تعداد 1 مورد یافت شد

چنانچه بعد از وضو، از دهان و بینی یا دیگر اعضای بدن خون بیاید، وضو باطل می شود؟

توضیحات کارشناس: وضو و طهارت این در حالی است که در بین فقهای شیعه گرچه قول به استحباب وضو به واسطه خون حاصل از تخلیل (خلال کردن) وجود دارد ...