همایش اندشه های ارتباطی امام خمینی (س)
اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)

بسم الله الرحمن الرحیم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 1

‏ ‏

‏ ‏

همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 2

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اندیشه‌های ارتباطی

حضرت امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 3