«دلبستگی در آثار امام خمینی» به قلم یاسین کمالی توسط موسسه چاپ و نشر عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، کتاب «دلبستگی در آثار امام خمینی» یک تحلیل بسیار فنی و علمی در باب بررسی لغوی، فلسفی، دلبستگی و توضیحاتی پیرامون نقاط قوت و ضعف آن و همچنین نمونه‌های دلبستگی در ساحات مختلف آثار امام و نفس دل‌بستگی به مسائل مختلف دنیوی یعنی دلبستگی به مال، حب دنیا و ... از نگاه امام خمینی و دیگر اندیشمندان، است.
این کتاب در سال 91 به چاپ اول رسیده و تألیف آن توسط یاسین کمالی وحدت انجام شده و موسسه چاپ و نشر عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) این کتاب را در تیراژ 1000 جلد و با قیمت 7900 عرضه می‌کند.

. انتهای پیام /*