تعداد 88 مورد یافت شد

مسلمان کشی از سوریه تا غزه

به گزارش پرتال امام خمینی به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، اردوکشی ارتجاع عرب به همراه آمریکا، انگلیس، فرانسه و ترکیه به کشور ... خونین غزه، این روزها بیش از هر چیز نشان دهنده همدستی ارتجاع عرب با آمریکا و صهیونیسم بین الملل است. صهیونیست‌ها ... صهیونیستی نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا کرد، پشت کنند و به دامن ارتجاع عرب پناه ببرند؟ می‌توان به آینده این جنبش فلسطینی ... رشد کند و اهداف سلطه جویانه خود را تأمین نماید. سران ارتجاع عرب هر سال میلیاردها دلار سلاح می‌خرند و با این ... با تجاوزات رژیم صهیونیستی بکار گرفته نشده‌اند و امروز سران ارتجاع عرب به جای ایستادن در کنار مردم غزه و جنگیدن با ارتش ...

نطق حماسی امام پس از آزادی از زندان

در روزهای اندوهباری که امام خم صرف هزینه های گزاف، در صدد بدنام کردن روحانیت و زدن برچسب «ارتجاع» بدان برآمدند. روزنامۀ اطلاعات با چاپ مقاله ای در 18 ... در یکی از هرزه سرایی هاش گفته بود «ما کهنه پرستی و افکار ارتجاعی را می کوبیم » (بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ج ... شدید حضار]، با افسردگیها. اینها علامت تمدن آقایان است و ارتجاع ما. افسوس که دست ما از عالم کوتاه است؛ افسوس که صدای ... می کنند، ما را مرتجع معرفی می کنند، علمای اسلام را به ارتجاع سیاه تعبیر می کنند. جراید خارج از ایران، آنهایی که با ... کرده اند؛ خواسته های روحانیت عمل به قوانین اسلام است؛ این ارتجاع است؟ رسول اکرم مرتجع بود؟ قوانین آسمانی، قوانین الهی، ...

امام خمینی خطاب به رژیم طاغوت:اسلام و مراجع عالیقدر اسلام در اعلا مرتبۀ تمدن هستند

در روزهای اندوهباری که امام خم صرف هزینه های گزاف، در صدد بدنام کردن روحانیت و زدن برچسب «ارتجاع» بدان برآمدند. روزنامۀ اطلاعات با چاپ مقاله ای در ... در یکی از هرزه سرایی هاش گفته بود «ما کهنه پرستی و افکار ارتجاعی را می کوبیم»، بدین گونه مورد حملۀ مستقیم خود قرار ... شدید حضار]، با افسردگیها. اینها علامت تمدن آقایان است و ارتجاع ما. افسوس که دست ما از عالم کوتاه است؛ افسوس که صدای ... می کنند، ما را مرتجع معرفی می کنند، علمای اسلام را به ارتجاع سیاه تعبیر می کنند. جراید خارج از ایران، آنهایی که با ... کرده اند؛ خواسته های روحانیت عمل به قوانین اسلام است؛ این ارتجاع است؟ رسول اکرم مرتجع بود؟ قوانین آسمانی، قوانین الهی، ...

تحلیل جامع حضرت امام از قیام 15 خرداد پس از آزادی از زندان

در روزهاى اندوهبارى که امام خم صرف هزینه هاى گزاف، در صدد بدنام کردن روحانیت و زدن برچسب «ارتجاع» بدان برآمدند. روزنامۀ اطلاعات با چاپ مقاله اى در ... در یکى از هرزه سراییهاش گفته بود «ما کهنه پرستى و افکار ارتجاعى را مى کوبیم»، بدین گونه مورد حملۀ مستقیم خود قرار ... شدید حضار]، با افسردگیها. اینها علامت تمدن آقایان است و ارتجاع ما. افسوس که دست ما از عالم کوتاه است؛ افسوس که صداى ... مى کنند، ما را مرتجع معرفى مى کنند، علماى اسلام را به ارتجاع سیاه تعبیر مى کنند. جراید خارج از ایران، آنهایى که با ... کرده اند؛ خواسته هاى روحانیت عمل به قوانین اسلام است؛ این ارتجاع است؟ رسول اکرم مرتجع بود؟ قوانین آسمانى، قوانین الهى، ...

نطق کوبنده امام در فروردین ماه 43 / ما با این مظاهر استعمارى مخالفیم

امام خمینی در تاریخ 26 فروردین که رژیم علیه مبارزات ایران در خارج مى کند و «برچسب» ارتجاع که مى کوشد به نهضت اسلامى ایران و رهبرى بزند، اظهار ... مى کنند، ما را مرتجع معرفى مى کنند، علماى اسلام را به ارتجاع سیاه تعبیر مى کنند، جراید خارج از ایران، آنهایى که با ... تحویل دادن، همۀ مخازن یک مملکت را تحویل دیگران دادن، این ارتجاع است، روى این ارتجاع سیاه!... شما که عمال استبداد ... یک مملکت را تحویل دیگران دادن، این ارتجاع است، روى این ارتجاع سیاه!... شما که عمال استبداد هستید و دارید با زور و ... روزها طى سخنرانى اى گفته بود که: «ما کهنه پرستى و افکار ارتجاعى را مى کوبیم و...» مورد حمله قرار داد و با فراز زندۀ ...

ماجرای دفاع و قطعنامه

شاید بارز‌ترین نگاه ممکن به ما بیش از هر چیز نشان‌دهنده همدستی نیروهای کفر و استکبار و ارتجاع علیه انقلاب اسلامی و عظمت دفاع مقدس است که بر دوش ملت ... خیلی از دولت‌ها هستند که می‌توانند بی‌تفاوت باشند که ارتجاع یا عراق آن کشورها را جذب کرده‌اند... امکانات موجود ... توطئه خطرناک بین‌المللی است... امروز تمام دنیای استکبار و ارتجاع می‌کوشند تا بر چهره دشمن متجاوز ما که جنایاتش در ...

توصیه مهم امام بعد از آزادی خرمشهر

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ، داشت و نقطه عطف بود زیرا دنیا به ویژه مثلث شرق، غرب و ارتجاع منطقه، به قدرت و شجاعت مثال زدنی رزمندگان ایران، اعم ... مقدس، به حمایت های بلوک شرق و غرب و پشتیبانی های راهبردی ارتجاع از صدام برای مسلح کردن منطقه خرمشهر به موانع آهنین ...

روزنگار/ نطق تاریخی امام در فروردین ماه 1343

امام در تاریخ دوم ذیحجۀ 1383 ( که رژیم علیه مبارزات ایران در خارج مى‏کند و «برچسب» ارتجاع که مى‏کوشد به نهضت اسلامى ایران و رهبرى بزند، اظهار ... مى‏کنند، ما را مرتجع معرفى مى‏کنند، علماى اسلام را به ارتجاع سیاه تعبیر مى‏کنند، جراید خارج از ایران، آنهایى که با ... تحویل دادن، همۀ مخازن یک مملکت را تحویل دیگران دادن، این ارتجاع است، روى این ارتجاع سیاه!... شما که عمال استبداد ... یک مملکت را تحویل دیگران دادن، این ارتجاع است، روى این ارتجاع سیاه!... شما که عمال استبداد هستید و دارید با زور و ... روزها طى سخنرانى‏اى گفته بود که: «ما کهنه‏پرستى و افکار ارتجاعى را مى‏کوبیم و...» مورد حمله قرار داد و با فراز زندۀ ...

انقلاب به روایت دیگران (۱۳ بهمن ۱۳۵۷)

بخش فارسی رادیو مسکو: دهها هز مردم توانسته اند [ با برگشت آیت الله خمینی] نقشه های ارتجاع را که توسط امپریالیسم امریکا طرح ریزی شده بود تا از ...

توهینی که دامن شاه و ساواک را گرفت

آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی که بنا به گفته دوستان و اعتراف ...

صفحه 1 از 9 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9