تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است. هدف از انتشار مجموعه تبیان ها تسهیل در دسترسی به آرا و اندیشه های حضرت امام پیرامون موضوعات گوناگون است. به همین منظور محققین در گروههای معارف اسلامی و علوم اجتماعی معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، با تحلیل محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، و فیش برداری از مجموعه های مذکور، منابع مناسبی را در موضوعات گوناگون تهیه و استخراج نمودند.

کتاب «جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر هشتم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.در این اثر، مجموعه فرمایشها و پیامهای گرانقدر آن حضرت با سرفصلهای کلی زنان بزرگ عالم، جایگاه حقوق زن در نظام اسلامی، نقش خانواده و زنان در تربیت انسانها، نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، زنان و دفاع مقدس، و جنایات و نقشه های استعمار و رژیم پهلوی درباره زن ارائه شده اند.
در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است و متن کامل برخی بیانات ایشان درباره جنایات و نقشه های استعمار و رژیم پهلوی درباره زنان نیز در پایان اثر، پیش از فهرست مآخذ آمده است.

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.

 

. انتهای پیام /*