تعداد 13 مورد یافت شد

آیا در سجده آیاتِ سجده وضو و استقبال لازم است؟ تکبیرة الاحرام، ذکر واجب، تشهد و سلام دارد یا نه؟

توضیحات کارشناس: سجده را که ح است؛ 7- گفتن ذکر واجب نیست، بلکه مستحب است؛ 8- در عمل به استحباب ذکر گفتن، هر ذکری گفته شود کفایت می‌کند، و بهتر است ...

مسجدی است که در آن نماز جماعت برگزار نمی شود. کسی هم برای خواندن نماز فرادا به آنجا نمی رود. آیا جایز است از این مسجد به عنوان کتابخانه یا محل برپایی ...

توضیحات کارشناس: اسلام برای م و در فقه، مسجد موضوع احکام زیادی قرار گرفته است؛ همانند استحباب ساخت، کراهت تعطیل کردن، حرمت تخریب و تنجیس، وجوب ...

در حال احرام حج یا عمره، خودداری کردن از چه کارهایی بر "زن و مرد" واجب است؟

توضیحات کارشناس: کسی که برای دست کردن است برای زینت‌؛ اما اگر برای زینت نباشد بلکه برای استحباب یا خاصیتی که در آن است دست کنند، اشکالی در آن ...

صفحه 2 از 2 1 | 2