تعداد 6726 مورد یافت شد

آزادی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(س)

‏‏آزادی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(س)‏ ‏‏دکتر عماد ... در این مقاله با تمرکز بر عرصۀ سیاست، ابتدا مروری بر مفهوم آزادی،‏‎ ‎‏پرسشها و چالشهای عمده می شود و سپس به تفسیر و ... شود و در نهایت تلاش در جهت بازسازی تعبیر و قرائتی از‏‎ ‎‏آزادی سازگار با مبانی نظری ایشان صورت خواهد گرفت.‏ ‏‏یافته ... این مقاله با تمرکز بر عرصه سیاست، ابتدا مروری بر مفهوم آزادی، سؤالها و‏‎ ‎‏چالشهای عمده، رویکرد غالب و ملزومات و ... خواهیم نمود‏‎ ‎‏تا به دریافت و بازسازی تعبیر و قرائتی از آزادی سازگار با مبانی نظری ایشان نایل آییم.‏ ‏‏ ‏ ‏‏مفهوم ...

کرامت انسانی و حق شهروندی با تکیه بر اصول اسلام و دیدگاه امام خمینی(س)

*مقاله ای از حجت الاسلام امان را رعایت و ترویج کنند. این حقوق ناظر بر: حیات، امنیت، آزادی سیاسی، بیان، اندیشه و مذهب، نفی بردگی و شکنجه می باشد. ... آنان است، رعایت کند. حقوق بشر در مرحله اوّل، تأکید بر آزادی های منفی داشت. مقصود جنبه های اصلی در این مرحله، مشخص ... خارج شود و خود را موظف بداند که اقداماتی برای تحکیم حقوق وآزادی های فردی انجام دهد.[19] شهروندان در پناه دولتی عادل و ... است که تکلیف دولت ها صرفاً عدم مداخله در زندگی خصوصی و آزادی های مدنی نیست و البته که این بخش مهمی از مسئولیت دولت ... آرای مردم باشد و خواه نباشد، برای حراست و صیانت از شرف و آزادی انسان و اعطای حقوق شهروندی از واجبات است. در یک نگاه ...

رویکرد نظری و عملی امام خمینی در زمینه حقوق مدنی

رویکرد نظری و عملی امام خمینی تداوم خود می باشد، صاحب نظران برای احقاق این حقوق، سه شاخص آزادی، عدالت و امنیت را مشخص نموده اند. در این نوشتار پس از ... اند. واژگان کلیدی: جامعه مدنی، حقوق شهروندی، حقوق مدنی،آزادی، عدالت، امنیت، امام خمینی (س) مقدمه اصطلاح جامعه ... با کسب هویت شهروندی است که به عنوان بازیگران دارای حقوق و آزادیهای انسانی در صحنه سیاست و اجتماع حضور می یابند. مفهوم ... به یک حق باز می گردد و آن هم حقوق مدنی است که سه حق آزادی، عدالت و امنیت شاخه های اصلی آن را تشکیل می دهند و ... تا به بررسی این مفهوم در اندیشه ایشان بپردازیم. 1) حق آزادی پرسش از آزادی و ماهیت آن همواره در طول تاریخ موضوع ...

آزادی در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «آزادی در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر بیست و هفتم از آثار ... رسیده است. این کتاب مشتمل بر پنج فصل است: کلیات، جایگاه آزادی، حدود آزادی، آزادی در بین قشرهای مختلف، رابطه آزادی با ... این کتاب مشتمل بر پنج فصل است: کلیات، جایگاه آزادی، حدود آزادی، آزادی در بین قشرهای مختلف، رابطه آزادی با مفاهیم ... مشتمل بر پنج فصل است: کلیات، جایگاه آزادی، حدود آزادی، آزادی در بین قشرهای مختلف، رابطه آزادی با مفاهیم بنیادین ... جایگاه آزادی، حدود آزادی، آزادی در بین قشرهای مختلف، رابطه آزادی با مفاهیم بنیادین حکومت. در تنظیم قطعات منتخب هر یک ...

یکی از اساسی ترین خواسته ها و منویات حضرت امام (س) آزادی و رسیدن به آن بود

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ا که یکی از اساسی ترین خواسته ها و منویات حضرت امام(س) آزادی و رسیدن به آن بود و خیلی از مواهب را از انحصار خیلی ها ... بودند. وی افزود: اما در کنار آن از آنجایی که ما با شعار آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی انقلاب کردیم فکر نمی کنم که ... فکر می کنم که در مکتب امام خمینی(س)، هیچ معیاری به اندازه آزادی، آزادگی و اراده مردم محوریت نداشته باشد و این مهم را ...

