تعداد 1169 مورد یافت شد

با سلام ؛احتراماً ، باستحضار می رساند اگر در حادثه تصادف رانندگی چند نفر که از یکدیگر ارث می برند فوت نمایند به صورتی که تقدم و تاخر فوت آنها محرز ...

با سلام ؛ احتراماً ، به استحضا می رساند اگر در حادثه تصادف رانندگی چند نفر که از یکدیگر ارث می برند فوت نمایند به صورتی که تقدم و تاخر فوت آنها محرز ... صورتی که تقدم و تاخر فوت آنها محرز نباشد آیا طبق قاعده از ارث بردن از یکدیگر محروم می شوند یا خیر؟ و آیا تصادف رانندگی ... می باشد و اینکه هدم و غرق در این ماده استثنا بر عدم توارث است یا خیر ؟ ) با سلام و تحیت قبل از پاسخگویی به سوال ... از پاسخگویی به سوال مقدمه ای در رابطه با مرگ دسته جمعی ارث بران آورده میشود: اگر دو یا چند نفر که از یکدیگر ارث ... ارث بران آورده میشود: اگر دو یا چند نفر که از یکدیگر ارث میبرند با هم بمیرند سه حالت متصور است: 1)همه با هم در ...

سلام. من (مرد) خواهری ناتنی (از مادر یکی) داشته ام که از دنیا رفته است. و تنها ورثه ی او ، من و یک خواهرم می باشد که از پدر مادر یکی هستیم و متوفی از ...

سلام. من (مرد) خواهری ناتنی (ا اموال در بین ما چگونه است؟ با سلام و تحیت در رابطه با ارث خواهر و برادر لازم است به مسائل زیر توجه شود: 1. خواهر ... است به مسائل زیر توجه شود: 1. خواهر و برادر در طبقه دوم ارث قرار دارند و مادامی که از طبقه اول (والدین و فرزندان ... طبقه اول (والدین و فرزندان میت) کسی موجود باشد، طبقه دوم ارث نخواهند برد. 2. خواهر و برادرها سه دسته اند: پدر و ... با وجود خواهر و برادر ابوینی، خواهر و برادر ابی از ارث محروم می شود: اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، ... مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میّت جدا است ارث نمی برد، (رساله توضیح المسائل امام خمینی، مسأله ...

با سلام اگر یک ساختمان دو طبقه به نام زنی باشد و یک باغ را با پسرش شریک باشد ارث او چگونه تقسیم می شود؟ (بین یک پسر و یک دختر) ایا شوهر هم ارث میبرد؟

با سلام اگر یک ساختمان دو طبقه به نام زنی باشد ویک باغ را باپسرش شریک باشد ارث او چگونه تقسیم میشد (بین یک پسر و یک دختر) ایا شوهر هم ... ارث او چگونه تقسیم میشد (بین یک پسر و یک دختر) ایا شوهر هم ارث میبرد؟ بسمه تعالی سلام علیکم و رحمه الله با توجه به ... می برند. و بر اساس مسأله 2731 که می فرماید: ... اگر [وارث میت] چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می ‏کنند ... پسری دو برابر دختر ببرد. شوهر یک چهارم اموال همسرش را به ارث می برد و ما بقی اموال به سه قسمت تقسیم می شود؛ یک سهم ... بین شوهر و دختر به طور مساوی تقسیم می شود. البته تقسیم ارث باید بعد از پرداخت دیون مردمی و شرعی متوفی است. والسلام ...

آیا اموال مادر بعد از فوت، بین فرزندان او به طور مساوی تقسیم می شود یا نه؟

توضیحات کارشناس: در احکام ارث آمده است که آنان که به واسطه خویشاوندی با متوفی، از او ... ارث آمده است که آنان که به واسطه خویشاوندی با متوفی، از او ارث می‌برند بر سه دسته‌اند. پدر، مادر و فرزندان میت در ... قرار دارند و با نبودن اولاد میت، اولاد اولاد او به ترتیب ارث می‌برند؛ به این معنی که نوه‌ میت در ارث بردن مقدم بر ... اولاد او به ترتیب ارث می‌برند؛ به این معنی که نوه‌ میت در ارث بردن مقدم بر نتیجه او می‌باشد. سهم الارث بسیاری از ... که نوه‌ میت در ارث بردن مقدم بر نتیجه او می‌باشد. سهم الارث بسیاری از وارث‌ها را خداوند کریم طی آیات قرآن مجید بیان ...

ارث زن چگونه تقسیم میشود مابین 1پسر 2 دختر وهمسرش ایا اول به فرزندان میرسد یا اول 1/4 همسر داده میشود

ارث زن چگونه تقسیم میشود مابین 1پسر 2 دختر وهمسرش ایا اول به ... (توضیح المسائل، ص 446، م 2770) و نیز میفرمایند: و اگر [وارث میت] چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می ‏کنند ...

ارث زن چگونه تقسیم می شود مابین 1پسر 2 دختر و همسرش؟ آیا اول به فرزندان می رسد یا اول 1/4 همسر داده می شود؟

ارث زن چگونه تقسیم می شود مابین 1پسر 2 دختر و همسرش؟ آیا اول ... (توضیح المسائل، ص 446، م 2770) و نیز می فرمایند: و اگر [وارث میت] چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می ‏کنند ...

تقسیم سهم فرزندان (دختر وپسر) از ارث مادری چگونه است ؟ ایا سهم مساوی هست یا به صورت دو به یک

تقسیم سهم فرزندان (دختر وپسر) از ارث مادری چگونه است ؟ ایا سهم مساوی هست یا به صورت دو به ... سلام و تحیت اگر پدر یا مادری فوت کند و غیر از فرزندان، وارث دیگری در طبقه اول ارث نداشته باشد، چنانچه همه دختر باشند ... یا مادری فوت کند و غیر از فرزندان، وارث دیگری در طبقه اول ارث نداشته باشد، چنانچه همه دختر باشند و یا همه پسر باشند، ... ج2،ص: 407، م2) ...و اگر پسرها و دخترها با هم باشند ارثیه مال همه آنها است که برای پسر دو برابر سهم دختر می ...

نوع اول: در اموری که مانعند از اصل ارث

و آنها ده امرند: است که اگر میت مسلمان باشد یا مرتد؛ چه فطری و چه ملی ‎ ‎وارث او منحصر خواهد بود به مسلم، ولو ضامن جریره باشد، و ابداً ... خواهد بود به مسلم، ولو ضامن جریره باشد، و ابداً کافر ‎ ‎وارث او نخواهد بود، لکن با ملاحظه طبقات و مراتب مرتّبه؛ ... چنانچه ‎ ‎ترتیبش گفته شد. و اگر در هیچ طبقه و مرتبه وارث مسلمانی نداشته باشد ‎ ‎به غیر زوج و حضرت امام - ارواح ... الفداء - تمام ترکه حقِّ زوج ‎ ‎خواهد بود منفرداً. و اگر وارث مسلم منحصر باشد به زوجه و حضرت ‎ ‎امام علیه السلام پس ... زمان علیه السلام. و اگر زوج یا زوجه مسلم هم ندارد، وارث منحصر خواهد ‎ ‎بود به امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه ...

نوع اول:در اموری که مانعند از اصل ارث

‏‏ ‏ ‏‏نوع اول:در اموری که مانعند از اصل ارث‏ ‏‏و آنها ده امرند:‏ ‏‏ اول: کفر است که اگر ... کفر است که اگر میت مسلمان باشد یا مرتد؛چه فطری و چه ملی،وارث او ‏‎ ‎‏منحصر خواهد بود به مسلم،ولو ضامن جریره باشد،و ... خواهد بود به مسلم،ولو ضامن جریره باشد،و ابداً کافر وارث او نخواهد بود، ‏‎ ‎‏لکن با ملاحظۀ طبقات و مراتب ... ترتیبش گفته شد.و اگر در هیچ طبقه و ‏‎ ‎‏مرتبه وارث مسلمانی نداشته باشد به غیر زوج و حضرت امام-ارواح ... له ‏‎ ‎‏الفداء-تمام ترکه حق زوج خواهد بود منفرداً.و اگر وارث مسلم منحصر باشد به ‏‎ ‎‏زوجه و حضرت امام علیه السلام پس ...

مقصد دوم: میراث به سبب زوجیت

‏‏مقصد دوم: در میراث به 1 ـ ‏‏هیچ کدام از زوجین به سبب زوجیت، جمیع مال را ارث نمی برد، مگر در‏‎ ‎‏یک صورت و آن عبارت است از موردی که ... نمی برد، مگر در‏‎ ‎‏یک صورت و آن عبارت است از موردی که وارث میت منحصر به زوج و امام ‏‏علیه السلام‏‏باشد؛‏‎ ‎‏پس زوج ... السلام‏‏باشد؛‏‎ ‎‏پس زوج جمیع مال را به عنوان فرض و رد ارث می برد، چنان که گذشت. و در گذشته‏‎ ‎‏معلوم شد که فرض زوج ... و نه زیاد مگر‏‎ ‎‏در فرضی که گذشت.‏ ‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در توارث (ارث بردن از یکدیگر) به واسطۀ زوجیت، شرط است که عقد‏‎ ... نه زیاد مگر‏‎ ‎‏در فرضی که گذشت.‏ ‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در توارث (ارث بردن از یکدیگر) به واسطۀ زوجیت، شرط است که عقد‏‎ ‎‏دائمی ...

صفحه 1 از 117 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >