امام خمینی در نامه ای که در نوزدهم اسفند ماه سال ۵۷ یعنی تنها حدود یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در حالی که زمان کوتاهی از عمر دولت موقت می گذشت، خطاب به مهندس مهدی بازرگان، درباره نزدیکان خود(امام) و نظر آنها درمورد عزل و نصب ها تذکر داده و ایشان را از این امر بر حذر داشتند.

امام خمینی در نامه ای که در نوزدهم اسفند سال ۵۷ مطابق با یازدهم ربیع الثانی ۱۳۹۹ خطاب به مهندس مهدی بازرگان صادر کردند، ایشان را از گماردن منسوبین به امام در مناصب دولتی و نظر آنها درباره عزل و نصب افراد منع کردند. متن نامه امام به شرح زیر است:

‌‌جناب آقای نخست وزیر‌

لازم است به جمیع وزارتخانه ها و ادارات دولتی اخطار نمایید کسانی که از منسوبین‌‎ ‎‌و یا اقربای اینجانب هستند و برای توصیۀ اشخاص و یا نصب و عزل اشخاص به مراکز‌‎ ‎‌مربوطه مراجعه می کنند، به هیچ وجه به آنان ترتیب اثر ندهند. منسوبین و نزدیکان مطلقاً‌‎ ‎‌حق دخالت در اینگونه امور را ندارند. والسلام.‌

‌‌روح الله الموسوی الخمینی‌"

‌‎ ‎

‌‎صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۳۶۵

. انتهای پیام /*