تعداد 4 مورد یافت شد

برگی از صحیفه/ بازسازی آرامگاه شهید مدرس به دستور امام

امام خمینی در 28 شهریور 1363 ط حاج شیخ عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی از ایشان خواست آرامگاه مرحوم سید حسن مدرس را تعمیر و بازسازی کند. این بنا ... قبلی و در میان باغ وسیع و محصوری در کاشمر ساخته شد. بنای آرامگاه از یک گنبد مرکزی، چهار ایوان و گنبد فیروزه ای شکل ...

مروری برحوادث ایران در روزهای نخست حضور امام در فرانسه

با این که حکومت نظامى برقرار ب و زره پوشهایى که در نقاط حساس شهر استقرار داشتند، به سوى آرامگاه شهیدان در حرکت بودند. و این، در حالى بود که به طور ... تعداد جمعیت افزوده مى شد. هزاران دختر و پسر سیاه پوش، بر آرامگاه شهدا گل نثار مى کردند و قبرها را شستشو مى دادند. ...

تجلیل از اسرا و مفقودین جنگ تحمیلی

«شهادت» یکی از واژه‌هایی است ک جسم پاکت قائل شد. جسم تو حتی ملکوتی‌تر از آن بود که در یک آرامگاه جای بگیرد. آن شب عملیات که زیارت عاشورا را زمزمه ...

چند گفتار از امام در باره شهید مدرس

امام خمینی در بیست و هشتم شهری 1363 در پیامی به آقاى عباس واعظ طبسى بر تعمیر و بازسازى آرامگاه شهید مدرس تاکید فرمودند. بمناسبت سالروز شهادت شهید ...