تعداد 475 مورد یافت شد

دو روایت از یک «تسخیر»

در کنار تاثیراتی که این رویداد بر روابط دو کشور نهاد، برخی ...

امام خمینی به آقای ابراهیم یزدی اجازه صرف سهم امام (ع) دادند.

امام خمینی به آقای ابراهیم یزدی اجازه صرف سهم امام (ع) ...

امام خمینی به آقای ابراهیم یزدی در اخذ و صرف وجوهات اجازه دادند.

امام خمینی به آقای ابراهیم یزدی در اخذ و صرف وجوهات اجازه ...

امام خمینی به آقای ابراهیم یزدی اجازه مصرف از سهم مبارک امام (ع) دادند.

امام خمینی به آقای ابراهیم یزدی اجازه مصرف از سهم مبارک ...

نامه به آقاى ابراهیم یزدى درباره نحوه ارسال وجوه‏

امام خمینی در نامه ای به آقای ابراهیم یزدی نظر خود را درباره ...

صفحه 1 از 48 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >