اراده ملتها

غیرممکنها با ارادۀ ملتها، اراده ای که تبع ارادۀ خداست، اراده ای که‏‎ ‎‏برای خداست، غیرممکنها ممکن می شود و محالها واقع...

عناوین مطالب تخته سفید

ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

ماه مبارک را به تذکر خدا، به ذکر خدا و به رحمتهای خدا که به شما عنایت‏‎ ‎‏کرده است شکرگزاری کنید

خداحافظ مشعل مقدس اسلام

خداحافظ مشعل مقدس اسلام

مسئلۀ کتاب آیات شیطانی‏‎‏ کاری حساب شده برای زدن ریشۀ دین و دینداری و در‏‎ ‎‏رأس آن اسلام و روحانیت است.

قیام ۱۹ دی

قیام ۱۹ دی

البته مردم قم به ما خیلی حق دارند...

مسامحه در امر مسلمین

مسامحه در امر مسلمین

از گناهان بزرگ نابخشودنی،‏‎ ‎‏مسامحه در امر مسلمین است. هرکس به مقدار توانش و حیطۀ نفوذش لازم‏‎ ‎‏است در خدمت اسلام و میهن باشد

روز دانشجو

روز دانشجو

دانشجوها ذخایر این ملت هستند...

روز نیروی دریایی

روز نیروی دریایی

از همۀ قوای‏‎ ‎‏مسلح، همیشه پشتیبانی کرده ام ومی کنم

لزوم بسیجی بودن همه افراد جامعه

لزوم بسیجی بودن همه افراد جامعه

ملتی که در خط اسلام ناب محمدی ـ صلی الله ‏‎ ‎‏علیه و آله ـ و مخالف با استکبار و پول پرستی و تحجرگرایی و مقدس نمایی است، باید‏‎ ‎‏همۀ افرادش بسیجی باشند

استقرار در نوفل لوشاتو

استقرار در نوفل لوشاتو

این مبارزه بایستی ادامه داشته باشد و مردم سعی کنند مبارزه که خاموش نشود

شکست حصر آبادان

شکست حصر آبادان

نیروهای مردمی و عشایری شجاع و دلیر که در شکستن حصر‏‎ ‎‏آبادان تا شکستن دژ محکم خرمشهر تا فتح بزرگ محرّم، نقش اساسی داشتند...

شهادتی برای انزوای منافقین

شهادتی برای انزوای منافقین

به شهادت رساندن چنین شخصیتی به تمام معنا اسلامی همراه با تنی چند‏‎ ‎‏از فرزندان اسلام و یاران باوفای انقلاب اسلامی در میعادگاه نماز جمعه و در حضور‏‎ ‎‏جماعت مسلمین جز عناد با اسلام و کمر بستن به محو آثار شریعت و تعطیل جمعه و‏‎ ‎‏جماعت مسلمین توجیهی ندارد.

مجاهد خستگی ناپذیر

مجاهد خستگی ناپذیر

آقای طالقانی یک عمر در جهاد و روشنگری و ارشاد گذراند. او یک شخصیتی بود‏‎ ‎‏که از حبسی به حبس و از رنجی به رنج دیگر در رفت و آمد بود

 آقای طالقانی مستقیم بود

آقای طالقانی مستقیم بود

آقای طالقانی مستقیم بود

هفده شهریور نماد جنایت شاهنشاهی

هفده شهریور نماد جنایت شاهنشاهی

سالروز هفدهم شهریور که گزارشگر جنایات شاهنشاهی ضد انسانی و اسلامی است‏‎

ملت چون سدی آهنین

ملت چون سدی آهنین

ملت شجاع و رزمندۀ ایران در آن روز و روزهای اختناق و جنایت به دست دژخیمان‏‎ ‎‏شاه مطرود، نشان داد که تا رسیدن به هدفهای انسانی ـ اسلامی خود چون سدی آهنین‏‎ ‎‏ایستاده و از قتل عامها و کشتارهای وحشیانۀ دسته جمعی هراس به خود راه نداده و راه‏‎ ‎‏خود را شجاعانه ادامه می دهد

آسانی شهید دادن برای اسلام

آسانی شهید دادن برای اسلام

ملت ما چون علی بن‏‎ ‎‏ابی طالب را فدا کرده است از برای اسلام، فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما یک‏‎ ‎‏مسئله مهم نیست

نگذشتن از اهانت کنندگان به‏‎ ‎‏مقام مقدس پیامبر

نگذشتن از اهانت کنندگان به‏‎ ‎‏مقام مقدس پیامبر

ما باید بدون توجه به‏‎ ‎‏غرب حیله گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه‏‎ ‎‏عملی اسلام برآییم

راهی برای توبه نیست

راهی برای توبه نیست

سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان‏‎ ‎‏هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به‏‎ ‎‏دَرک واصل گرداند.‏

درس ایستادگی بعد از مصیبت

درس ایستادگی بعد از مصیبت

حضرت سیدالشهدا از کار خودش به ما تعلیم کرد که در‏‎ ‎‏میدان وضع باید چه جور باشد و در خارج میدان وضع چه جور باشد

صفحه 1 از 116 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >