تعداد 364 مورد یافت شد

بشارت امام به پیروزی چند ماه قبل از وقوع انقلاب اسلامی

بیش از چهار روز از سال 1357 شم به مردم بدهیم. از این آزادى ممکن است کرمهاى پژمردۀ کهنۀ ارتجاع یا جوجه‏هاى پر در نیاوردۀ سرخ سوء استفاده کنند و خود ...

حکم امام و بن بست فرهنگ غرب

حکم امام و بن بست فرهنگ غرب □ یا علمای آگاه و ناآگاه در داخل مشاهده نخواهد شد. 2ـ سکوت ارتجاع این بار هم سران کشورهای مرتجع و سازشکار عرب در برابر ... مقدسات مسلمانان، تحقیر شدند. سکوت ناشی از توافق و همراهی ارتجاع عرب و بویژه وهابیت حاکم بر عربستان آنهم در زمانی که ...

کرامت انسان در سیره مبارزاتی امام خمینی (ره)

مقدمه بی تردید، امام خمینی (ر زیر نظر داشته باشد و نیز، روستاییان را با فرهنگ استعماری و ارتجاعی آشنا سازد و شست و شوی مغزی بدهد.3 ـ با به راه اندازی ... سفید، بدین مضمون می گویند:ما مرتجع هستیم؟ احکام اسلام، ارتجاع است؟ آن هم «ارتجاع سیاه» است؟ تو انقلاب سیاه، انقلاب ... می گویند:ما مرتجع هستیم؟ احکام اسلام، ارتجاع است؟ آن هم «ارتجاع سیاه» است؟ تو انقلاب سیاه، انقلاب سفید درست کردی؟! ... دید همانند سدّی، از پیشرفت نقشه ‌ها، توطئه ‌ها و دسیسه های ارتجاعی و استعماری او، جلوگیری می کنند. او به خوبی می‌ دانست ... او به خوبی می‌ دانست که مبانی و اصول قرآن کریم، با رفرم ارتجاعی و وارداتی از امریکا، تضاد کلی دارد و روحانیان وارسته ...

جانشین فرماندهی کلّ قوا

جانشین فرماندهی کل امریکای جهانخوار علیه اسلام و ایران و هماهنگی غرب و شرق و ارتجاع منطقه در مبارزه با انقلاب اسلامی و جلوگیری از پیروزی ...

اطلاعیه علما در زندان علیه کمونیستها

فردای آن روز عباس علنی کنیم و موضع بگیریم. پس گفتند: اینها «خرده بورژوا»، «ارتجاع راست»، «ستون سیا» هستند و اصلا اینها مبارز نیستند.در ... کمونیستها جدا شویم. مجاهدین هم به رهبری رجوی این کارها را ارتجاعی و در خدمت سرمایه داری می دانستند و با آن به مخالفت ...

‏‏دفاع از انجمن اسلامى

‏‏دفاع از انجمن اسلامى ‏ چنانچه یک کسى گفت که انجمنهاى اسلامى به درد نمى خورد و ارتجاعى است، این همان ارتجاعى است که به همه ما مى گویند و به ... که انجمنهاى اسلامى به درد نمى خورد و ارتجاعى است، این همان ارتجاعى است که به همه ما مى گویند و به همه شما مى گویند. این ... است که به همه ما مى گویند و به همه شما مى گویند. این همان ارتجاعى است که با این کلمه مى خواهند شما‏ ‏‎[[page 481]]‎ ... بیایند مترقیها یا از شوروى باید بیایند این مترقیها. این ارتجاع در مقابل مترقى، یعنى اسلام و ایران در مقابل امریکا و ... انجمنهاى اسلامى- مثلًا- چندان فایده ندارد یا ضرر دارد یا ارتجاع است، این همان نقشه اى است که آنها مى کشند.‏‏ ...

بازخوانی سخرانی تاریخی امام در عصر عاشورای 42

تیرهاى شاه علیه امام خمینى (س) صلاح مملکت را مى خواهند. ما مرتجع هستیم؟ احکام اسلام، ارتجاع است؟ آن هم «ارتجاع سیاه» است؟ تو انقلاب سیاه، انقلاب ... مى خواهند. ما مرتجع هستیم؟ احکام اسلام، ارتجاع است؟ آن هم «ارتجاع سیاه» است؟ تو انقلاب سیاه، انقلاب سفید درست کردى؟! ...

انقلاب 19 دی قم

هنوز زمان چندانی ا یعنی در هفدهم دی‌ماه همان سال، مقاله‌ای تحت عنوان: ‎ ‎«ارتجاع سرخ و سیاه ایران» با نام مستعار احمد رشیدی مطلق، در ... خمینی، ایشان و ‎ ‎مخالفان انقلاب سفید شاه را عوامل ارتجاع دانسته بود. گفتنی است که حکومت در آن ‎ ‎مقاله، امام ...

سخنرانی در جمع دانشجویان بابل (مقابله با مستکبرین ـ تجلیل از روحانیت)

سخنرانی زمان انجام می گرفت، در بعضی از مطبوعات نوشتند‎ ‎جلوگیری از این «ارتجاع» است! که تمدن عبارت از این است که زن و دختر و پسر با ... دختر و پسر با هم‎ ‎در دریا به هم وَر بروند، اگر این نباشد ارتجاع است! تمدن این است که هر جوانی که در‎ ‎سینما چند روز ... همه جانبه است، اینها را از این راه باز می دارد، می گویند ارتجاع است، و‎ ‎شما را از ارتجاع می ترسانند، و به اصطلاح ... از این راه باز می دارد، می گویند ارتجاع است، و‎ ‎شما را از ارتجاع می ترسانند، و به اصطلاح چماق تکفیر دارند. همین ... از ارتجاع می ترسانند، و به اصطلاح چماق تکفیر دارند. همین «ارتجاع» اصلاً‎ ‎تکفیر مؤمنین است. اینها به هر قدرتی که ...

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان (توطئه های امریکا)

سخنرانی زمان خوب این قانون اساسی که‎ ‎شما می گویید که قانونی است ارتجاعی، کدام یکی از این موادش ارتجاعی است؟ اولی‎ ‎که دست ... ‎شما می گویید که قانونی است ارتجاعی، کدام یکی از این موادش ارتجاعی است؟ اولی‎ ‎که دست رویش می گذارند، دست می گذارند، ... طرح اسلامی است و آنها از اسلام می ترسند. آنها اسلام‎ ‎را ارتجاع می دانند. آنها جرأت نمی کنند کلمۀ اسلام [را] بگویند ... ارتجاع می دانند. آنها جرأت نمی کنند کلمۀ اسلام [را] بگویند ارتجاعی است.‎ ‎می گویند که اینها می خواهند ما را به هزار و ... که کلمۀ اسلام آمده توی کار، نه‎ ‎با این مخالف اند. این ارتجاعی است! اینها اسلام را ارتجاعی می دانند. اینها خدا را‎ ...

صفحه 11 از 37 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >