تعداد 193 مورد یافت شد

روزهای آخر: یادداشت های هاشمی رفسنجانی از ایام رحلت امام (س)

احمدآقا و آیت اللّه خامنه ای که من‎ ‎نپذیرفتم قبل از اجلاس ما توافق کرده بودیم که شورای رهبری با عضویت آیات‎ ...

محاسنی غرقه به خون

این ر‏‏وزها، یادآور یاد و محراب نماز جمعه به شهادت رسید. ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏ ‏‎ ‎ ‎‏در اجلاس ائمه جمعه ‏‏که ‏‏همه علمای بزرگ حضور داشتند، ‏‏امام ...

مراسم تحلیف و سخنان رئیس جمهور

‏‏پایگاه اطلاع رسانی و خ مسئولین نهادهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا، اکو، اجلاس بین المجالس و شورای همکاری کشورهای اسلامی گفت: ملت ...

آنچه همگان می گویند(مصاحبه با پروفسور صلاح الدین داطاک)

‏‏آنچه همگان می‌گویند‏ برخودم و احساسم و تفکرم تأثیر داشته است. من واقعاً این اجلاس را از نظر کیفی و عقیده‌ای مفید می‌ دانم و بسیار دوست ...

پیام عاشورا: حرّیت، شهادت، ولایت

‏‏پیام عاشورا: حرّیت، شه و محکوم آثار محصولات (سرمایه یا ابزار) نیست، درخور بحث این اجلاس نیست. فقط به طور خلاصه اشاره می شود که اگر انسان اسیر ...

مروری بر یک میراث گرانبها «گزارشی از پنجمین گردهمایی تبیین اندیشه های دفاعی حضرت امام خمینی (ره)»

‏‏مروری بر یک میراث گران ترسیم کرده است باید به عنوان یکی از ارزشها و اهداف هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران باشد. ‏ ‏‏ (سلام – 8 / 9 ...

نظر اجمالی بر پایان نامۀ مسائل حقوق بشر و آزادیهای عمومی در آثار (فارسی) امام خمینی

‏‏نظر اجمالی بر پایان نا - اجتماعی سازمان ملل تهیه و تسلیم مجمع عمومی شد و در اجلاس مورخ 1948 که در پاریس تشکیل شد به تصویب رسید و مشتمل ...

مهار قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی

مهار قدرت سیاسی در اندیشۀ امام آنان تکلیف الهی ایجاد می کند»[29] مجلس خبرگان در نخستین اجلاسیۀ خود ، به استناد ذیل اصل یک صد و یازدهم ، تشکیل ... این کمیسیون در ضمن دیگر مصوبات مجلس خبرگان در پایان نخستین اجلاسیه به اطلاع حضرت امام رسید . واکنش امام به این مصوبه ، ... دیگر قابل جمع اند. بر اساس نقل نخست ، «وقتی گزارش اولین اجلاس به محضر امام داده شد و نسبت به این کمیسیون پس از توضیح ...

بیداری امت اسلامی عوامل و موانع

‏‏بیداری امت اسلامی عوام خمینی فقط رهبر‏‎ ‎‏شما نیست. در مقابل توده های مردم یک اجلاس عظیمی ترتیب دادند و من آنجا سخنرانی‏‎ ‎‏کردم. این ...

فهرست تفصیلی

‏‏فهرست تفصیلی‏ ‏‏ ‏ ‏ 36. شمارۀ ششم، (هفتم بهمن 1378، روز دوم اجلاس)‏ ‏‏ 37. شمارۀ هفتم، (هشتم بهمن 1378، روز ... 37. شمارۀ هفتم، (هشتم بهمن 1378، روز سوم اجلاس)‏ ‏‏ 38. شمارۀ هشتم، (اسفند 1378، ویژۀ گزارش ... 38. شمارۀ هشتم، (اسفند 1378، ویژۀ گزارش ها و تحلیل اجلاس)‏ ‏‏ز) خلاصه ها‏ ‏‏ 39. چکیدۀ مقالات کنگرۀ ...

صفحه 16 از 20 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20