تعداد 10 مورد یافت شد

صدای امام در اردوگاه کفر

یکی از روزهای ماه رمضان بود. همه روزه بودیم و با اذان مغرب ...

ماه رمضان در اسارت

دستور داده بودند که از اوائل ماه رمضان همه بر علیه امام شعار ...

به یاد بلال پیامبر

یادم مى‏آید اوایل اسارت، ما را در سوله‏هایى نگه مى‏داشتند و ...

عکس امام در آسایشگاه موصل

یادم هست در ماههاى اول اسارت، مراسمى در آسایشگاه داشتیم و من ...

بافته‏هایشان را پنبه مى‏کردیم

گاهى آخوندهایى از بغداد مى‏آمدند تا براى ما صحبت کنند و کارى ...

ارادت برادر ارتشى

در همان اوایل اسارت، یکى از برادران ارتشى را که همراه ما بود ...

عکس امام به همراه استوار عراقى

خاطره‏اى از اوایل اسارت به یاد دارم که شاید بعضى از بچه‏ها ...

نقاشى عکس امام بر روى دیوار

در اردوگاه ما دو آسایشگاه در یک راهرو واقع بود که درهاشان به ...

دهه فجر در اردوگاه دشمن

‏‏خاطراتی شیرین از زبان آزادگان سرافراز به مناسبت دهه ...

عزاداری در اردوگاه

‏‏ ‏‏‏هر لحظه از ‏‏دفاع مقدس ‏‏چه در جبهه ها و چه در ...