تعداد 364 مورد یافت شد

دولت موقت چگونه و در چه شرایطی کنترل امور را به دست گرفت؟

در روز شانزدهم بهمن ماه ۵۷ که عمومی قاطعتر است، اظهار کرد و خود را سرکوب کردن کاخهای ارتجاع همچنان مصمم نشان داد. عموم ملت از درجه داران و افسران ...

قیام مردم آذربایجان

بیش از چهار روز از سال 1357 شم به مردم بدهیم. از این آزادی ممکن است کرمهای پژمردۀ کهنۀ ارتجاع یا جوجه های پر در نیاوردۀ سرخ سوء استفاده کنند و خود ...

«توهین و تهمت» ابزاری شیطانی، علیه مخالفان سیاسی!

محمد رجائی نژاد: اشاره؛ در رو نسبت می دهد. از جمله: ـ «روح اللّه‏ خمینی عامل مناسب برای ارتجاع سرخ و سیاه» ـ «عامل واقعه ننگین روز پانزده خرداد» ـ ...

شهادت حاج آقا مصطفی

انا للّه‏ و انا الیه راجعون « شهامت این فرزند برومند پس از چند ماه زندان، [ناخوانا ]دامن ارتجاع و چنگال گرگان جیره‏ خوار مرتبط با خود گرفتار کند و در ...

روزی که فکر می کردیم امام رحلت کرده است

در دوران دفاع مقدس جامعه ما یک پیروزمند الی بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، استکبار جهانی و ارتجاع منطقه که تمام نقشه های خود را در پشتیبانی از صدام بر ...

نامه حضرت امام به فرزندشان درباره عدم دخالت در مسائل مرجعیت پس از رحلت آیت الله حکیم

در اردیبهشت 1349 حاج سید محسن بیاورد، نه تنها تاج و تخت ایران بلکه رژیم هاى دست نشانده و ارتجاعى منطقه را به ورطه نابودى مى کشاند و مهمتر آنکه منافع ... منطقه، ابرقدرت هاى جهانخوار، بویژه استعمار امریکا و عوامل ارتجاع نیز از نفوذ روزافزون امام در منطقه نگران بودند و چاره ...

عصبانیت و تناقض ‌گویی شاه در مصاحبه با خبرنگاران آلمانی

به همت کادرهای سیا را عصبانی کردند. در ‎ ‎همین مصاحبه بود که شاه مجدداً اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه را مطرح کرد و از ‎ ‎آزادی هایی که هدیه ...

سالروز معرفی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

در 22 دى ماه 1357 حضرت امام طى عمومى قاطعتر است، اظهار کرد و خود را سرکوب کردن کاخ هاى ارتجاع همچنان مصمم نشان داد. عموم ملت از درجه ‏داران و ...

واقعه 15 خرداد1342

خبر دستگیری امام به سرعت در شه خرداد، قیام مردم را بلوا و اقدامی وحشیانه، و نتیجه اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه نامید و سعی کرد تا آن را به خارج از مرزها ... پرداختند. حزب کمونیست شوروی، قیام 15 خرداد را حرکتی کور و ارتجاعی بر ضد اصلاحات مترقّیانه شاه می دانست. ادعای کذب دیگر ...

آقا! من به شما نصیحت می کنم؛ ای آقای شاه! ای جناب شاه!

ماه محرم 1342 که مصادف با خردا خرداد، قیام مردم را بلوا و اقدامی وحشیانه، و نتیجه اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه نامید و سعی کرد تا آن را به خارج از مرزها ... پرداختند. حزب کمونیست شوروی، قیام 15 خرداد را حرکتی کور و ارتجاعی بر ضد اصلاحات مترقیانه شاه! می دانست. ادعای کذب دیگر ...

صفحه 10 از 37 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >