در این دیدار، ابتدا امام خمینی با ابراز نگرانی از ناپدید شدن امام موسی صدر و دعا برای بازگشت‏‎ ‎‏ایشان، از زحمات هیأت لبنانی در پیگیری این موضوع تشکر کردند. سپس نمایندۀ گروه اعزامی، آقای‏‎ ‎‏سید حسین حسینی به تشریح وضع شیعیان لبنان از سالهای ۱۸۶۰ میلادی به بعد پرداخت و جنایات‏‎ ‎‏صهیونیستها را برشمرد و گفت: شیعیان لبنان به شیعیان ایران و جنبش آنها و انقلاب اسلامی به چشم‏‎ ‎‏خاص می نگرند. خود را از ایران می دانند، حرکت ایران حرکت شیعیان لبنان است و هر طور که بتوانند‏‎ ‎‏کمک خواهند کرد.‏‏

‏‎ ‎‏امام: متشکرم که نظرات صحیح را دادید. ما از اول نظر قاطع دربارۀ صهیونیستها‏‎ ‎‏داشته ایم. یکی از دلایل مخالفت ما با شاه همین رابطه با اسرائیل بوده است. همین قضیه‏‎ ‎‏موجب حرکت مردم ایران شده است. در اعلامیه هایمان به کَرات شاه را مؤاخذه‏‎ ‎‏کرده ایم. در همین اعلامیه چند روز قبل که صادر شد در مورد کارکنان نفت، همین مسئلۀ‏‎ ‎‏اسرائیل و نفت ایران بیان شده است.‏

سید حسین حسینی: هدف واحد ما، هدف اسلامی و شیعی است. فعالیتهای آقای صدر در ۱۹۶۸ به‏‎ ‎‏جایی رسید که مجلس اعلای اسلامی شیعه تشکیل شد. حرکة المحرومین و سازمان اَمَل که جناح‏‎ ‎‏سیاسی و نظامی شیعیان است به وجود آمد. این وقتی بود که شیعه متلاشی شده بود. مجدداً آن را‏‎ ‎‏جمع و جور کرده و به راه انداختند و یک قدرتی برای آنها ایجاد شد. شیعیان یک سوم لبنان و چهل‏‎ ‎‏درصد اراضی را دارند. بزرگترین طایفه لبنان شیعیان هستند. در زمانی که مجلس شیعه و‏‎ ‎‏حرکة المحرومین به رهبری امام موسی کار خود را ادامه می دهد و در وضعی که به اسلام و تشیع اعتقاد‏ داریم و از راه موسی صدر الهام می گیریم، ناگهان او را ربودند، که ضربۀ شدیدی به ما زد. و ما را سخت‏‎ ‎‏به خود مشغول کرد. قدرت فکری ما را گرفت که نتوانیم به شیعیان دنیا خصوصاً ایران کمک کنیم.‏‏

‏‎ ‎‏امام: قضیۀ آقای صدر بسیار مهم، و به ما هم لطمه وارد کرده است لکن امیدوارم‏‎ ‎‏بزودی برگردد، و کارها را که اسلامی است و به نفع شیعه، انجام دهند. در غیاب ایشان‏‎ ‎‏نباید شما آقایان مأیوس شوید. خدا با حق است پشتیبان همه است. باید به شیعیان‏‎ ‎‏دلگرمی بدهید. از تشتت پرهیز کنید. خداوند وعدۀ نصرت داده است. حق با شماست.‏‎ ‎‏مردم را امیدوار کنید. به خود اتکا کنید در تمامی موارد.‏

‏‏حسینی: ما همیشه خدای بزرگ را شکرگزاریم و راضی بر آنچه او بخواهد هستیم. از شما هم التماس‏‎ ‎‏دعای زیاد و توصیه و نصیحت و ارشاد داریم بجز شما که اولی باشد بر این نصیحتها ـ خصوصاً در این‏‎ ‎‏مرحلۀ کنونی ـ کسی را نداریم. غرض ما تشکر از اقدامات شما و درخواست نصیحت و ارشاد و‏‎ ‎‏راهنمایی است. به خطوط شیعی خود اعتقاد داریم و مستمر هستیم و این تقدیر ماست.‏‏

‏‎ ‎‏امام: اسلام همیشه در مواقع هجومِ غیر، به علت صبر و تحمل و تأمل مسلمانها‏‎ ‎‏موفقیت پیدا کرده است. مثل خود رسول اکرم (ص) با قوای اندک بر ایران و روم غلبه‏‎ ‎‏کردند، به علت ایمان، اکنون هم مذهب و مطلب ما حق است. اتکال ما به خدای بزرگ‏‎ ‎‏است. از زیادی قدرت دشمن باک نداریم و امیدواریم این نهضت ایران و گرفتاریهای‏‎ ‎‏لبنان با اتکال به خدا و عدم غفلت از لطف خداوند پیروز گردد، ولو قدرت دشمنان ما‏‎ ‎‏زیاد است. از شما متشکریم به مناسبت سفرتان و آمدنتان.‏

‏‏حسینی: ما تقدیر از شما را فراموش نمی کنیم. در لبنان همه به شما دعا می کنند و از خداوند پیروزی‏‎ ‎‏شما و انقلاب ایران را خواستارند. مجلس شیعیان سلام و دعا دارند، دفتر سیاسی اَمَل همچنین سلام و‏‎ ‎‏دعا دارند، مسئولین سوری هم خیلی التماس دعا و سلام دارند.

‏‎ ‎‏امام: به همۀ برادران و شیعیان لبنانی سلام برسانید، آقایانی که سلام رسانده اند سلام‏‎ ‎‏برسانید. ان شاءالله موفق باشید.‏

صحیفه امام جلد ۵ ص ۱۳۴ - ۱۳۵

. انتهای پیام /*