فرمودند رسانه‌ها از وی ‏‎ ‎‏نگویند و عکس ایشان را چاپ نکنند، بلکه به کشاورزی اهمیت بدهند ‏‎ ‎‏که با زحمت فراوانی، محصولی را به بار می‌نشاند.‏‎[6]‎

‏از دیگر ویژگی‌های مهم حضرت امام(س) این بود که می‌گفتند در ‏‎ ‎‏ارتباط، نباید با کسی صورت مخاطب داشته باشید،‌ بلکه باید صورت ‏‎ ‎‏ارشاد غالب باشد. در واقع، در اینجا تأکید امام(س) بر پرهیز از ارتباط ‏‎ ‎‏مکانیکی و فاقد کیفیت بوده و حضرت امام(س)، ارتباط را فراتر از نقش ‏‎ ‎‏ارتباط دانسته و بر تأثیرگذاری و اثربخشی آن تأکید دارند،‌ نکته‌ای که در ‏‎ ‎‏«روابط عمومی آرمانی» مورد تأکید بوده و امروزه بسیاری از محققان ‏‎ ‎‏ارتباطی بر آن تأکید دارند. از نکات مهم دیگر در اندیشه امام(س) در ‏‎ ‎‏باب ارتباط با مردم، ‌تأکید بر «نقش تربیتی» است که در واقع کیفیت ‏‎ ‎‏مورد نظر در عبارات قبلی را یادآوری می‌کند و اینکه هدف ارتباط باید ‏‎ ‎‏فراتر از اطلاع‌رسانی بوده و در تعالی انسان، ‌نقش بارزی را بعهده گیرد.‏

نتیجه‌گیری

‏نتیجه آنکه حضرت امام(س) را باید مظهر مردم‌داری اسلامی و اسوۀ ‏‎ ‎‏روابط عمومی آرمانی دانست،‌ بزرگمردی که عملاً‌ با روابط عمومی ‏‎ ‎‏خوب خود،‌ اسباب مهرورزی را در دست گرفت و در ادامه راه،‌ با ‏‎ ‎‏استفاده از ابزارهای ارتباطی مناسب و کیفیت برتر ارتباطی، در قلب مردم ‏‎ ‎‏نفوذ پیدا کرد و با کلام نافذ استدلال قوی و نگاه صمیمی و حرکات ‏‎ ‎‏معنی‌دار دست خود،‌ ارتباط مناسبی را با مردم برقرار کرد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 4

  • . مدیر مسئول مؤسسه روابط عمومی آرمان.
  • . ر.ک: صحیفه امام؛ ج21، ص20.
  • . ر.ک: صحیفه امام؛ ج 14، ص401.
  • . همان؛ ج 4، ص359.
  • . ر.ک: همان؛ ج13، ص473.
  • . ر.ک: همان؛ ج19، ص361.