اراده ملتها

غیرممکنها با ارادۀ ملتها، اراده ای که تبع ارادۀ خداست، اراده ای که‏‎ ‎‏برای خداست، غیرممکنها ممکن می شود و محالها واقع...

عناوین مطالب تخته سفید

عمل به قرآن

عمل به قرآن

اگر ما ادعامان این باشد که قرآن، کتاب ماست، لکن هیچ صفحه ای از‏‏ قرآن را به آن عمل نکرده باشیم، قرآن را ادعا داریم که کتاب ما است، به حسب واقع‏‎ ‎‏کتاب ما نیست

با‏ چشمانی باز به دشمنان خیره شوید

با‏ چشمانی باز به دشمنان خیره شوید

با‏ چشمانی باز به دشمنان خیره شوید...

وقتی جمهوری ما اسلامی می شود...

وقتی جمهوری ما اسلامی می شود...

آن وقت‏‎ ‎‎‏جمهوری ما اسلامی می شود و به کمال خودش می رسد که خدای تبارک و تعالی در این‏‎ ‎‏ملت و در این کشور حاکم باشد.

سیاست ما

سیاست ما

سیاست بر مبنای حفظ آزادی و استقلال

امید به بیداری نسل جوان

امید به بیداری نسل جوان

آگاهی و بیداری‏‎ ‎‏نسل جوان

هنر مقبول

هنر مقبول

تنها هنری مورد قبول قرآن‏‎ ‎‏است که صیقل دهندۀ اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم باشد.

به حال فقرا برسید

به حال فقرا برسید

من به اینهایی که دارای‏‎ ‎‏املاک زیاد هستند و دارای ثروت زیاد هستند، به اینها عرض می کنم که یک قدری به‏‎ ‎‏حال این فقرا برسید.

شهادت در راه خدا

شهادت در راه خدا

شهادت در راه خداوند چیزی نیست که بتوان آن را با سنجشهای بشری و انگیزه های‏‎ ‎‏عادی ارزیابی کرد...

اسلام و حقوق بشر

اسلام و حقوق بشر

هیچ سازمانی و حکومتی به اندازۀ اسلام ملاحظۀ حقوق بشر را نکرده‏‎ ‎‏است.

هنری به عظمت انقلاب اسلامی

هنری به عظمت انقلاب اسلامی

خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزتْ سرمایۀ‏‎ ‎‏زوال ناپذیر آنگونه هنری است که باید، به تناسب عظمت و زیبایی انقلاب اسلامی،‏‎ ‎‏همیشه مشام جان زیبا پسندِ طالبانِ جمال حق را معطر کند.

روز انرژی هسته ای

روز انرژی هسته ای

وقتی که محاصرۀ اقتصادی بشود افکار همۀ مردم توجه‏‎ ‎‏به این پیدا می کند که ما باید خودکفا باشیم و متخصصین ما مشغول می شوند و افکار‏‎ ‎‏خودشان را به راه می اندازند...

‏‏اهمیت استقلال اقتصادی و فرهنگی‏

‏‏اهمیت استقلال اقتصادی و فرهنگی‏

ما باید زحمت بکشیم تا در همه جناحها‏‎ ‎‏خودکفا باشیم.

توجه به ظواهر دین ناقص و ناکافی

توجه به ظواهر دین ناقص و ناکافی

نشناختن حق قرآن و ناقص دانستن شریعت ختمیه است.

تو اسلام را از بین می بری!‏‎

تو اسلام را از بین می بری!‏‎

ماها ادعایمان این‏‎ ‎‏بوده است که آن رژیم فاسد بود و ما یک رژیم صحیحی می خواهیم جای آن بنشانیم.

ترس از خودمان

ترس از خودمان

از خارج هیچ ترسی نداشته باشید، از داخل خودمان بترسید.

خطای ما به پای اسلام

خطای ما به پای اسلام

امروز که‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی است، امروز‏‎ ‎‏چنانچه یک خطایی واقع بشود، یا خدای نخواسته یک‏‎ ‎‏عمدی واقع بشود، امروز پای اسلام حساب می شود.

رسیدگی به مستضعفین

رسیدگی به مستضعفین

هر کس که اعانت کند به یک مؤمنی، مثل این است که‏ ‏به خدا اعانت کرده باشد.

یادنامه برای خانم اعرابی

یادنامه برای خانم اعرابی

برای فرشتۀ عزیز که به اخلاق خوب متّصف است آرزوی سعادت در دنیا و آخرت می نمایم.

صفحه 1 از 72 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >