تعداد 1704 مورد یافت شد

احزاب و گروه های سیاسی از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «احزاب و گروههای سیاسی از دیدگاه امام خمینی ( س)» دفتر سی و ... به چاپ رسیدهاست.این اثر در پنج فصل به نحوه برخورد ایشان با احزاب و گروههای مختلف پرداخته است: در فصل اول با عنوان "نحوه ... مختلف پرداخته است: در فصل اول با عنوان "نحوه و علل پیدایش احزاب و گروه های سیاسی در ایران"، مباحثی همچون ایجاد احزاب ... احزاب و گروه های سیاسی در ایران"، مباحثی همچون ایجاد احزاب فرمایشی توسط قدرتهای استعماری با اهدافی همچون ایجاد ... تفرقه و اختلاف پرداخته. در فصل دوم با عنوان "کلیاتی درباره احزاب و گروه های سیاسی"، معیار شناخت احزاب و گروه ها، محدوده ...

احزاب و گروه های سیاسی از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «احزاب و گروههای سیاسی از دیدگاه امام خمینی ( س)» دفتر سی و ... چاپ رسیده است. این اثر در پنج فصل به نحوه برخورد ایشان با احزاب و گروههای مختلف پرداخته است: در فصل اول با عنوان ... پرداخته است: در فصل اول با عنوان "نحوه و علل پیدایش احزاب و گروههای سیاسی در ایران"، مباحثی همچون ایجاد احزاب ... پیدایش احزاب و گروههای سیاسی در ایران"، مباحثی همچون ایجاد احزاب فرمایشی توسط قدرتهای استعماری با اهدافی همچون ایجاد ... تفرقه و اختلاف پرداخته. در فصل دوم با عنوان "کلیاتی درباره احزاب و گروه های سیاسی"، معیار شناخت احزاب و گروه ها، محدوده ...

احزاب سیاسی در اندیشه امام خمینی

احزاب سیاسی در اندیشه امام خمینی علی احمدی احزاب سیاسی ... سیاسی در اندیشه امام خمینی علی احمدی احزاب سیاسی مدرن و متعارف، طی دو قرن اخیر، هم زمان با آیین ... عرصه سیاسی شده اند. اروپا نخستین جایگاه گسترش و توسعۀ چنین احزابی به شمار می رود و امریکا و دیگر کشورها از اروپا الگو ... الگو برداری کرده اند، با این تفاوت که امریکا، فنِ اروپاییِ احزاب سیاسی را به طور عمیقی دگرگون کرد.[1] احزاب سیاسی به ... فنِ اروپاییِ احزاب سیاسی را به طور عمیقی دگرگون کرد.[1] احزاب سیاسی به گروه های سازمان یافته ای اطلاق می شوند که ...

آقایان خامنه‏ای و رفسنجانی و شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و مسئولان دفاتر حزب در سراسر کشور به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی برای حاضران در ...

آقایان خامنه‏ای و رفسنجانی و امام خمینی رسیدند. امام خمینی برای حاضران در مورد تفاوت احزاب شیطانی و احزاب الهی سخنرانی ... امام خمینی برای حاضران در مورد تفاوت احزاب شیطانی و احزاب الهی سخنرانی ...

از دید بنیانگذار جمهوری اسلامی، احزاب تا چه میزان در فعالیت خود مجاز و آزاد بودند؟

دیدگاه امام نسبت به موضوعاتی نظیر احزاب بسیار متفاوت خواهد بود با موضوع فعالیت مجاز و غیر مجاز ... موضوعه جزو وظایف نهادهایی قانونگذاری است که حوزه فعالیت احزاب و جواز و حدود فعالیت های آنها را تعیین می نماید و نه ... دانستند که اصلح را خود تشخیص دهند. بنابراین حدود آزادی¬های احزاب را قانون تعیین می کرده و نه نظر امام خمینی(س) اما به ... به طور طبیعی نظرات بنیانگذار در برخی امور از جمله نگاه به احزاب تاثیرگذار بوده است و چون احزاب در ایران نه در زمان ... برخی امور از جمله نگاه به احزاب تاثیرگذار بوده است و چون احزاب در ایران نه در زمان مشروطه و نه در دوران ملی شدن نفت و ...

تأملی در «گسترش احزاب سیاسی» مروری بر دیدگاههای حضرت امام خمینی

تأملی در «گسترش احزاب سیاسی» مروری بر دیدگاههای حضرت امام خمینی سیدجواد ... سیاسی» مروری بر دیدگاههای حضرت امام خمینی سیدجواد ورعی احزاب، امروزه یکی از ابزارهای مشارکت سیاسی مردم و مهار قدرت ... سیاسی آنان بر انتخابات، پارلمان و امثال آن مبتنی است، وجود احزاب را ضروری شمرده، فقدان آن را خلأیی در صحنۀ سیاسی قلمداد ... یا لااقل برای مردم شناخته شده نیستند، فراهم است. از این رو احزاب را برای نهادینه و شفاف شدن فعالیت های سیاسی لازم می ... نهادینه و شفاف شدن فعالیت های سیاسی لازم می شمرند. برای احزاب سیاسی آثار و فوایدی را برشمرده اند، سازمان دهی نیروهای ...

آزادی احزاب در ایران

جمهوری اسلامی، آن طور که شما د مذهبی دیگر و غیر مسلمان، محترم شمرده خواهد شد؟ - همه احزاب در ایران آزاد خواهند بود مگر آنکه مخالف با مصالح ملت ...

احزاب سیاسی در اندیشه امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏احزاب سیاسی در اندیشه امام خمینی‏ ‏‏علی احمدی‏ ‏‏احزاب ... ‏ ‏‏احزاب سیاسی در اندیشه امام خمینی‏ ‏‏علی احمدی‏ ‏‏احزاب سیاسی مدرن و متعارف، طی دو قرن اخیر، هم زمان با آیین ... عرصه سیاسی شده اند. اروپا نخستین جایگاه گسترش و توسعۀ چنین احزابی به شمار می رود و امریکا و دیگر کشورها از اروپا الگو ... الگو برداری کرده اند، با این تفاوت که امریکا، فنِ اروپاییِ احزاب سیاسی را به طور عمیقی دگرگون کرد.‏‎[1]‎ ‏‏احزاب سیاسی ... اروپاییِ احزاب سیاسی را به طور عمیقی دگرگون کرد.‏‎[1]‎ ‏‏احزاب سیاسی به گروه های سازمان یافته ای اطلاق می شوند که ...

خانواده‏های شهدای آمل ، پرسنل هوانیروز و وزارت دفاع، کارکنان وزارت امور خارجه و سفرا و کارداران جدید جمهوری اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام ...

خانواده‏های شهدای آمل ، پرسنل یا عراق در خاک ماست؟». امام ورود اعضای نیروهای مسلح را در احزاب حتی احزاب اسلامی جایز ندانستند و نیز ارتش و سایر ... خاک ماست؟». امام ورود اعضای نیروهای مسلح را در احزاب حتی احزاب اسلامی جایز ندانستند و نیز ارتش و سایر نیروهای مسلح را ...

ممنوعیت ورود قوای مصلح در احزاب سیاسی

وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان طور‏‎ ‎‏که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها‏‎ ‎‏و جبهه ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای ... لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود‏‎ ‎‏در احزاب منع نمایند. وصیتنامه سیاسی _ الهی، ...

صفحه 1 از 171 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >