تعداد 4626 مورد یافت شد

هویّت شناسی مکتب اخلاقی امام خمینی رحمه الله در رویکرد تاریخی

هویّت شناسی مکتب اخلاقی امام خمینی رحمه الله در رویکرد تاریخی حجة الاسلام و ... الاسلام و المسلمین عباس ایزد پناه مقدمه در قلمرو اخلاق و علوم اخلاقی چهار مقولۀ مهم مطرح است که هر گونه بررسی ... و المسلمین عباس ایزد پناه مقدمه در قلمرو اخلاق و علوم اخلاقی چهار مقولۀ مهم مطرح است که هر گونه بررسی و تأمل ... و تأمل پیرامون آن، به یکی از آن مقوله ها باز می گردد: اخلاق، علم اخلاق، فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ فلسفۀ اخلاق. «اخلاق» ... پیرامون آن، به یکی از آن مقوله ها باز می گردد: اخلاق، علم اخلاق، فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ فلسفۀ اخلاق. «اخلاق» به معنی ...

مقایسه مکتب اخلاق اجتماعی با دیدگاه امام خمینی(ره)

مقایسه مکتب اخلاق اجتماعی با دیدگاه امام خمینی(ره) □ دکتر همایون ... اجتماعی با دیدگاه امام خمینی(ره) □ دکتر همایون همتی باب اخلاق لحظه ای قصه کنان قصه تبریز کنید لحظه ای قصه آن غمزه ... او را فراهم آوریم. همه دینداران و کتابخوانان بی شک بادانش اخلاق آشنایی دارند و می دانند که این دانش به بحث از انواع ... می پردازد و خصال رفتاری نفس، موضوع اصلی کاوشهای اوست. دانش اخلاق، به تبیین و تعیین ارزشها و ضد ارزشها و بایدها و ... به تبیین و تعیین ارزشها و ضد ارزشها و بایدها و نبایدهای اخلاقی و ارزشگذاری بر رفتارها و افعال و اعمال آدمی می پردازد ...

مصاحبه با آیة الله محمد یزدی

مصاحبه با آیة الله محمد یزدی عالی که در این گفت و گو شرکت فرمودید، ما چیزی تحت عنوان اخلاق و عدالت در یک طرف داریم که عدالت به نحو ویژه ای به ... در یک طرف داریم که عدالت به نحو ویژه ای به بعضی از مباحث اخلاقی بر می گردد و در طرف دیگر هم، عنوان مصلحت و سیاست است ... تعارض پیدا می کنند. حال شما در رابطه با تعارض هایی که بین اخلاق و مصلحت یا اخلاق و سیاست مطرح می شود، چه نظری دارید؟ ... حال شما در رابطه با تعارض هایی که بین اخلاق و مصلحت یا اخلاق و سیاست مطرح می شود، چه نظری دارید؟ به ویژه این که ... حضرت امام رحمه الله به سیاست ورزی و حکومت داری خود نیز رنگ اخلاقی داده اند. البته گاهی در تعارض هایی که بین اخلاق و ...

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلم را پذیرفتید، متشکریم. در این جلسه قصد داریم که ارتباط حوزۀ اخلاق و حکومت را روشن تر کنیم و چنانچه حضرت امام رحمه الله ... دهیم. لطفاً به اختصار در کلیات مسأله، به ویژه در ارتباط با اخلاق و حکومت و نسبت بین این دو و دیدگاه حضرت امام رحمه الله ... می توانیم درمورد سیرۀ سیاسی حضرت امام رحمه الله و مسأله اخلاق و عدالت روشن تر بحث کنیم. در این بحث، چهار مؤلفه حائز ... در سؤالات کتبی خود از هر چهار مؤلفه نام بردید؛ اول، مسأله اخلاق؛ دوم، مسأله مصلحت؛ سوم، مسأله سیاست و چهارم، مسأله ... به نحوی به سیاست بر می گردد، و عرفان نیز به نوعی به مسأله اخلاق بر می گردد. در این میان، خیلی از اصول و مؤلفه های دیگر ...

هویت شناسى مکتب اخلاقى امام خمینى (س) در رویکرد تاریخى

* حجة الاسلام و المسلمین عباس ایزد پناه هویّت شناسى اخلاق در تمدن اسلامى بررسى تفصیلى هویّت اخلاق در گسترۀ تمدن ... شناسى اخلاق در تمدن اسلامى بررسى تفصیلى هویّت اخلاق در گسترۀ تمدن اسلامى رسالۀ مفصل و مستقلى مى طلبد؛ ولى ... مفصل و مستقلى مى طلبد؛ ولى به طور فشرده مى توان گفت که اخلاق در تاریخ تمدن اسلامى در چهار مرحلۀ کلان قابل تحقیق و ... تمدن اسلامى در چهار مرحلۀ کلان قابل تحقیق و پژوهش است: اخلاق در عصر نزول قرآن و حیات معصومان علیهم السلام که داراى ... معصومان علیهم السلام که داراى هویّت نبوى و مرتضوى است، اخلاق در دورۀ شکوفایى دانش مسلمین تا عهد صفویه، اخلاق در ...

امام اخلاق

امامِ اخلاق‏ دکتر حمید انصاری دشوارى و پیچیدگى مفهوم اخلاق، ... اخلاق‏ دکتر حمید انصاری دشوارى و پیچیدگى مفهوم اخلاق، و بخصوص اخلاق اجتماعى از یکسو و جامعیت شخصیت حضرت ... حمید انصاری دشوارى و پیچیدگى مفهوم اخلاق، و بخصوص اخلاق اجتماعى از یکسو و جامعیت شخصیت حضرت امام و قله‏هاى ... رفیعى که آن بزرگ در وادى معنویت و سیر و سلوک عرفانى و اخلاقى طى کرده است و رازها و رمزها و زوایاى ناشناخته و ... و اساساً حق آنست که در این باب، ارباب فضایل، و علم و اخلاق و بزرگانى که سالها از آبشخور مکتب تربیتى و اخلاقى امام ...

مصاحبه با آیة الله احمد صابری همدانی

مصاحبه با آیة الله احمد صابری بیش از پیش جدّ و جهد کنیم. به نظر می رسد که اگر نسبت بین اخلاق و سیاست روشن شود، بهتر می توانیم بحث را ادامه بدهیم. ... بین بردند. پس، ریاست امری فوق العاده خطیر است. در عین حال، اخلاق اسلامی، ابزاری است که می تواند جلوی خطرات ناشی از ... خطرات ناشی از ریاست را بگیرد. اگر ما ریاست و سیاستی منهای اخلاق انسانی و اسلامی تصور کنیم، مسلماً سر از دیکتاتوری و ... کنیم، مسلماً سر از دیکتاتوری و استبداد در می آورد. نسبت اخلاق با سیاست مانند نسبت روح با جسم است. سیاست بدون اخلاق ... نسبت اخلاق با سیاست مانند نسبت روح با جسم است. سیاست بدون اخلاق انسانی و اسلامی و همچنین اخلاقی که بدون سیاست باشد، ...

درآمدی بر اخلاق اجتماعی در سیرۀ نظری و عملی حضرت امام(س)

درآمدی بر اخلاق اجتماعی در سیرۀ نظری و عملی حضرت امام(س) □ فرامرز احد ... بودن فضایل و رذایل در دیدگاه حضرت امام خمینی، می توان اخلاق فردی و اجتماعی را دو طرف یک حقیقت ذومراتب دانست که ... ها» و تقدم خودسازی بر اصلاح اجتماعی مهمترین اصل در نظام اخلاق اجتماعی در سیرۀ نظری و عملی امام خمینی است. 1 ـ ... اخلاق اجتماعی در سیرۀ نظری و عملی امام خمینی است. 1 ـ اخلاق اجتماعی و اهمیت آن نزد امام خمینی بحث از اهمیت اخلاق ... ـ اخلاق اجتماعی و اهمیت آن نزد امام خمینی بحث از اهمیت اخلاق اجتماعی در سیرۀ نظری و عملی حضرت امام خمینی مسبوق به ...

اخلاق سیاسی حضرت امام خمینی(ره)

اخلاق سیاسی حضرت امام خمینی(ره) □ سخنرانی حجت الاسلام مجید ... که در این جمع مبارک و مقدس در مورد موضوع سخنرانی؛ یعنی اخلاق سیاسی امام، مقاله ای را ارائه می کردم. اما مسافرت حج و ... چند روز قبل سرکار خانم مصطفوی دستور فرمودند که بنده دربارۀ اخلاق سیاسی حضرت امام سخنرانی کنم. طبعاً در این سه ـ چهار ... همه عرصه ها و میدانها چراغ راه بسیار روشن و شفافی است، اما اخلاق سیاسی به این جهت که در طول تاریخ اسلام از آنجایی که ... بشری محروم شد از حکومت آن بزرگواران؛ بنابراین در میدان اخلاق سیاسی، شاید نیاز به شناخت امام، که بعد از قرنها با ...

تعامل اخلاق و سیاست

شرح جنود عقل و جهل یکی از تالیفات اخلاقی امام خمینی (س) است که ایشان به آثار اجتماعی برخی صفات ... امام خمینی (س) است که ایشان به آثار اجتماعی برخی صفات اخلاقی همانند عدل، تعدیل قوه غضبیه، ثبات و پایداری نفس، سعه ... انسان کامل متخلق به تمامی صفات نیکو و بری از تمامی مهلکات اخلاقی است. اهمیت این مطلب در بحث ولایت فقیه امام نیز خود را ... ص 464) آنچه ذکر آن اهمیت دارد این است که امام‏ (س) بیش از اخلاق نظری و پرداختن به جزییات قوای آدمی، به اخلاق عملی و ... (س) بیش از اخلاق نظری و پرداختن به جزییات قوای آدمی، به اخلاق عملی و تأثیر اخلاق بر زندگی افراد تأکید می‏ کند و ...

صفحه 2 از 463 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >