تعداد 2 مورد یافت شد

استحباب سه روز روزه در هر ماه + دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن نماییم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. گنج بیست و نهم؛ استحباب سه روز روزه در هر ماه و اما سنت دوم رسول اکرم، صلی ...

چگونه زهد ورزی با بهره بردن از مواهب قابل جمع است؟دکتر فاطمه طباطبایی پاسخ می دهد: درک اسماء و صفات حق زهد حقیقی است/دین داری از روی عادت باعث رشد ...

پرتال امام خمینی: کتاب شریف «ش تکبیر گفتند. از این رو، مسلمانان نیز به تبع ایشان، به جهت استحباب در افتتاح نماز هفت تکبیر می گویند. هر موجودی حجاب ...