تعداد 356 مورد یافت شد

نظام سیاسی مطلوب از نگاه امام خمینی(س) و ارسطو

پایان نامه کارشناسی ارشد «اخلا نظام سیاسی مطلوب؛ بررسی تطبیقی دیدگاه‎های امام خمینی(س) و ارسطو» به قلم "امید توکلی" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام ... بر شکل گیری نظام سیاسی مطلوب در اندیشه های امام خمینی(س)و ارسطو را بررسی کرده است. در ادامه این تحقیق پس از بررسی ... ریزی می کند. در نهایت نیز مشخص گردید که امام خمینی(س) و ارسطو هردو معتقد به یگانگی اخلاق و سیاست بودند منتها امام ... و بر همین اساس جمهوری اسلامی را تئوریزه کرده اند اما ارسطو تاکیدش بر نگرش فلسفی و نظری بود و بر اساس آنکه یگانه ... نظام سیاسی مطلوب؛ بررسی تطبیقی دیدگاه‎های امام خمینی(س) و ارسطو - پایان ...

خویشتن داری امام در برابر مخالفان فلسفه و عرفان پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پرتال امام خمینی(س): ـ آنچه که ما فلسفه ی اسلامی نداریم چون در کتب فلسفی آنچه هست همه قال ارسطو و قال افلاطون است و قال الصادق و قال الباقر (علیهما ... فلسفی است. و این در زمانی است که هنوز فلسفه یونان و منطق ارسطو به زبان عربی ترجمه نشده بود و قرآن نمی توانسته تحت ... زبان عربی ترجمه نشده بود و قرآن نمی توانسته تحت تأثیر آثار ارسطو بوده باشد. حدود دویست سال بعد ،آثار یونانیان به زبان ... برای مثال مسلمانان افکار افلاطون را نپذیرفتند. اما افکار ارسطو را پذیرفتند، سبب این امر آن بود که سخنان افلاطون و ... او را با آموزه های دینی خود موافق نمی یافتند بر خلاف ارسطو که به نظر آنان چنین بود. فرمودید که نحوه ی آموزش ...

امام خمینی رحمه الله و مکتب ائتلافی اخلاق

امام خمینی رحمه الله و مکتب ائ اخلاق حجة الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمد ثقفی[1] ارسطو در تقسیم بندی فلسفه، حکمت را به دو بخش تقسیم کرد: حکمت ... های ارزشمندی که در زمینۀ اخلاق، از فیلسوفان یونان، به ویژه ارسطو، به یادگار مانده کتاب های اخلاقی ارسطو است. اخلاق ... یونان، به ویژه ارسطو، به یادگار مانده کتاب های اخلاقی ارسطو است. اخلاق نیکوماخس و اخلاق اودیموس از کتاب های اخلاقی ... اخلاق نیکوماخس و اخلاق اودیموس از کتاب های اخلاقی منسوب به ارسطو به شمار می آیند. علاوه بر این دو کتاب، رساله های دیگری ... علاوه بر این دو کتاب، رساله های دیگری نیز در اخلاق، به ارسطو نسبت داده اند که چندان مورد اعتماد نمی باشند، بلکه ...

بررسی تطبیقی اخلاق ارسطو و امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏ ‏‏در بررسی نظرات اخلاقی ارسطو و امام خمینی ‌این رساله بر تفاوت‌های دیدگاه‌های اخلاقی ... مانند معنای اخلاق، شاخه‌های تحقیق ‌اخلاقی و همچنین معرفی ارسطو و امام خمینی. فصل دوم با عنوان دیدگاه‌های اخلاقی ارسطو ... ارسطو و امام خمینی. فصل دوم با عنوان دیدگاه‌های اخلاقی ارسطو به ‌تشریح نظریۀ سعادت و فضیلت اخلاقی ارسطو به طور مفصل ... اخلاقی ارسطو به ‌تشریح نظریۀ سعادت و فضیلت اخلاقی ارسطو به طور مفصل می‌پردازد و در ضمن به بحث ‌لذت و رابطۀ آن ... فضایل، مفهوم سعادت و راه آموزش اخلاق است. امام خمینی مثل ارسطو فکر می‌کرد که‌اخلاقیات مبانی و پایه‌های عینی و واقعی ...

اخلاق و سیاست و شکل گیری نظام سیاسی مطلوب: بررسی تطبیقی دیدگاه‎های امام خمینی (س) و ارسطو

‏‏چکیده‏ ‏‏سؤال اصلی پژ شکل‌گیری نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و ارسطو دارد؟ بر همین اساس در این پژوهش سعی بر آن شده است تا ... شکل‌گیری نظام سیاسی مطلوب در‌ اندیشه‌های امام خمینی (ره) و ارسطو به سؤال مطرح شده پاسخ داده شود. برای پاسخ به ‌این پرسش ... به رابطۀ اخلاق با سیاست در‌ اندیشه‌های امام خمینی (ره) و ارسطو به صورت جداگانه پرداخته شد و بر اساس وجود شاخص‌های ... توسط زمامداران و دولت و لزوم قانون‌مداری حاکمان در ‌اندیشۀ ارسطو مشخص گردید که هر دوی آنها معتقد به یگانگی اخلاق با ... آن پی‌ریزی می‌کند. در نهایت نیز مشخص گردید که امام خمینی و ارسطو هر دو معتقد به یگانگی اخلاق و سیاست بودند منتها امام ...

مجله نوجوان 17 صفحه 30

علمی گالیله در سال 1583 دانش شد. در آن روزگار اکثر معلومات علمی بر پایه نظریات ارسطو، فیلسوف یونانی که در سالهای 384 تا 322 قبل از میلاد ... در سالهای 384 تا 322 قبل از میلاد زندگی میکرد استوار بود. ارسطو دو هزار سال قبل گفته بود که اشیای سنگین سریعتر از ... شوند، او را از دانشگاه بیرون کردند و به تدریس نظریات ارسطو ادامه دادند. گالیله جوان با وجودی که دلسرد شده بود اما ...

استشهاد مرحوم آخوند به عبارات «اثولوجیا»

استشهاد مرحوم آخون در اینجا هدفش این است که برای اثبات مطلب‎ ‎خودش به کلام ارسطو استشهاد کند، عبارتی را انتخاب می کند که به عبارتهای ... ارسطو استشهاد کند، عبارتی را انتخاب می کند که به عبارتهای ارسطو‎ ‎نزدیک باشد و می گوید: انسان عقلانی و نفسانی و طبیعی ... عقلانی خواهد رسید،‎[2]‎ و با این عبارت که‎ ‎شبیه عبارتهای ارسطو است، می خواهد کلام و سخنش را به کلام ارسطو تقریب‎ ... ‎شبیه عبارتهای ارسطو است، می خواهد کلام و سخنش را به کلام ارسطو تقریب‎ ‎نماید. چنین به نظر می رسد که معلوم نیست ... تقریب‎ ‎نماید. چنین به نظر می رسد که معلوم نیست مراد ارسطو از کلمۀ انسان طبیعی و نفسانی و‎ ‎عقلانی این باشد که ...

مقالۀ چهارم در بیان شمّه ای از حقیقت اِقبال و اِدبار عقل و جهل کلّی و جزئی

اما حقیقت ادبار عق لَهُ: اقبِل فَاقبَلَ، ثُمَّ قالَ لَهُ: ادبِر فَادبَرَ». )) ارسطو که از او به ارسطاطالیس نیز یاد می شود، از مشهورترین ... مُدّت 20 سال از محضر این فیلسوف عظیم الشان، کسب علم نمود. ارسطو استاد اسکندر مقدونی بود و 12 سال به تعلیم وی اشتغال ... اُثولوجیا ـ که به معنی معرفة الربوبیّة است ـ از تالیفات ارسطو دانسته شده است، ولی بنابر تحقیقات به عمل آمده، این ... دانسته شده است، ولی بنابر تحقیقات به عمل آمده، این کتاب از ارسطو نیست، و همان تِساعیّات فلوطین می باشد که به وسیلۀ ...

دسته بندی مسائل اخلاقی

دسته بندی مسائل اخلاقی حجة ال نیز از امر فوق مستثنا نیست. عالمان اخلاق به پیروی از ارسطو، اخلاق را به ملکات راسخ شده در نفس آدمی که با تکرار ... تقسیم بندی بر اساس تنوع قوای نفسانی (نطریۀ اعتدال ارسطو)؛ 2. تقسیم بندی بر اساس مبادی نفسانی افعال؛ 3. تقسیم ... بر آن اتفاق نظر دارند، حاصل اندیشه فیلسوف بزرگ یونانی، ارسطو است. وی آن را در کتاب پرآوازۀ خود اخلاق نیکوماخُس طرح ... طرح کرده و فلاسفۀ اسلامی آن را به کمال رسانده اند. ارسطو بر این باور است که سه عامل مهم در فضیلت آدمی مؤثرند: ... گیرد و طریق صواب را در اعمال آدمی تشخیص می دهد. از نظر ارسطو فضایل بر دو گونه اند: یکی فضایل اخلاقی مانند شجاعت، ...

امام خمینی رحمه‌الله و مکتب ائتلافی اخلاق

امام خمینی الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمد ثقفی‎[1]‎ ارسطو در تقسیم بندی فلسفه، حکمت را به دو بخش تقسیم کرد: حکمت ... های ارزشمندی که در زمینۀ اخلاق، از فیلسوفان یونان، به ویژه ارسطو، به‎ ‎یادگار مانده کتاب های اخلاقی ارسطو است. اخلاق ... یونان، به ویژه ارسطو، به‎ ‎یادگار مانده کتاب های اخلاقی ارسطو است. اخلاق نیکوماخس و اخلاق اودیموس از‎ ‎کتاب های ... نیکوماخس و اخلاق اودیموس از‎ ‎کتاب های اخلاقی منسوب به ارسطو به شمار می آیند. علاوه بر این دو کتاب، رساله های‎ ... علاوه بر این دو کتاب، رساله های‎ ‎دیگری نیز در اخلاق، به ارسطو نسبت داده اند که چندان مورد اعتماد نمی باشند، بلکه ...

صفحه 1 از 36 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >