تعداد 4 مورد یافت شد

به جای زیارت مکه و مدینه و عتبات، ایران را آباد کنید

پس از پیروزی انقلاب و تشکیل نظ مکه معظمه، برای مدینه منوره می‏ خواهند بروند لکن به طور استحباب می ‏خواهند بروند، من می ‏خواهم از آنها هم تقاضا کنم ...

با جهاد سازندگی ایران را بسازید

«دیوار شیطانی بزرگ که شکست، پش مکه معظمه، براى مدینه منوره مى خواهند بروند لکن به طور استحباب مى خواهند بروند، من مى خواهم از آنها هم تقاضا کنم که ...

بازشناسی احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از منظر امام خمینی

• رشید داودی پرتال امام خمینی حکم ثانوی است، مثلا وضو یک عنوان شرعی است که حکم نفسی آن استحباب و حکم غیری آن وجوب است، به بیان دیگر، شستن دست ... است و معنی این واجب بودن، بایستگی گزاردن نماز شب، به عنوان استحباب است، بنابراین، متعلق وجود، عنوانی است و متعلق ... استحباب است، بنابراین، متعلق وجود، عنوانی است و متعلق استحباب، عنوانی دیگر. و سرایت کردن حکم عنوانی به عنوان دیگر، ...

جایگاه حکم حکومتی در احکام اولیه و ثانویه از دیدگاه امام خمینی(س)

از جمله تقسیمات مشهور در حکم حکم ثانوی است؛ مثلاً، وضو یک عنوان شرعی است حکم نفسیِ آن استحباب، و حکم غیریِ آن وجوب است. ذات شستن دست و صورت و مسح ...