تعداد 10 مورد یافت شد

رعایت اخلاق در تبلیغ انتخاباتی

از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق ...

تبلیغات انتخاباتی

از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق ...

تأثیرناپذیری از تبلیغات سوء

امیدوارم از حیث اخلاقی هم قهرمان باشید که بحمداللَّه اخلاق ...

سربلندی پهلوانان در اخلاق و آداب انسانی

امیدوارم که پهلوانهای عزیز ما همه جا سربلند باشند، و همه جا ...

رعایت اخلاق در انتخابات

این جانب که عمر نالایق خود را برای خدمت به اسلام و ملت شریف ...

نصیحت پدرانه

نصیحتی است از پدری پیر ... که سعی کنید تبلیغات انتخاباتی شما ...

اهمیت انتخابات و نقش مردم

عزیزان من! که امید نهضت اسلامی به شماست، در روز تعیین سرنوشت ...

اتکا و توجه به قدرت لایزال حق تعالی در تقویت روح

ان شاءالله که خداوند همه را توفیق بدهد؛ و قدرت شما را- هم ...

عقل سالم در بدن سالم

عقل سالم در بدن سالم است. ورزش همان طور که بدن را تربیت می ...

تقویت روح و جسم به منظور هدایت و خدمت

من وقتی که شما جوانها را می بینم، ماشاءالله جوانهای برومند و ...