تعداد 1 مورد یافت شد

فرمان امام خمینی مبنی بر تشکیل بسیج

حضرت امام خمینی(س) طی سخنانی در جمع افراد سپاه پاسداران در ...