تعداد 15 مورد یافت شد

هر روز با امام / ۱۴ آبان/ نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ نامه به آقا اش را فرض کرده است، واجب کرده است و بعضی اش را‏‎ ‎‏به طور استحباب و مبالغه در استحبابش کرده است اینها یک مسائل سیاسی ... واجب کرده است و بعضی اش را‏‎ ‎‏به طور استحباب و مبالغه در استحبابش کرده است اینها یک مسائل سیاسی است، قضیۀ‏‎ ‎‏مکّه یک ...

انقلاب فقهی امام خمینی(س)

به گزارش پرتال امام خمینی به ن علیه فرموده‌اند چاه آب نجس نمی‌شود و تمام روایات را حمل بر استحباب کرده‌اند و نتیجه اینکه اجماع قدما بر نجاست چاه آب تا ... تمام این دستورات پس از آن غیر واجب الاطاعت البته با توجیه استحبابی بودن مسئله، درست است که مرحوم علّامه به روایاتی از ...

جایگاه حکم حکومتی در احکام اولیه و ثانویه از دیدگاه امام خمینی(س)

از جمله تقسیمات مشهور در حکم حکم ثانوی است؛ مثلاً، وضو یک عنوان شرعی است حکم نفسیِ آن استحباب، و حکم غیریِ آن وجوب است. ذات شستن دست و صورت و مسح ...

انقلاب فقهی امام خمینی(س)

پرتال امام خمینی(س)- با تکیه ـ فرموده اند چاه آب نجس نمی شود، و تمام روایات را حمل بر استحباب کرده اند و نتیجه اینکه اجماع قدما بر نجاست چاه آب تا ... این دستورات پس از قرآن غیر واجب الاطاعه، البته با توجیه استحبابی بودن مسأله درست است که مرحوم علامه به روایاتی از ...

چگونه زهد ورزی با بهره بردن از مواهب قابل جمع است؟دکتر فاطمه طباطبایی پاسخ می دهد: درک اسماء و صفات حق زهد حقیقی است/دین داری از روی عادت باعث رشد ...

پرتال امام خمینی: کتاب شریف «ش تکبیر گفتند. از این رو، مسلمانان نیز به تبع ایشان، به جهت استحباب در افتتاح نماز هفت تکبیر می گویند. هر موجودی حجاب ...

صفحه 2 از 2 1 | 2