خمین بیت تاریخی امام خمینی(س)

خمین بیت تاریخی امام خمینی(س)

بیت تاریخی امام خمینی(س) در خمین و خمین در همسایگی شهرهای اراک، گلپایگان، الیگودرز، محلات و شازند قرار دارد و در گذشته بخشی از اراک یا همان عراق عجم، که به بلاد جبال نیز گفته می شد، بوده است. این ناحیه در طول تاریخ نام های متفاوتی داشته است. برای مثال، از آنجایی که این سرزمین اولین محل سکونت آریایی ها و پارس ها بوده است و همچنین مادها در آنجا زندگی می کرده اند، یونانیان به آن مدیا می گفتند. این سرزمین در متون جغرافیایی نام های دیگری چون کوهستان، جبال، جبل، قهستان، قوهستان و در نهایت عراق عجم داشته است. بعدها به آن کمره می گفتند، که بخش عظیمی از کمره را تیمره یا همان شهرستان خمین کنونی تشکیل می دهد. نام خمین در برخی از منابع به شکل های مختلفی تلفظ شده است که شامل خمهی، خهبین و خماهین می باشند. جالب اینجاست که نام این شهرستان در کتاب تاریخ پادشاهان و پیامبران، اثر حمزه اصفهانی، نیز آمده است.