امام خمینی در سال ۱۳۵۹ در یک سخنرانی در جمع هیأت بررسی جنگ تحمیلی در باره تلاش حکومت برای بدسا آوردن قلوب ملت خود می فرماید: 

... مسلمین اگر بخواهند موفق بشوند و از زیر تعهدهای اینجانب و سلطه آنها بیرون بیایند، حکومتهای آنها باید کوشش کنند که قلوب ملتِ خودشان را به دست بیاورند. حکومت بر قلوب، یک حکومت شیرینی است؛ بر خلاف حکومت بر ابدان که قلوب با آنها نباشد!

 صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۱۷۹ - ۱۸۱

. انتهای پیام /*