تعداد 3912 مورد یافت شد

امام خمینی: این ارتش، ارتش اسلام است

مواضع امام خمینی (س) نسبت به ارتش درپیش ازانقلاب اسلامی ایران و بعد ازآن متفاوت بود.پیش ... ایران و بعد ازآن متفاوت بود.پیش ازانقلاب امام معتقد بود که ارتش درخدمت ملت و استقلال وطن نیست.بنابراین همواره ازنیروهای ... درخدمت ملت و استقلال وطن نیست.بنابراین همواره ازنیروهای ارتشی می خواست که از رژیم فاسد گذشته فاصله بگیرند.ایشان می ... خواست که از رژیم فاسد گذشته فاصله بگیرند.ایشان می فرمود،بر ارتش ایران و صاحب‏منصبان است که بیش از این تن به ذلت ... ندهند وبرای استقلال وطن خود چاره‏جویی کنند.و هنگامی که ارتش به مردم پیوست،امام به شدت از ارتش حمایت کرده وضمن ارج ...

گفتنی هایی از ارتش و دفاع مقدس در میزگرد فرماندهان ارتش

وقتی از تحمیل جنگ به جمهوری اس تحلیلگران بر اساس اطلاعات و دانسته های محدود خود،شرایط ارتش را به گونه ای ترسیم می کنند که شائبه عدم تلاش یا توفیق ... را به گونه ای ترسیم می کنند که شائبه عدم تلاش یا توفیق ارتش در آغاز جنگ تحمیلی برجسته می شود.اگرچه مروری بر ... عملکردها مثل کاهش زمان خدمت سربازی،جابه جایی های کارکنان ارتش،دور شدن از تخصص ها،نبود آموزش و نبود نگهداری تجهیزات ... غائله های گوناگون در نقاط مختلف را می توان از عوامل تضعیف ارتش بر شمرد.اما همواره ناگفته های بسیاری از تلاش موفق ارتش ... ارتش بر شمرد.اما همواره ناگفته های بسیاری از تلاش موفق ارتش در طراحی و وارد کردن ضربات کوبنده به متجاوزین بعثی و به ...

نیروی زمینی ارتش در دوران دفاع مقدس از انسجام بالایی برخوردار بود

* براساس منابع موثق و مستند، ا قطعی حمله¬ی عراق به ایران پیش از شهریور ماه 1359، برای ارتش جمهوری اسلامی ایران محرز بوده است. بفرمایید این اطمینان ... چگونه حاصل شده بود؟ و با عنایت به این که این احتمال از سوی ارتش به طور قاطع به مسوولین وقت کشور هشدار داده شده بود، ... گرفته و چه اقداماتی را سامان داده بودند؟ - نیروی زمینی ارتش بارها وقوع حمله قریب¬الوقوع را از طرف دشمن اعلام ... به قطعیت احتمال حمله عراق، چه یگان¬هایی از نیروی زمینی ارتش در مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران با عراق، از فاو تا ... بود. زمانی که خطراتی متوجه مرزها می¬شد، برابر طرح، ارتش یا به قولی نیروی زمینی باید به کمک ژاندرمری ...

راهبردهای نظارتی ـ حمایتی به کار گرفته شده توسط حضرت امام(س) برای بقا و اصلاح ارتش

«امروز شما نور چشم همۀ م وجود امثال شما باید افتخار بکنیم و شما باید برای اسلام یک ارتش قوی و یک ارتش مستقل باشید. ارتش یکی از ارکان یک کشور ... باید افتخار بکنیم و شما باید برای اسلام یک ارتش قوی و یک ارتش مستقل باشید. ارتش یکی از ارکان یک کشور ... و شما باید برای اسلام یک ارتش قوی و یک ارتش مستقل باشید. ارتش یکی از ارکان یک کشور است».[1] «ارتش ما ... باشید. ارتش یکی از ارکان یک کشور است».[1] «ارتش ما پشتوانه ملت ماست؛ ارتش ما ضامن استقلال کشور ماست. ... یک کشور است».[1] «ارتش ما پشتوانه ملت ماست؛ ارتش ما ضامن استقلال کشور ماست. ارتش ما از ماست و ما از ...

طرح انحلال ارتش پس از پیروزى انقلاب با چه هدفى مطرح شد؟

ارتش جمهوری اسلامی ایران که امروز با اقتدار و صلابت ایستاده، ... جمهوری اسلامی ایران که امروز با اقتدار و صلابت ایستاده، ارتش تحول یافته دیروز است که مراحل مختلف دگرگونی را طی نموده ... و مردم می پردازد. این تحول و دگرگونی که موجب تثبیت قدرت ارتش گردید در پرتو هوشمندی و تدبیر و تلاش امام خمینی به دست ... و ثمربخش ایشان محسوب می شود. گام نخست در تحول و دگرگونی ارتش دوران طاغوت ارتباط عناصری مومن و متعهد به تعالیم اسلامی ... این عناصر مومن و آگاه با امام خمینی برای تحرک مخفی در ارتش در آستانه پیروزی انقلاب در دو اقدام استثنایی بروز یافت. ...

پیام امام خمینی جانی دوباره به ارتش بخشید

پیام امام راحل به مناسبت روز ارتش در 28 فروردین58 به ارتش جانی دوباره بخشید و ارتش موفق ... امام راحل به مناسبت روز ارتش در 28 فروردین58 به ارتش جانی دوباره بخشید و ارتش موفق به انجام 2 کار ارزشمند ... روز ارتش در 28 فروردین58 به ارتش جانی دوباره بخشید و ارتش موفق به انجام 2 کار ارزشمند شد.به گزارش پرتال امام ... دستان در حرم امام راحل با بیان این مطلب گفت: اولین کاری که ارتش بعد از پیام تاریخی امام راحل انجام داد، یکی آموزش ... خواستند جذب سپاه پاسداران شوند و دومی بازسازی و ساماندهی ارتش بود. در این مراسم فرمانده نیروی زمینی ارتش با تسلیت ...

امام خمینی (س) و ارتش نوین ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مسائل مهم کشور چگونگی رفتار با ارتش باقی مانده از دوران طاغوت بود. برخی از گروه های سیاسی ... و در خدمت صدام و آمریکا درآمدند در آن روزها شعار انحلال ارتش باقیمانده از دوران رژیم شاهنشاهی و تشکیل ارتش توحیدی را ... شعار انحلال ارتش باقیمانده از دوران رژیم شاهنشاهی و تشکیل ارتش توحیدی را سر می دادند و سعی می کردند که در درون سازمان ... توحیدی را سر می دادند و سعی می کردند که در درون سازمان ارتش اخلال ایجاد کرده و سلسله مراتب آن را به هم ریخته تا ... کرده و سلسله مراتب آن را به هم ریخته تا امکان استفاده از ارتش در خدمت آرمان های مردم میسر نگردد. ولی حضرت امام با ...

ﻣﻌﺠﺰه اﻣﺎم در ارﺗﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎهی

* ﺳﺮدار ﺣﺴﻴﻦ اﻋﻼﻳﻲ: در 26 ﻓﺮ ﺷـﺮﻳﻒ و ﻣﺒﺎرز اﻳﺮان روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 29 ﻓﺮوردﻳﻦ را «روز ارﺗﺶ » اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ارﺗﺶ ﻣﺤﺘﺮم در اﻳﻦ روز در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ... 29 ﻓﺮوردﻳﻦ را «روز ارﺗﺶ » اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ارﺗﺶ ﻣﺤﺘﺮم در اﻳﻦ روز در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺑﻪ ... ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﭘﻴﺎم ﺧﻮد از ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در اﻳﻦ روز از ارﺗﺶ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ آﻧﺎن ﺑﺮادراﻧﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ ... و ﺑـﻪ آﻧﺎن ﺑﺮادراﻧﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮد را از ارﺗﺶ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . زﻳﺮا ارﺗﺶ اﻛﻨﻮن در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻠﺖ و اﺳﻼم ... ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮد را از ارﺗﺶ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . زﻳﺮا ارﺗﺶ اﻛﻨﻮن در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻠﺖ و اﺳﻼم اﺳﺖ. ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ...

امام خمینی مدافع و احیاگر ارتش

اصغر میرشکاری در کمتر دوره ای از حیات اجتماعی ملت ایران می توان یافت که «ارتش» از موقعیت امروز برخوردار بوده و آن چنان که در ... ها کرد، به سفارش امام خمینی (س) ارتباط انقلابی با بدنه ارتش برقرار شد. حضرت امام در این باره می ... و از آن به بهترین وجه بهره برداری کردند و در واقع بدنه ارتش علیرغم معادلات حاکم بر ارتش شاهنشاهی و برخلاف تصور ... برداری کردند و در واقع بدنه ارتش علیرغم معادلات حاکم بر ارتش شاهنشاهی و برخلاف تصور کارشناسان نظامی وابسته به آن ... مردم ایران پاسخ مثبت داد تا آنجا که فرماندهان رده بالای ارتش را به اذعان و اقرار وادار می کند. چنانچه ارتشبد جم می ...

نیروی زمینی ارتش در دوران دفاع مقدس از انسجام بالایی برخوردار بود

اصلیت خوزستانی دارد. در منطقه برابر تجاوز دشمن ایستادند. با توجه به علاقه‌ای که به ارتش داشت در کنکور دانشگاه افسری ثبت نام کرد ودر سال 1359 با ... 1359 با قبولی در آزمون این دانشگاه لباس رزم نیروی زمینی ارتش را به تن کرد. در سمت‌های مختلفی فرماندهی ... در سمت‌های مختلفی فرماندهی یگان‌های نیروی زمینی ارتش را بر عهده داشت تا اینکه در سال 1387 با حکم فرماندهی ... 1387 با حکم فرماندهی معظم کل قوا به فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب گردید. 29 فرودین ... قطعی حمله ی عراق به ایران پیش از شهریور ماه 1359، برای ارتش جمهوری اسلامی ایران محرز بوده است. بفرمایید این اطمینان ...

صفحه 1 از 392 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >