درباره موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س)

درباره موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س)

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) میراث گرانقدری است که از امام به جای مانده است. میراثی که برخلاف آثار حاکمان جهان، کاخهای سر به فلک کشیده و ثروت های انبوه و زخارف دنیایی نیست؛ که این حقیقت را کوچه های منتهی به خانه گلین و استیجاری امام در جماران و حسینیه به ظاهر کوچک و به واقع کانون پرخروش اسلام خواهی معاصر گواهی می دهد. میراث امام، همان اصول و آرمانهایی است که در کلام و پیامها و آثار جاویدش به روشنی ترسیم گردیده اند.

اساسنامه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

اساسنامه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، طبق اساسنامه ذیل شش سال با هدایت و نظارت یادگار امام حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی، خدمات ارزنده ای را ارائه نمود و پس از رحلت یادگار امام تاکنون با نظارت مستقیم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی فعالیت رو به توسعه خویش را ادامه می دهد.