رابطه نهضت علمی و ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام چه بود؟

می تواند مقصود پرسش کننده محتر به رهبری فقیه، تحقق پیدا می کند، از مهمترین ویژگی های آن آزادی و استقلال است. «اسلام دین آزادی و استقلال است.» (صحیفه ... از مهمترین ویژگی های آن آزادی و استقلال است. «اسلام دین آزادی و استقلال است.» (صحیفه امام، ج6، ص562)«آزادی یکی از ... «اسلام دین آزادی و استقلال است.» (صحیفه امام، ج6، ص562)«آزادی یکی از اموری است که اول حقی است که بشر دارد، حق ... دارد که باید آزاد باشد.» (امام خمینی، صحیفه امام، ج4، ص114)آزادی ابعاد مختلفی دارد، ولی مهمترین بعد آزادی، حق فهمیدن، ... امام، ج4، ص114)آزادی ابعاد مختلفی دارد، ولی مهمترین بعد آزادی، حق فهمیدن، اندیشیدن و فکر کردن و اظهار رای و عقیده و ...

* طی حکمی امام خمینی به آقای سیدمحمد جعفری ورامینی مأموریت دادند به خرم آباد سفر کرده و به مشکلات منطقه رسیدگی نماید. * در سالروز شهادت حضرت امام ...

* طی حکمی امام خمینی به آقای س روحانیت فرمودند: « ... روحانیت با ترقی مخالف نیست... آزادی سرجای خودش، اما بی‏بندوباری؟... روحانیت با این مخالف ... خودش، اما بی‏بندوباری؟... روحانیت با این مخالف است. نه با آزادی بیان؛ نه با آزادی قلم؛ نه با آزادی گفتار؛ نه با ... روحانیت با این مخالف است. نه با آزادی بیان؛ نه با آزادی قلم؛ نه با آزادی گفتار؛ نه با روشنگری‏ها...». * در ... با این مخالف است. نه با آزادی بیان؛ نه با آزادی قلم؛ نه با آزادی گفتار؛ نه با روشنگری‏ها...». * در سالروز شهادت امام ...

جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره)‏ ‏‏ ‏ ‏‏سیدجواد ... حضرت امام (ره)‏ ‏‏ ‏ ‏‏سیدجواد صالحی‏ ‏‏ ‏ ‏‏مفهوم آزادی بیش از هر مفهوم دیگری در تاریخ اندیشه سیاسی مورد توجه ... کل آن را فقدان قید و بند تعریف‏‎ ‎‏می کند و بین دو مفهوم آزادی اراده یا انتخاب و دیگری آزادی عمل یا آزادی اجتماعی‏‎ ... ‎‏می کند و بین دو مفهوم آزادی اراده یا انتخاب و دیگری آزادی عمل یا آزادی اجتماعی‏‎ ‎‏تمیز قائل می شود . به نظر ... و بین دو مفهوم آزادی اراده یا انتخاب و دیگری آزادی عمل یا آزادی اجتماعی‏‎ ‎‏تمیز قائل می شود . به نظر رافائل انسان در ...

مصاحبه امام با خبرنگار مشهور ایتالیایی

اوریانا فالاچی(۲۹ ژوئن ۱۹۲۹- ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۶) ...

حق آزادی و نظارت مردم از منظر امام خمینی(س)

حق آزادی و نظارت مردم از منظر امام خمینی(س) رضیه موسوی فر[1] ... اندیشۀ امام در مورد حق نظارت مردم جامعه و محدودۀ آن. 2ـ آزادی به عنوان اساسی ترین حق مردم در اندیشۀ امام. در مورد ... مورد موضوع اول ایشان ابتدا مطرح می کنند که محدودۀ آزادی همان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده و به ... نظر می پردازند که در این راه مکرراً به سخنان امام در مورد آزادی در ابعاد گوناگون رجوع کرده اند و سخنان زیادی را در ... در ابعاد گوناگون رجوع کرده اند و سخنان زیادی را در ضرورت آزادی از دیدگاه امام مطرح می کنند در آخر این مبحث ضمن نتیجه ...

صفحه 4 از 673 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >