‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای دکتر محمود قندی

‏    ‏‏طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر پست و‏‎ ‎‏تلگراف و تلفن منصوب می شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای‏‎ ‎‏وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎صحیفه امام جلد ۱۱ ص ۱۳۹

. انتهای پیام /*