عناوین مطالب فرهنگی

حماسه حسینی

حماسه حسینی

کسی که برای خدا کار می‏ کند شکست تویش نیست و لو کشته بشویم شکست نداریم. حضرت سید الشهدا هم کشته شد لکن شکست خورد؟ الآن بیرق او بلند است و یزیدی تو کار نیست. صحیفه امام؛ ج 11، ص 495

اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

اول مطلب این است که این جوانهای ما درست بشوند. این جوانهایی که در آتیه باید این مملکت را حفظ کنند، این مملکت را اداره بکنند، اینها باید درست تربیت بشوند و اصلاح بشوند. صحیفه امام؛ ج 10، ص 439

معلمی، شغل پیامبران

معلمی، شغل پیامبران

از اول این بود که «آدم» که آمد با تعلیم الهی آمد و معلم بشر بود. انبیا هم معلم بشر بودند. شغل معلمی که شغل عمومی است برای انبیا گرفته، تا اولیا تا فلاسفه و امام، تا علما و تا فرهنگیها، که ماها ان شاء الله باشیم از آنها. پس شغل، شغل بسیار بزرگی است شغل آدم سازی. دیگر شغلها به این درجه نمی رسند؛ برای اینکه آنها مربوط به جهات دیگر است. در عالم هیچ موجودی به پایۀ انسان نمی رسد؛ و هیچ شغلی به پایۀ انسان سازی نمی رسد. پس شغل بسیار بزرگ است، بسیار شریف است. صحیفه امام؛ ج 6، ص 438

انسان‏ سازی وظیفه دانشگاه‏

انسان‏ سازی وظیفه دانشگاه‏

دانشگاه باید مرکز درست کردن انسان باشد...

اهمیت تربیت انسان توسط دانشگاه‏

اهمیت تربیت انسان توسط دانشگاه‏

دانشگاه باید انسان ایجاد کند و انسان بیرون بدهد...

انحراف اساتید دانشگاه، عامل انحراف جامعه

انحراف اساتید دانشگاه، عامل انحراف جامعه

یک فرد دانشگاهی که انحراف پیدا بکند غیر از یک فرد بازاری است؛ غیر از یک فرد کشاورز است...

ایجاد انگیزه الهی در دانشگاه

ایجاد انگیزه الهی در دانشگاه

دانشگاه را باید شما رو به خدا ببرید، رو به معنویت ببرید...

ساختن جوانان

ساختن جوانان

باید ما خودمان این کشور خودمان را نگه داریم. همه ملت، همه افراد مسئول هستند، خصوصاً، دانشگاه مسئولیت دارد...

دانشگاه، زمینه ساز استقلال مملکت

دانشگاه، زمینه ساز استقلال مملکت

مهم در دانشجویی و در دانشیاری و در استادی و در شاگردی و در تربیت [و] در علم این است که یک تربیت صحیح همراه علم باشد.

خودباوری و استقلال

خودباوری و استقلال

بفهمند که ما هم یک چیزی در عالم هستیم؛ و ما خودمان می‏ خواهیم خودمان را اداره کنیم...

لزوم آرامش در دانشگاه ها

لزوم آرامش در دانشگاه ها

اگر آرامش در دانشگاه نباشد و در محیطهای تعلیمی نباشد، چه طور امکان دارد که متفکران افکار خودشان را به جوانان ما صادر کنند و مغزهای آنها را متفکر و متخصص بار بیاورند.

دانشگاه و دانشگاهیان

دانشگاه و دانشگاهیان

اگر دانشگاه واقعا دانشگاه باشد و دانشگاه اسلامی باشد؛ یعنی در کنار تحصیلات متحقّق در آنجا، تهذیب هم باشد، تعهد هم باشد، یک کشوری را اینها می‏ توانند به سعادت برسانند. صحیفه امام، ج‏13، ص: 412-413

شخصیت عظیم حضرت سیدالشهدا

شخصیت عظیم حضرت سیدالشهدا

سلام و صلوات خداوند بر روان پاک آن حضرت و خاندان و اصحابش که ما را از ظلمت جاهلیت به نور اسلام هدایت فرمود.

محرم را زنده نگه دارید

محرم را زنده نگه دارید

مجالس تبلیغ ما هم از محرم است، از این قتل سید الشهداست و شهادت اوست...

ماه محرم‏، شمشیر الهی‏

ماه محرم‏، شمشیر الهی‏

ماه محرّم، ماه شکست قدرتهای یزیدی و حیله‏ های شیطانی است...

قیام عاشورا، تعلیم سازندگی و کوبندگی

قیام عاشورا، تعلیم سازندگی و کوبندگی

محرّم‏ ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سروَر اولیای خداست...

کارایی مجالس عزا

کارایی مجالس عزا

برای خاطر همین مجالسی که مردم را به هم پیوند داده است، این مجالس عزایی که مردم را به هم جوش داده است، به مجرد اینکه یک مطلبی پیش می ‏آید، در یک شهر نه، در سرتاسر کشور، تمام قشرهای مردم و عزاداران حضرت سیدالشهدا مجتمع می ‏شوند و احتیاج به اینکه زیاد زحمت کشیده بشود و تبلیغات بشود ندارد...

گریه حماسی‏

گریه حماسی‏

مجلس عزا نه برای این است که گریه کنند برای سیدالشهدا و اجر ببرند- البته این هم هست و دیگران را اجر اخروی نصیب کند- بلکه مهم، آن جنبه سیاسی است...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3

پیش خوان

حماسه حسینی

حماسه حسینی

اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

معلمی، شغل پیامبران

معلمی، شغل پیامبران

دانشگاه و دانشگاهیان

انسان‏ سازی وظیفه دانشگاه‏

دانشگاه و دانشگاهیان

اهمیت تربیت انسان توسط دانشگاه‏

پیشنهاد سردبیر

حماسه حسینی

حماسه حسینی

اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

معلمی، شغل پیامبران

معلمی، شغل پیامبران

دانشگاه و دانشگاهیان

انسان‏ سازی وظیفه دانشگاه‏

دانشگاه و دانشگاهیان

اهمیت تربیت انسان توسط دانشگاه‏